Ács Zsuzsanna
Ács Zsuzsanna

2023. december 1. Péntek

Ács Zsuzsanna

orvos, neuroendokrinológus

Névváltozatok

Halabrin Jánosné 

Születési adatok

1937. március 21.

Budapest

Halálozási adatok

1997. augusztus 3.

Budapest


Család

Szülei: Ács Árpád, Süveg Erzsébet. Édesapja eltűnt a II. világháborúban (1943).

Férje: Halabrin János vegyészmérnök.

Gyermeke, leánya: Halabrin Zsuzsanna vegyészmérnök, a Pénzjegynyomda technológiai és fejlesztési főosztályvezetője.

Iskola

A BOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1961), neuroendokrinológus szakorvosi vizsgát tett (1979); az orvostudományok kandidátusa (1975), doktora (1994).

Életút

Az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI) tud. munkatársa (1961–1977), tud. főmunkatársa (1977–1994), tud. tanácsadója (1994–1997); az ACTH Kutatócsoport tagja (1961–1977), a Központi Izotóp- és Hormonlaboratórium megszervezője és vezetője (1977–1991).

Moszvában és Leningrádban járt hosszabb tanulmányúton (1964), majd a Sheffieldi Egyetem Zoológiai Tanszékének ösztöndíjas vendégkutatója (1968).

Kísérletes neuroendokrinológiával és neurokémiával, elsősorban az ACTH-elválasztás szabályozásával foglalkozott. Nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el a növekedési hormon elválasztásának egy új, csak a születés utáni időszakban kimutatható GABAerg (gammaaminó-vajsav) szabályozási mechanizmusának feltárása terén.

Elismertség

A Magyar Élettani Társaság, a Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság, a Magyar Kémikusok Egyesülete Biokémiai Szakosztálya tagja, ill. a Magyar Biokémiai Társaság alapító tagja.

Az Endocrine Society (1968–1972) és a European Neuroendocrine Association tagja (1992-től).

Főbb művei

F. m.: A mellékvese corticoid secretiójának kísérletes vizsgálata altatott és éber állatban. Papp Miklóssal, Stark Ervinnel, Varga Bertalannal. (MTA Orvostudományok Osztálya Közleményei, 1963. 3-4.)
A hypophysis és a mellékvese-sejtek aktivitására vonatkozó megfigyelések szövettenyészetben. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1963. 47.)
A thymus szerepe az experimentális hyperthyreosis okozta mellékvese functio változásában. Fachet Józseffel, Palkovits Miklóssal, Vallent Károllyal. (Magyar Belorvosi Archivum, 1964. 2.)
A hasnyálmirigyen átfolyó vérmennyiség vizsgálata kísérletes pancreatitisben. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1964. 37.)
A prednisolon eliminatióját befolyásoló tényezők kísérletes vizsgálata. Többekkel. (A Korányi Sándor Társaság Tudományos ülései III. Bp., 1965)
Influence of the Thymus on Adrenocortical Hyperactivity in Hyperthyroidism. Többekkel. (Haematologica Hungarica, 1965)
A vérkeringést befolyásoló néhány szer hatása a pancreason átáramló vérmennyiségre. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1965. 13.)
An Extra-adrenal Effect of Corticotrophin. (Journal of Endocrinology, 1967)
Az ACTH-val kezelt patkányok hypophysis-mellékvese reakciója különböző nem-specifikus ingerek után. Makara B. Gáborral, Mihály Katalinnal, Stark Ervinnel. – Gátolja-e a dexamethason az ACTH-elváltozást a hypophysis szintjén? Vizsgálatok in vivo és in vitro. Többekkel. (MTA Orvostudományok Osztálya Közleményei, 1968. 1.)
Biogen aminok hatása az endokrin szerveken átfolyó vérmennyiségre. Többekkel. (Kísérletes Orvostudomány, 1968. 1.)
The Disappearance Rate of Corticosterone from the Blood of ACTH-Treated Rats. Hajtman Bélával és Stark Ervinnel. – Further Studies on the Hypophyseal-Adrenocortical Response toVarious Stressing Procedures in ACTH-Treated Rats. Stark Ervinnel és Szalay Sz. Katalinnal. (Acta Physiologica, 1969. 1-2.)
Ultramikro corticosteron meghatározás szaturációs analízis segítségével – kompetitív fehérjekötésen alapuló módszer. Stark Ervinnel. (MTA Orvostudományok Osztálya Közleményei, 1971. 3-4.)
The Role of Transcortin in the Regulation of Corticotrophin Secretion. Stark Ervinnel. (Journal of Endocrinology, 1973)
A transzkortin-receptor kortikoszteroid hatása. Kand. értek. (Bp., 1974)
Kortikoid receptorok a központi idegrendszerben. Folly Gáborral, Palkovits Miklóssal, Stark Ervinnel. (MTA Orvostudományok Osztálya Közleményei, 1974. 2.
angolul: Corticoid Receptors in the Central Nervous System of the Rat. Acta Physiologica, 1975. 2.)
Possible Role of Gamma-amminobutyric Acid Synthesis in the Mechanism of Dexamethasone Feedback Action. Többekkel. (Journal of Endocrinology, 1978)
Role of GABA Synthesis in the Mechanism of Dexamethason Feedback. Stark Ervinnel. (Acta Physiologica, 1978. 2-3.)
A kortikoszteroidok visszajelentő hatásának mechanizmusáról. – A növekedési hormon elválasztásának hipotalamikus szabályozásáról. Többekkel. (MTA Orvostudományok Osztálya Közleményei, 1982. 3.)
Corticoliberia and Somatoliberin Activity in the Pituitary Stahl Median Eminence of Rats after Neonatal Treatment with Monosodium Glutamate. Többekkel. (Journal of Endocrinology, 1982)
Gyors szeparálási eljárás patkány növekedési hormon és prolaktin radioimmunológiai meghatározására. Makara B. Gáborral és Varró Rudolffal. (Kísérletes Orvostudomány, 1982. 5.)
Growth Hormone Secretion of the Neonatal Rat Pituitarities Is Stimulated by Gamma-amminobutyric Acid in vitro. Makara B. Gáborral és Stark Ervinnel. (Life Sciences, 1984)
Gamma-amminobutyric Acid Stimulates Pituitary Growth Hormone Secretion in the Neonatal Rat. A Superfusion Study. Többekkel. (Endocrinology, 1987)
Role of Hypothalamic Factors in the Regulation of Growth Hormone Secretion. Lénárt Györggyel és Makara B. Gáborral. (Neuroendocrinology, 1990)
Possible Mediation of GABA Induced Growth Hormone Secretion. Makara B. Gáborral és Zsom Lajossal. (Life Sciences, 1992)
A növekedési hormon elválasztás GABAerg szabályozása. Élettani sajátosságok. Doktori értek. (Bp., 1994).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és Műszaki Ki Kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1986)
A Budapesti Orvostudományi Egyetemen végzett orvostanhallgatók jegyzéke. 1951–1969. Szerk. Molnár László. (Bp., 1997)
Nők a magyar tudományban. Szerk. Balogh Margit és Palasik Mária. (Bp., 2010).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője