Aczél György
Aczél György

2023. szeptember 26. Kedd

Aczél György

jogász

Születési adatok

1913. január 1.

Debrecen, Hajdú vármegye

Halálozási adatok

1999.

Budapest


Család

Dédszülei, anyai: Danczinger Jakab.

Nagyszülei: Altmann/Altman Dávid, a Dombrádi Népbank Rt. igazgatója, Danczinger Róza (†1937. szept. 5. Bp.); Rosenblüth Viktor, Kramer Rozália.

Szülei: Aczél József (= 1898-ig Altman/n József, 1875. szept. 22. Dombrád, Szabolcs vm.–1961. jún. 9. Bp..) haszonbérlő, Rásó Ilona (= Rosenblüth Ilona, 1873. szept. 19. Bp.–1958. aug. 21. Bp.).

Felesége: Lőrincz Klára.

Gyermeke, fia: Aczél Gábor (1947–) építészmérnök, Budapest főépítésze.

Iskola

A Pesti Izraelita Hitközség Gimnáziumában éretts. (1931), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1936), ügyvédi vizsgát tett (1939).

Életút

Budapesten ügyvédjelölt (1936–1939), származása miatt ügyvédi gyakorlatot nem folytathatott (1939-től), a mauthauseni koncentrációs tábor foglya (1944–1945. máj.).

A Belügyminisztérium (BM) munkatársa, rendőr alezredesi, majd rendőr ezredesi rangfokozatban a Személyzeti Ügyosztály, ill. az Igazgatásrendészeti Ügyosztály vezetője (1945–1949), egyúttal a Kihágási Tanács elnökhelyettese (1949. febr. 10.–1949. aug. 6.), a Rajk-ügy miatt állásáról lemondani kényszerült. A Közületi Egyeztető Bizottság, ill. a Központi Döntőbizottság döntőbírója, osztályvezetője (1949–1952), az Élelmezésügyi Minisztérium Titkárságának vezetője (1952–1957), az Igazgatási Főosztály vezetője (1957–1967), majd a Központi Népi Ellenőrző Bizottság (KNEB) Titkárságának vezetője (1967–1977).

A szállítási szerződések elvi kérdéseinek kidolgozásával, a döntőbizottsági joggyakorlattal foglalkozott. Vizsgálta még a népi ellenőrzés munkájának szervezési kérdéseit, vizsgálati módszereit.

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett, a budapesti Kozma utcai Izraelita temetőben nyugszik.

Elismertség

A Budapesti Ügyvédi Kamara választmányi tagja (1951-től).

Elismerés

Szocialista Munkáért Érdemérem (1956), Magyar Szabadság Érdemrend (ezüst, 1957), Munka Érdemérem (1962), Felszabadulási Jubileumi Emlékérem (1970), Munka Érdemrend (arany, 1973).

Szerkesztés

A Népi Ellenőrzés – a KNEB folyóirata – szerkesztőbizottságának alapító tagja (1969–1973).

Főbb művei

F. m.: önálló művei: Szállítási szerződés és döntőbizottsági eljárás. Összeáll. Elefánti Ervinnel és Réti Jánossal. (A Közületi Egyeztető Bizottság kiadványa. Bp., 1950)
A Központi Döntőbizottság elvi határozatai. I–II. köt. Összeáll. Görgey Mihállyal. (A Központi Döntőbizottság kiadványa. Bp., Jogi és Államigazgatási Könyv- és Folyóiratkiadó, 1951–1952)
A szállítási szerződések. (Bp., Jogi és Államigazgatási Könyv- és Folyóiratkiadó, 1952)
Szállítási szerződések a gyakorlatban. Összeáll. Többekkel. (A Központi Döntőbizottság kiadványa. Bp., Tervgazdasági Kiadó, 1953)
A népi ellenőrzés szervezetére és működésére vonatkozó jogszabályok. Ügyrend, működési és eljárási szabályzat. Összeáll. (Bp., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1968)
A tisztességtelen haszon és a gazdasági bírság. Petravich Ferenccel és Zsingor Lászlóval. (Bp., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1976).

F. m.: tanulmányai: Az egyeztető bizottságok szerződésmódosításai és a gazdasági vezetők egyéni felelőssége. (Jogtudományi Közlöny, 1950. 1–2.)
A szállítási szerződések lényeges feltételei. (Jogtudományi Közlöny, 1951. 1.)
Az 1951. évi szerződéskötési tapasztalatok. (Jogtudományi Közlöny, 1951. 4.)
A döntőbizottsági gyakorlat kérdéseihez. (Jogtudományi Közlöny, 1951. 7.)
Döntőbizottságaink eljárásának egységes szabályozása. (Állam és Közigazgatás, 1951. 7-8.)
A szállítási szerződések jelentőségéről. (Jogtudományi Közlöny, 1953. 10–11.)
A korszerű vezetés kérdései az ipari átszervezés után. (Élelmezési Ipar, 1965)
A vállalatok vezetői felelősségének néhány kérdéséről. (Jogtudományi Közlöny, 1979. 2.)
Tisztességes gazdálkodás – tisztességes haszon. (Magyar Jog, 1981. 8.).

F. m.: írásai a Népi Ellenőrzés c. lapban: Az ellenőrök titoktartási kötelezettségéről. (1969. 4.)
Vizsgálat vagy tájékozódás? Módszertani problémákról általában. Sándor Istvánnal. (1970. 6.)
A gazdasági bírságolás néhány tapasztalata. (1970. 12.)
Egyes vállalati visszaélések feltárásának nehézségei. (1972. 1.)
A Büntető Törvénykönyv módosítása. A hivatali és a vagyon elleni bűncselekmények. (1972. 3.)
A büntetőjogi konzultációk tapasztalatai. (1972. 6.)
A tisztesség határa. (1972. 12.)
Gazdasági bírság – tisztességtelen haszon. 1–2. (1973. 9–10.)
A népi ellenőrzéshez 1973-ban érkezett közérdekű bejelentésekről. Szabó Lászlóval. (1974. 4.)
A jogi konzultációk tapasztalatai. 1–2. (1974. 6–7.)
A személyes felelősség néhány problémája a gazdasági ellenőrzések körében. (1975. 5.)
A bizonylati fegyelem és az ellenőrzés. A BTK 227.§-a alkalmazásának problémái. (1975. 11.)
Még egyszer a gazdasági vezetők felelősségéről. Ésszerű döntés – kockázat. (1976. 4.)
Döntött a Legfelsőbb Bíróság. A Btk. 227.§-ának alkalmazásáról. (1976. 6.)
A gazdasági bírságolásról. (1978. 1.)
Még egyszer a gazdasági bírságolásról. (1978. 4.)
A tisztességtelen haszonról és a gazdasági bírságról. (1980. 2.)
A dolgozók munkajogi felelősségéről. (1981. 5.)
Javaslatok a gazdasági bírságolás indítványozási jogának szabályozására. (1981. 12.)
Testületi vezetés és munkajogi felelősség. (1982. 8.)
Gondolkodjunk együtt a tisztességtelen ár megállapításáról. (1986. 4.).

Irodalom

Irod.: források és műveiről: Altman József dombrádi illetőségű ugyanottani lakos családnevének „Aczél”-ra történt változtatása belügyminiszteri rendelettel megengedtetett. (Budapesti Napló, 1898. nov. 1.)
Fábián Gábor: A. Gy.–Petravich Ferenc–Zsingor László: A tisztességtelen haszon és a gazdasági bírság. (Népi Ellenőrzés, 1976. 8.)
Aczél György hetvenéves. [Újév napján ünnepelte 70. születésnapját.] (Népi Ellenőrzés, 1983. 1.).

 

neten

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TXF-9TG?i=4&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6VBC-TCKP (Aczél György születési anyakönyve, 1913)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XCZ7-J11?i=39&cc=1452460 (Altmann Dávidné Danczinger Róza halotti anyakönyve, 1937)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPBX-T96?i=158&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V9P-BZYP (Aczél Józsefné Rásó Ilona halotti anyakönyve, 1958)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6M49-HTZ?i=171&cc=1452460 (Aczél József halotti anyakönyve, 1961)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője