Ács Tivadar
Ács Tivadar

2021. október 27. Szerda

Ács Tivadar

történész, újságíró

Születési adatok

1901. november 9.

Kispest, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1974. február 6.

Budapest


Család

Ács Gedeon (1819–1887) és Ács Zsigmond (1824–1898) leszármazotta.

Iskola

Kispesten éretts.

Életút

Gimnáziumi tanulmányai befejezése után a Kispesti Híradó, Az Est és a Magyar Hírlap c. lapok munkatársa (1920?–1930). Argentínában telepedett le, a Magyar Hírek szerkesztője (1930–1935), hazatérése után szabadúszó újságíróként különböző budapesti lapok munkatársa (1936–1945). A II. vh. után a Külügyminisztérium osztálytanácsosa, egyúttal a Magyarok Világszövetsége ügyvezető alelnöke (1945–1948) és a Szegedi Tudományegyetem magántanára (1945–1948). Miután elbocsátották állásából, 1948-tól csak kutatásaival – az emigráns magyarság kultúr- és művelődéstörténete és a Kossuth-emigráció története – foglalkozott. Alapvetően új eredményeket ért el az amerikai magyarság történetének vizsgálatában, összegyűjtötte a legjelentősebb képviselőinek életrajzait, emlékhelyeit. Számos új, addig nem ismert forrást (elsősorban visszaemlékezéseket) talált és tett közzé.

Emlékezet

Hazatérése után Budapesten, a XIV. kerületben (Istvánmező, Thököly út 162.) lakott. Kéziratait, visszaemlékezéseit, egyéb emlékeit a Politikatörténeti Intézet őrzi.

Főbb művei

F. m.: Régi kispestiek. (Kispest, 1937)
Dél-amerikai magyar utazók a XVII. és a XVIII. században. (Bp., 1938)
Akik elvándoroltak. (Bp., 1940)
Kossuth papja: Ács Gedeon. (Vác, 1940)
New-Buda. (Bp., 1941)
Magyarok Latin-Amerikában. (Officina képeskönyvek. 58. Bp., 1944
angolul is)
Magyarok idegenben. A borítékot Sinkó Károly tervezte. (Bp., 1946)
A genovai lázadás. A Magyar Nemzeti Igazgatóság regénye. 1859–1861. (Bp., 1958)
Maximilianus Transylvanus [Erdélyi Miksa], a Magallanes [Fernão de Magalhãnes]-expedíció krónikása (Filológiai Közlöny, 1961), Egy tengerbe veszett magyar humanista költő a XVI. században (Filológiai Közlöny, 1962)
Magyarok az észak-amerikai polgárháborúban. 1861–1865. (Bp., 1964)
szerk.: Magyar úttörők az Újvilágban. László Károly 1850–1867. évi naplójegyzetei a Kossuth-emigráció amerikai életéből. Szerk. (Bp., 1942)
Kossuth demokráciája. Kiáltvány Amerika szabad népéhez. – A dunai állam-konföderáció és a nemzetiségi kérdés. – Magyarország alkotmánya. Közreadta és a jegyzeteket írta. A bevezetőt Szakasits Árpád írta. (Bp., 1943)
Népek tavasza. Ismeretlen levelek, naplójegyzetek a magyar szabadságharc és emigráció korából. Összeáll., a bevezető tanulmányt írta. (Bp., 1943)
A száműzöttek. Fiala János 1848–49-i honvéd alezredes emlékiratai az emigrációból. Szerk. (Bp., 1943)
Magyarok és a risorgimento. A magyar légionisták életrajzgyűjteménye. Összeáll. (Bp., 1961).

Irodalom

Irod.: Kiss Mária: Á. T.: Magyarok és a Risorgimento. A magyar légionisták életrajzgyűjteménye. (Vasi Szemle, 1962)
Hernády Ferenc: Á. T.: Magyarok és a Risorgimento. A magyar légionisták életrajzgyűjteménye. (Magyar Könyvszemle, 1962)
Gál István: Meghalt Á. T., a Kossuth-emigráció történésze. (Tolna megyei Népújság, 1974)
Magyar utazók lexikona. Szerk. Balázs Dénes. (Bp., 1993)
Á. T. művelődéstörténeti munkássága. Összeáll. V. Molnár László. Sajtó alá rend. Gazda István. (Piliscsaba, 2008).

Megjegyzések

Lexikonok eltérő születési adata: nov. 1.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013