Acsay Xavér Ferenc József
Acsay Xavér Ferenc József

2021. február 26. Péntek

Acsay Xavér Ferenc József

bencés szerzetes

Névváltozatok

Alvinczy István

Születési adatok

1854. szeptember 16.

Esztergom

Halálozási adatok

1912. szeptember 27.

Győr

Temetési adatok

1912. szeptember 29.

Győr


Iskola

Belépett bencés szerzetesrendbe (1871. szept. 8.), pappá szentelték (1878. júl. 9.), Budapesten egyetemi előadásokat hallgatott (1879–1881), okl. nem szerzett.

Életút

Az esztergomi gimnázium hitoktatója (1881–1894), a győri r. k. gimnázium igazgatója és a győri bencés rend házfőnöke (1894– 1912). Művelődéstörténettel, Győr város helytörténetével foglalkozott, feldolgozta a győri r. k. gimnázium történetét. Monográfiát írt Rónay Jácint püspökről. Győrött kezdeményezésére létesült az internátus. ő adta fel a szentségeket Jedlik Ányosnak, s ő búcsúzott tőle (a győri bencés gimnázium értesítőjében, 1895). Történeti és teológiai írásai Acsay Ferenc, nyelvészeti dolgozatai Alvinczy István álnéven jelentek meg. Lefordította Szent Ágoston vallomásait (1912), de az kéziratban maradt.

Emlékezet

Győrött élt és tevékenykedett, a helyi temetőben nyugszik. Életét és bencés működését Kiss Szerafin dolgozta fel. Nevét vette fel a győri Acsay Ferenc Alapítvány.

Szerkesztés

A Győri Főgimnáziumi Értesítő szerkesztője (1895–1912). Hitéleti írásai, tudományos dolgozatai a fentin kívül még elsősorban a Magyar Nyelvőrben (1874-től), a Magyar Sionban (1895-től), a Katholikus Paedagogiában (1897-től), a Győri Hírlapban (1900–1905) és a Hittudományi Folyóiratban jelentek meg (1902-től).

Főbb művei

F. m.: Kazinczy újításai. Alvinczy István néven. (Magyar Nyelvőr, 1874)
A prózai műfajok elmélete. (Bp., 1889)
Jedlik Ányos István. (Győr, 1895)
Millenniumi emléklapok. (Győr, 1896)
A vallás fontossága a nevelés-oktatásban. (Győr, 1897)
A győri katholikus főgimnázium története. I–II. köt. 1626–1900. Több tanártársa közreműködésével írta. (Győr, 1901)
A hitszónoklati képzés kérdéséhez. (Hittudományi Folyóirat, 1902)
A. X. F. beszéde Szent Imréről. (Győr, 1902)
Ifjúsági szentbeszédek. I–III. (Győr, 1904–1912)
Rónay Jáczint János élete. (Győr, 1906)
A. X. F. ünnepi beszéde Szent Benedekről. (Győr, 1909)
Nekrológ Jedlik Ányos István halálára. (Jedlik Ányos Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium évkönyve. Bp., 1995)
ford.: Bossuet, Jacques- Bénigne egyházi beszédei. I–II. köt. Ford., a bevezető tanulmányt írta (Esztergom, 1895–1902).

Irodalom

Irod.: Kiss Szerafin: A. F. élete. A. F. arcképével. (Győr, 1911)
Halálhír. (Budapesti Hírlap, 1912. szept. 28.)
Mihályfi Ákos: A. F.: Ifjúsági szentbeszédek. III. köt. (Katholikus Szemle, 1912)
A Pannonhalmi Szent Benedek-rend névtára. Összeáll. Berkó Pál, Legányi Norbert. (Pannonhalma, 1987)
Győri életrajzi lexikon. (Győr, 1999
2. átd. kiad. 2003).

Megjegyzések

Művei bibliográfiákban összekeverve Acsay Ferenc (1880–) középiskolai tanár műveivel: pl. A nemzeti elem az Árpádok művelődésében és iskolázásában. (Pápa, 1910).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013