Acsay István
Acsay István

2022. augusztus 19. Péntek

Acsay István

pedagógus

Születési adatok

1869. augusztus 15.

Vác, Pest vármegye

Halálozási adatok

1960. november 9.

Budapest

Temetési adatok

1960. november 15.

Budapest

Rákoskeresztúr


Család

F: Helcz Sarolta (†1966). Fia: Acsay Tihamér (1899–1958) jogász, gyorsírás-szakértő, országgyűlési képviselő, Acsay István (1904– 1976) mérnök, a BSZKRT igazgatója és Acsay László (1905–1992) építészmérnök, politikus, az FKgP országgyűlési képviselője.

Iskola

A bp.-i tudományegyetemen magyar–latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1896).

Életút

A gyöngyösi gimnázium helyettes, majd r. tanára (1898–1901), a munkácsi gimnázium r. tanára (1902–1906), a besztercebányai kir. r. k. főgimnázium (1906–1911), a bp.-i VII. kerületi Barcsay utcai állami főgimnázium igazgatója (1911–1927; főigazgatói rangban: 1920/21-től). A Tanácsköztársaság idején a Közoktatásügyi Népbiztosság felmenti állásából (helyére Laczkó Gézát nevezték ki, 1919. máj.). A budapest-vidéki tankerület főigazgatója (1927–1933). Neveléselmélettel, didaktikai kérdésekkel foglalkozott. Számos középiskolai magyar nyelvtankönyvet, olvasókönyvet és latin szöveggyűjteményt, egyéb pedagógiai segédkönyvet írt és szerkesztett.

Emlékezet

Budapesten, az Erzsébetvárosban (VII. kerület Rottenbiller utca 33.) élt és tevékenykedett.

Szerkesztés

A besztercebányai kir. r. k. főgimnázium értesítője (1907–1911) és a Barcsay utcai állami főgimnázium értesítője szerkesztője (1912-től).

Főbb művei

F. m.: Aelius Herodianus a sajátságos szavakról. Fordította és a bevezető tanulmányt írta. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1896)
Magyar nyelvtan mondattani alapon. A középiskolák I–II. osztálya számára. 1–2. Bartha Györggyel, Madarász Flórissal. (Bp., 1907–1909
2. kiad. 1911)
Magyar nyelvtan mondattani alapon. A polgári iskolák I–II. osztálya számára. 1–2. Bartha Györggyel, Madarász Flórissal. (Bp., 1907–1909)
Magyar olvasókönyv. A középiskolák I–III. osztálya számára. 1–3. Bartha Györggyel, Madarász Flórissal. (Bp., 1907–1909)
Magyar olvasókönyv. A polgári iskolák I–III. osztálya számára. 1–3. Bartha Györggyel, Madarász Flórissal. (Bp., 1907–1909)
A tanulók boldogulásának akadályai az első osztályban. (Magyar Középiskola, 1908)
Rendszeres magyar nyelvtan. A középiskolák III. osztálya számára. Bartha Györggyel, Madarász Flórissal. (Bp., 1909)
Cherven Flóris. (Bp., 1912)
Retorika. A középiskolák V. osztálya számára. Bartha Györggyel, Tordai Ányossal. (Magyar tankönyvek. Bp., 1913)
Stilisztika. A középiskolák IV. osztálya számára. Bartha Györggyel, Tordai Ányossal. (Magyar tankönyvek. Bp., 1913)
Latin szöveggyűjtemény az iskolai auktorokból rögtönzött fordítások gyakorlására. A középiskolák III–VIII. osztálya és az érettségi vizsgálat számára. Összeáll. (Bp., 1914)
Tankönyvbíráló bizottság és pályázat. (Magyar Paedagogia, 1916)
Gimnáziumi latin alaktan. Az I. és II. osztály számára. Finály Gáborral. (Bp., 1922)
Gimnáziumi latin olvasókönyv. Az I–IV. osztály számára. 1–2. Finály Gáborral. (Bp., 1922–1924)
Gimnáziumi latin mondattan magyar mondattani alapon. A III–IV. osztály számára. Finály Gáborral. (Bp., 1924).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője