Aczél György
Aczél György

2022. augusztus 9. Kedd

Aczél György

orvos, szemész, repülőorvos

Születési adatok

1923. február 18.

Debrecen

Halálozási adatok

1984. január 8.

Budapest


Család

Sz: Aczél Jenő ügyvéd, az Országos Ügyvédi Tanács titkára, Weisz Ilona. Két leánytestvére volt. Elvált. 2. F: Bujdos Magda védőnő. Leánya: Aczél Klára.

Iskola

Debrecenben éretts. (1941). 1944-ben a Gestapo internálta, majd Németországba deportálták (1945. jún.-ban tért vissza). A Debreceni Tudományegyetemen általános orvosi okl. szerzett (1946), szemész (1949), repülőorvosi (1970), társadalom-orvosi szakvizsgát tett (1979); az orvostudományok kandidátusa (1964). MLEE-t (1953), filozófiai tanfolyamot (1955) és filozófiai szakosító tanfolyamot is végzett (1960).

Életút

A Debreceni Tudományegyetem Szemészeti Klinikáján Kettesy Aladár gyakornoka (1945–1949), a Magyar Néphadsereg (MN) hivatásos állományának tagja, katonaorvos (1949–1957, 1957-től alezredesi rangfokozatban, tartalékállományban). A Honvédelmi Minisztérium (HM) főelőadója (1949–1952), az MN szemész főorvosa és a Honvéd Légierő vezető orvosa (1952–1955), a Katonai Repülőkórház szemész főorvosa (1955–1957), alezredesi rangfokozatban szerelt le (1957). A bp.-i IX. kerületi Gyáli úti kórház Szemészeti Osztályának vezetője és igazgatóhelyettese (1957–1965), az Egészségügyi Minisztérium főosztályvezetője, csoportfőnöke (1965–1974), egészségügyi miniszterhelyettes (1974–1978), a SOTE Egészségügyi Szervezési Intézet tanszékvezető egy. tanára (1978. júl. 1.–1984. jan. 8.). Tudományos pályafutásának kezdetén elsősorban a repülés fiziológiai kérdéseivel, élettani optikával foglalkozott, majd érdeklődése a szemészeti műtéttan speciális kérdései, a színlátástan, a mélységlátás, majd kórházszervezési kérdések felé fordult. Jelentős szemhéjplasztikai tevékenysége, új látóélesség- és mélységlátás-vizsgáló műszert is szerkesztett. 1965-től jelentős szerepet játszott a magyarországi kórházi szervezet átalakításában, ill. ezzel összefüggésben az egészségügyi törvény előkészítésében. Az Orvos-egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének politikai munkatársa (1960–1965) és a Szakszervezet vezetőségi tagja. A Magyar Szemorvos Társaság választmányi tagja és az Élettani–Optikai Bizottság titkára (1951-től). A Magyar Kórházszövetség elnöke, a Nemzetközi Kórházszövetség Tanácsának alelnöke.

Emlékezet

A Szemészet c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: A színérzésről és gyakorlati jelentőségéről. (Honvédorvos, 1951)
A normális trichromasia változatai. (Szemészet, 1951)
A szem a repülésben. (Repülőorvosi segédletek. 2. Bp., 1951)
Magyar phorométer. Galla Emillel. (Katonaorvosi Szemle, 1954)
Új típusú látásélesség-vizsgáló készülék dissimulatio leleplezésére. Galla Emillel. (Katonaorvosi Szemle, 1955)
Repülőorvostan. Többekkel. (Bp., 1956)
A Kettesy-féle öregkori entropium-ellenes műtétről. (Honvédorvos, 1957)
Phorometriás vizsgálattal szerzett tapasztalataink. (Szemészet, 1957)
Zonulolysis enzymatica műtéttel szerzett tapasztalataink. (Szemészet, 1960)
A mélységlátás és a szemizomegyensúly összefüggéseiről. – A neuritis n. optici és a sclerosis multiplex egyes összefüggéseiről. Szák Jánossal. (A Gyáli úti Kórház jubileumi évkönyve. Szerk. is. Szák Jánossal, Vánkos Józseffel. Bp., 1960)
Új módszer a pseudoisochromaticus táblák szűrőképességének meghatározására és a vizsgálatok értékelésére. (Szemészet, 1961)
Adatok a színérzésvizsgálat problémájához. – Újtípusú mélységlátás-vizsgáló készülék. Galla Emillel. (Honvédorvos, 1962)
A színtévesztés elmélete és gyakorlata. Kand. értek. (Bp., 1963)
Az egészségügyi intézmények időszerű munkaszervezési feladatai. Gerő Andornéval, Soós Lajossal. (Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1964)
A kórházhálózat távlati fejlesztésének alapvető szakmai kérdései. (Magyar Építőipar, 1966 és Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1966)
A távlati egészségügyi szakemberszükséglet tervezésének néhány problémája. (Népegészségügy, 1967)
Az egészségügy harmadik ötéves tervének feladatai és az új gazdasági mechanizmus megvalósítása. Császár Ferenccel, Cserba Lászlóval. (Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1967)
A gyógyító-megelőző ellátás 25 éves fejlődése. – Kórház-rendelőintézeti egység egyes szervezési kérdései. (Népegészségügy, 1970)
A betegellátás korszerűsítésének szervezési feladataiból. (Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1972)
Emberség, munka, nevelés. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1980)
A progresszív betegellátás helyzete és továbbfejlesztésének feladatai Magyarországon. Többekkel. (Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1980)
Társadalomorvostan és egészségügyi szervezés. 1–2. Egy. jegyz. Károlyi Györggyel. (Bp., 1983
új kiad. 1–3. 1986
1989)
A kórház-rendelőintézeti egység terén elért eredmények. Mányi Gézával, Najzer Alajossal. (Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1984).

Irodalom

Irod.: A. Gy. (Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1983)
Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1984. jan. 10.)
Szécsény Andor: A. Gy. (Orvosi Hetilap, 1984)
A. Gy. (Népegészségügy, 1984)
Györffy István: A huszadik században működött jelentősebb szemorvosok életrajzi adattára. (Bp., 1987). *Lexikonok téves születési adata: júl. 31.! Önéletrajza szerint 1923. febr. 18-án született!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője