Aczél György
Aczél György

2024. május 18. Szombat

Aczél György

orvos, szemész, repülőorvos

Születési adatok

1923. február 18.

Debrecen, Hajdú vármegye

Halálozási adatok

1984. január 8.

Budapest

Temetési adatok

1984. január 19.

Budapest

Farkasrét (hamvasztás utáni búcsúztatás)


Család

Dédszülei, apai: Adler Áron, Stern Sára.

Nagyszülei: Adler Ignác (1851–1926. dec. 19. Debrecen) cipészmester, Grosz Záli; Weisz Dávid, Kohn Róza.

Szülei: dr. Aczél Jenő (= 1909-ig Adler Jenő, 1889. dec. 2.–1968. máj. 27. Budapest. Temetés: 1968. máj. 29. Farkasrét, Izraelita Temető) ügyvéd, az Országos Ügyvédi Tanács titkára, Weisz Ilona (1895. júl. 13.–1975. márc. Bp.).

dr. Aczél Jenő testvérei: Aczél Henrik (†1927. okt. 8. Debrecen) könyvkereskedő, a Hegedűs és Sándor Nyomdai és Irodalmi Rt. cégvezetője, Schön Mórné Adler Berta (1876. okt. 25. Tass, Szabolcs vm.–1905. jan. 7. Debrecen) és Rozner Jakabné Adler Eszter (1882. nov. 20. Tass, Szabolcs vm.–1969. aug. 4. Bp.).

Testvére: Aczél Edit (1917. júl. 19. Debrecen–1939. jan. 4. Bp. Temetés: 1939. jan. 6. Debrecen) és Aczél Klára (1920. ápr. 15. Debrecen).

Aczél Edit férje: dr. Berényi Béla (1911. okt. 26. Debrecen–2005. máj. 2. Bp.) fogorvos, szájsebész, egyetemi tanár.

 

Felesége:

1. 1944. máj. 17.– Lobstein Eszter (1925. jan. 5. Debrecen), Lobstein Béla fakereskedő és Hegedűs Kata/Katalin leánya. Elvált.

2. 1949. dec. 19.– Bujdos Magdolna Mária (1928. márc. 26. Nagymihály) védőnő, Bujdos József és Tóth Irén leánya.

Gyermeke, leánya: Aczél Klára (1951–) orvos, a Budapesti Honvéd Kórház szemészeti osztály osztályvezető főorvosa.

Iskola

A kegyes tanítórend debreceni  Szent József Gimnáziumában éretts. (1941), osztályfőnöke Rassovszky Kálmán (1884–1963), gimnáziumi osztálytársa Kettesy Tibor (1923–1948), Kettesy Aladár szemészprofesszor fia volt. 1944-ben a Gestapo internálta, majd Németországba deportálták (1945. jún.-ban tért vissza).

A Debreceni Tudományegyetemen orvosdoktori okl. szerzett (1946), szemész (1949), repülőorvosi (1970) és társadalom-orvosi szakvizsgát tett (1979); az orvostudományok kandidátusa (1964).

MLEE-t (1953), MLEE filozófiai tanfolyamot (1955) és filozófiai szakosító tanfolyamot is végzett (1960).

Életút

A Debreceni Tudományegyetem Szemészeti Klinikáján Kettesy Aladár gyakornoka (1945–1949), a Magyar Néphadsereg (MN) hivatásos állományának tagja, katonaorvos (1949–1957, 1957-től alezredesi rangfokozatban, tartalékállományban). A Honvédelmi Minisztérium (HM) főelőadója (1949–1952), az MN szemész főorvosa és a Honvéd Légierő vezető orvosa (1952–1955), a Katonai Repülőkórház szemész főorvosa (1955–1959), alezredesi rangfokozatban szerelt le (1959).

A budapesti IX. kerületi Gyáli úti kórház Szemészeti Osztályának vezetője és igazgatóhelyettese (1959. okt. 1.–1965. jún. 30.), az Egészségügyi Minisztérium III. Gyógyászati-megelőző Főosztály vezetője és csoportfőnöke (1965. júl. 1.–1974. márc. 15.), egészségügyi miniszterhelyettes (1974. márc. 15.–1978. okt. 1.), a SOTE Egészségügyi Szervezési Intézete tanszékvezető egy. tanára (1978. okt. 1.–1984. jan. 8.).

Az Orvos-egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének Szakmapolitikai Osztályának munkatársa (1960–1965) és a Szakszervezet vezetőségi tagja.

Tudományos pályafutásának kezdetén elsősorban a repülés fiziológiai kérdéseivel, élettani optikával foglalkozott, majd érdeklődése a szemészeti műtéttan speciális kérdései, a színlátástan, a mélységlátás, majd kórházszervezési kérdések felé fordult. Jelentős szemhéjplasztikai tevékenysége, új látóélesség- és mélységlátás-vizsgáló műszert is szerkesztett. 1965-től jelentős szerepet játszott a magyarországi kórházi szervezet átalakításában, ill. ezzel összefüggésben az egészségügyi törvény előkészítésében.

Elismertség

A Magyar Szemorvos Társaság választmányi tagja (1951–1959) és az Élettani–Optikai Bizottság titkára (1951-től); vezetőségi tagja (1972–1984) és a vezetőség örökös tb. tagja (1982-től).

A Magyar Kórházszövetség elnöke, a Nemzetközi Kórházszövetség Tanácsának alelnöke.

Elismerés

Érdemes orvos (1954), Kiváló orvos (1969), Munka Érdemrend (arany, 1975).

Szerkesztés

A Szemészet c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja (1957–1971).

Főbb művei

F. m.: önálló művei, jegyzetei, könyvfejezetei: A szem a repülésben. (Repülőorvosi segédletek. II. Bp., 1951)
Repülőorvostan. Főszerk. Galla Emil. Írta. Többekkel. (Bp., Zrínyi Kiadó, 1956)
A színtévesztés elmélete és gyakorlata. Kand. értek. (Bp., 1963)
A progresszív betegellátás és fokozatai. Az intenzív betegellátás helye a progresszív betegellátási rendszerben. (Az intenzív betegellátás elmélete és gyakorlata. Szerk. Varga Péter et al. Bp., Medicina Könyvkiadó, 1977)
Társadalomorvostan és egészségügyi szervezés. I–II. köt. Egy. jegyz. Károlyi Györggyel. (Bp., 1983
új kiad. I–III. köt, 1986 és 1989).

F. m.: tanulmányai: A normális trichromasia változatai. (Szemészet, 1951. 4.)
A színérzésről és gyakorlati jelentőségéről. (Honvédorvos, 1951. 7.)
Magyar phorométer. Galla Emillel. (Katonaorvosi Szemle, 1954)
Új típusú látásélesség-vizsgáló készülék dissimulatio leleplezésére. Galla Emillel. (Katonaorvosi Szemle, 1955. 12.)
A Kettesy-féle öregkori entropium-ellenes műtétről. (Honvédorvos, 1957. 1-2.)
Phorometriás vizsgálattal szerzett tapasztalataink. (Szemészet, 1957. 2.)
Zonulolysis enzymatica műtéttel szerzett tapasztalataink. (Szemészet, 1960. 1.)
A mélységlátás és a szemizomegyensúly összefüggéseiről. – A neuritis n. optici és a sclerosis multiplex egyes összefüggéseiről. Szák Jánossal. (A Gyáli úti Kórház jubileumi évkönyve. Szerk. is. Szák Jánossal és Vánkos Józseffel. Bp., 1960)
Új módszer a pseudoisochromaticus táblák szűrőképességének meghatározására és a vizsgálatok értékelésére. (Szemészet, 1961. 3.)
Adatok a színérzésvizsgálat problémájához. – Újtípusú mélységlátás-vizsgáló készülék. Galla Emillel. (Honvédorvos, 1962. 1.)
Az egészségügyi intézmények időszerű munkaszervezési feladatai. Gerő Andornéval és Soós Lajossal. (Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1964. 1.)
A kórházhálózat távlati fejlesztésének alapvető szakmai kérdései. (Magyar Építőipar, 1966. 9. és Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1966. 3.)
A távlati egészségügyi szakemberszükséglet tervezésének néhány problémája. (Népegészségügy, 1967. 2.)
Az egészségügy harmadik ötéves tervének feladatai és az új gazdasági mechanizmus megvalósítása. Császár Ferenccel és Cserba Lászlóval. (Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1967. 2.)
A gyógyító-megelőző ellátás 25 éves fejlődése. (Népegészségügy, 1970. 2.)
Kórház-rendelőintézeti egység egyes szervezési kérdései. (Népegészségügy, 1970. 3.)
A betegellátás korszerűsítésének szervezési feladataiból. (Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1972. 1.)
Emberség, munka, nevelés. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1980)
A progresszív betegellátás helyzete és továbbfejlesztésének feladatai Magyarországon. Többekkel. (Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1980. 1.)
A kórház-rendelőintézeti egység terén elért eredmények. Mányi Gézával és Najzer Alajossal. (Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1984. 2.).

Irodalom

Irod. és források: Kiskorú Adler Jenő debreceni illetőségű ugyanottani lakos családnevének „Aczél”-ra kért átváltoztatása belügyminiszteri rendelettel megengedtetett. (Budapesti Közlöny, 1909. márc. 14.)
Elhunyt Adler Ignác, Aczél Henrik édesapja. (Papír-Szaklap, 1927. jan. 5.)
Aczél Henrik jubileuma. (Tiszántúli Hírlap, 1927. szept. 20.)
Elhunyt Aczél Henrik. (Papír-Szaklap, 1927. okt. 15.)
Berényi Béláné Aczél Edit Debrecenben elhunyt. (Dunántúl [napilap], 1939. jan. 8.)
Elhunyt dr. Aczél Jenő. (Népszabadság, 1968. máj. 29.)
Dr. Aczél Jenő. (Új Élet, 1968. jún. 1.)
Dr. Aczél György egészségügyi miniszterhelyettesi kinevezése. (Magyar Közlöny, 1974. márc. 16.)
Elhunyt dr. Aczél Jenőné. [Temetés utáni hír.] (Magyar Nemzet, 1975. márc. 5.)
Látogatás az Egészségügyi Szervezési Intézetben. [Beszélgetés dr. Aczél Györggyel.] (Egészségügyi Dolgozó, 1979. márc. 1.)
Elhunyt dr. Aczél György egyetemi tanár. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1984. jan. 10.)
Dr. Aczél György egyetemi tanár temetése. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1984. jan. 20.)
Dr. Aczél György. (Egészségügyi Dolgozó, 1984. febr. 1.)
Szécsény Andor: Dr. Aczél György. (Orvosi Hetilap, 1984. febr. 26.)
Dr. Aczél György. (Népegészségügy, 1984. 2.)
Györffy István: A huszadik században működött jelentősebb szemorvosok életrajzi adattára. (Bp., 1987
2. bőv. kiad. 2004).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTF8-9985?i=28&cc=1452460 (Adler Berta és Schön Mór házassági anyakönyve, 1900)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6V92-BDP3 (Adler Eszter és Rozner Jakab házassági anyakönyve, 1904)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTFD-9VC1?i=207&cc=1452460 (Schön Mórné Adler Berta halotti anyakönyve, 1905)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPV2-6BJ?i=105&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6NK9-S64C (Dr. Aczél Jenő és Weisz Ilona házassági anyakönyve, 1916)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GP37-ZYB?i=185&cc=1452460 (Aczél Edit születési anyakönyve, 1917)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P37-X98?i=174&cc=1452460 (Aczél Klára születési anyakönyve, 1920)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-95PJ-833?i=368&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V92-98F9 (Adler Ignác halotti anyakönyve, 1926)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-95PJ-85N?i=276&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6NKM-RW46 (Aczél Henrik halotti anyakönyve, 1927)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-62VZ-YNL?i=4&cc=1452460 (Dr. Berényi Béláné Aczél Edit halotti anyakönyve, 1939)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PV2-KM6?i=128&cc=1452460 (Aczél György és Lobstein Eszter házassági anyakönyve, 1944)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPVK-9775?i=497&cc=1452460 (Dr. Aczél György és Bujdos Magdolna Mária házassági anyakönyve, 1949)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6FX3-GR2?i=266&wc=9279-MNL%3A40678301%2C60592401%2C1077271901&cc=1452460 (Dr. Aczél Jenő halotti anyakönyve, 1968)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PB8-KYM?i=227&cc=1452460 (Adler Eszter halotti anyakönyve, 1969)

Megjegyzések

Lexikonok téves születési adata: júl. 31.! Önéletrajza szerint 1923. febr. 18-án született!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője