Aczél György
Aczél György

2021. október 17. Vasárnap

Aczél György

jogász

Születési adatok

1913. január 1.

Debrecen

Halálozási adatok

1999.

Budapest


Család

Sz: Aczél József, Rásó Ilona. F: Lőrincz Klára. Fia: Aczél Gábor (1947–) építészmérnök, Budapest főépítésze.

Iskola

A debreceni Tisza István Tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1936), ügyvédi vizsgát tett (1939).

Életút

Ügyvédjelölt (1936–1939), származása miatt ügyvédi gyakorlatot nem folytathatott (1939-től), a mauthauseni koncentrációs tábor foglya (1944–1945. máj.). A Belügyminisztérium (BM) munkatársa, rendőrezredesi rangfokozatban a Személyzeti, majd az Igazgatásrendészeti Ügyosztály vezetője (1945–1949), a Rajk-ügy miatt állásáról lemondani kényszerült. A Közületi Egyeztető Bizottság, ill. a Központi Döntőbizottság döntőbírója, osztályvezetője (1949–1952), az Élelmezésügyi Minisztérium Titkárságának vezetője (1952–1957), az Igazgatási Főosztály vezetője (1957–1967), majd a Központi Népi Ellenőrző Bizottság (KNEB) Titkárságának vezetője (1967–1977).

A szállítási szerződések elvi kérdéseinek kidolgozásával, a döntőbizottsági joggyakorlattal foglalkozott. Vizsgálta még a népi ellenőrzés munkájának szervezési kérdéseit, vizsgálati módszereit.

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett, a bp.-i Kozma utcai Izraelita temetőben nyugszik.

Elismerés

Munka Érdemrend (arany, kétszer), Szabadság Érdemrend, Népköztársasági Érdemrend V. fokozata, Szocialista Munkáért Érdemérem, Felszabadulási Emlékérem (1970).

Főbb művei

F. m.: Az egyeztető bizottságok szerződésmódosításai és a gazdasági vezetők egyéni felelőssége. (Jogtudományi Közlöny, 1950)
Döntőbizottságaink eljárásának egységes szabályozása. (Állam és Közigazgatás, 1951)
A szállítási szerződések lényeges feltételei. – Az 1951. évi szerződéskötési tapasztalatok. – A döntőbizottsági gyakorlat kérdéseihez. (Jogtudományi Közlöny, 1951)
Szállítási szerződés és döntőbizottsági eljárás. (Bp., 1951)
A Közületi Döntőbizottság elvi határozatai. I–II. köt. Összeáll. Görgey Mihállyal. (Bp., 1951–1952)
A szállítási szerződések. (Bp., 1952)
Szállítási szerződések a gyakorlatban. Összeáll. Többekkel. (Bp., 1953)
A szállítási szerződések jelentőségéről. (Jogtudományi Közlöny, 1953)
A Központi Döntőbizottság elvi határozatai és közleményei. I–II. köt. Összeáll. Görgey Mihállyal. (Bp., 1954)
A korszerű vezetés kérdései az ipari átszervezés után. (Élelmezési Ipar, 1965)
Az ellenőrök titoktartási kötelezettségéről. (Népi Ellenőrzés, 1969)
A tisztességtelen haszon és a gazdasági bírság. Petravich Ferenccel, Zsingor Lászlóval. (Bp., 1976)
A közérdekű bejelentésekről, javaslatokról és panaszokról szóló 1977. évi I. törvényről. (Magyar Jog, 1977)
A gazdasági bírságolásról. (Népi Ellenőrzés, 1978)
A vállalatok vezetői felelősségének néhány kérdéséről. (Jogtudományi Közlöny, 1979)
A vállalatok egységének néhány elvi kérdése és az 1977. évi VI. törvény. (Jogtudományi Közlöny, 1980)
Tisztességes gazdálkodás – tisztességes haszon. – Tisztességtelen haszon, gazdasági bírság de lege ferenda. (Magyar Jog, 1981)
A testületi vezetésről és a vezetők felelősségének néhány kérdéséről. (Magyar Jog, 1983)
A tisztességtelen gazdasági tevékenység tilalmára szóló jogszabályok szankciórendszeréhez. (Magyar Jog, 1985).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2013