Aczél György
Aczél György

2021. október 26. Kedd

Aczél György

orvos, szemész, repülőorvos

Születési adatok

1923. február 18.

Debrecen

Halálozási adatok

1984. január 8.

Budapest


Család

Sz: Aczél Jenő ügyvéd, az Országos Ügyvédi Tanács titkára, Weisz Ilona. Két leánytestvére volt. Elvált. 2. F: Bujdos Magda védőnő. Leánya: Aczél Klára.

Iskola

Debrecenben éretts. (1941). 1944-ben a Gestapo internálta, majd Németországba deportálták (1945. jún.-ban tért vissza). A Debreceni Tudományegyetemen általános orvosi okl. szerzett (1946), szemész (1949), repülőorvosi (1970), társadalom-orvosi szakvizsgát tett (1979); az orvostudományok kandidátusa (1964). MLEE-t (1953), filozófiai tanfolyamot (1955) és filozófiai szakosító tanfolyamot is végzett (1960).

Életút

A Debreceni Tudományegyetem Szemészeti Klinikáján Kettesy Aladár gyakornoka (1945–1949), a Magyar Néphadsereg (MN) hivatásos állományának tagja, katonaorvos (1949–1957, 1957-től alezredesi rangfokozatban, tartalékállományban). A Honvédelmi Minisztérium (HM) főelőadója (1949–1952), az MN szemész főorvosa és a Honvéd Légierő vezető orvosa (1952–1955), a Katonai Repülőkórház szemész főorvosa (1955–1957), alezredesi rangfokozatban szerelt le (1957). A bp.-i IX. kerületi Gyáli úti kórház Szemészeti Osztályának vezetője és igazgatóhelyettese (1957–1965), az Egészségügyi Minisztérium főosztályvezetője, csoportfőnöke (1965–1974), egészségügyi miniszterhelyettes (1974–1978), a SOTE Egészségügyi Szervezési Intézet tanszékvezető egy. tanára (1978. júl. 1.–1984. jan. 8.). Tudományos pályafutásának kezdetén elsősorban a repülés fiziológiai kérdéseivel, élettani optikával foglalkozott, majd érdeklődése a szemészeti műtéttan speciális kérdései, a színlátástan, a mélységlátás, majd kórházszervezési kérdések felé fordult. Jelentős szemhéjplasztikai tevékenysége, új látóélesség- és mélységlátás-vizsgáló műszert is szerkesztett. 1965-től jelentős szerepet játszott a magyarországi kórházi szervezet átalakításában, ill. ezzel összefüggésben az egészségügyi törvény előkészítésében. Az Orvos-egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének politikai munkatársa (1960–1965) és a Szakszervezet vezetőségi tagja. A Magyar Szemorvos Társaság választmányi tagja és az Élettani–Optikai Bizottság titkára (1951-től). A Magyar Kórházszövetség elnöke, a Nemzetközi Kórházszövetség Tanácsának alelnöke.

Emlékezet

A Szemészet c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: A színérzésről és gyakorlati jelentőségéről. (Honvédorvos, 1951)
A normális trichromasia változatai. (Szemészet, 1951)
A szem a repülésben. (Repülőorvosi segédletek. 2. Bp., 1951)
Magyar phorométer. Galla Emillel. (Katonaorvosi Szemle, 1954)
Új típusú látásélesség-vizsgáló készülék dissimulatio leleplezésére. Galla Emillel. (Katonaorvosi Szemle, 1955)
Repülőorvostan. Többekkel. (Bp., 1956)
A Kettesy-féle öregkori entropium-ellenes műtétről. (Honvédorvos, 1957)
Phorometriás vizsgálattal szerzett tapasztalataink. (Szemészet, 1957)
Zonulolysis enzymatica műtéttel szerzett tapasztalataink. (Szemészet, 1960)
A mélységlátás és a szemizomegyensúly összefüggéseiről. – A neuritis n. optici és a sclerosis multiplex egyes összefüggéseiről. Szák Jánossal. (A Gyáli úti Kórház jubileumi évkönyve. Szerk. is. Szák Jánossal, Vánkos Józseffel. Bp., 1960)
Új módszer a pseudoisochromaticus táblák szűrőképességének meghatározására és a vizsgálatok értékelésére. (Szemészet, 1961)
Adatok a színérzésvizsgálat problémájához. – Újtípusú mélységlátás-vizsgáló készülék. Galla Emillel. (Honvédorvos, 1962)
A színtévesztés elmélete és gyakorlata. Kand. értek. (Bp., 1963)
Az egészségügyi intézmények időszerű munkaszervezési feladatai. Gerő Andornéval, Soós Lajossal. (Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1964)
A kórházhálózat távlati fejlesztésének alapvető szakmai kérdései. (Magyar Építőipar, 1966 és Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1966)
A távlati egészségügyi szakemberszükséglet tervezésének néhány problémája. (Népegészségügy, 1967)
Az egészségügy harmadik ötéves tervének feladatai és az új gazdasági mechanizmus megvalósítása. Császár Ferenccel, Cserba Lászlóval. (Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1967)
A gyógyító-megelőző ellátás 25 éves fejlődése. – Kórház-rendelőintézeti egység egyes szervezési kérdései. (Népegészségügy, 1970)
A betegellátás korszerűsítésének szervezési feladataiból. (Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1972)
Emberség, munka, nevelés. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1980)
A progresszív betegellátás helyzete és továbbfejlesztésének feladatai Magyarországon. Többekkel. (Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1980)
Társadalomorvostan és egészségügyi szervezés. 1–2. Egy. jegyz. Károlyi Györggyel. (Bp., 1983
új kiad. 1–3. 1986
1989)
A kórház-rendelőintézeti egység terén elért eredmények. Mányi Gézával, Najzer Alajossal. (Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1984).

Irodalom

Irod.: A. Gy. (Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1983)
Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1984. jan. 10.)
Szécsény Andor: A. Gy. (Orvosi Hetilap, 1984)
A. Gy. (Népegészségügy, 1984)
Györffy István: A huszadik században működött jelentősebb szemorvosok életrajzi adattára. (Bp., 1987). *Lexikonok téves születési adata: júl. 31.! Önéletrajza szerint 1923. febr. 18-án született!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013