Ádám András
Ádám András

2024. április 17. Szerda

Ádám András

atomfizikus

Születési adatok

1924. november 26.

Szászsebes, Szeben vármegye

Halálozási adatok

1990. december 6.

Budapest


Iskola

Kolozsvárott, magánúton éretts., majd a kolozsvári Bolyai János Tudományegyetem hallgatója (1944–1947), az ELTE TTK-n matematika–fizika szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1950), a fizika tudományok kandidátusa (1955), doktora (1971). 

Életút

A kolozsvári Dermata Cipőgyár szabásztanonca, szabó szakmunkása (1939–1944). A Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. az ELTE TTK Gyakorlati Fizikai Tanszék, ill. Atomfizikai Intézet gyakornoka (1949), tanársegéde (1949–1951), az MTA–TMB-n Jánossy Lajos aspiránsa (1951–1955), ill. vezetője annak a csoportnak, amelyet a Szovjetunióban reaktor-üzembehelyezésre és -kezelésre képeztek ki (1955–1956).

Az MTA KFKI Magfizikai Főosztályának tud. főmunkatársa (1955–1963), a Magfizikai Laboratórium II. vezetője (1963–1970), főosztályvezető-helyettese (1970–1973). Az ELTE TTK Atomfizikai Tanszék egy. docense (1964. szept. 1.–1973. jún. 30.), a BME Atomfizikai Tanszék (1973. júl. 1.–1986. dec. 31.), a BME Kísérleti Fizika Tanszék egy. tanára (1987. jan. 1.–1988. jún. 30.), egyúttal a Dubnai Egyesített Kísérleti Atomfizikai Kutatóintézet tud. munkatársa is (1981–1986).

Magreakciók vizsgálatával, magfizikával, a fény hullám- és részecsketermészetének vizsgálatával, fotoelektromos effektussal, kvantumos fluktuációval, diffrakciós- és interferencia-kísérletekkel foglalkozott. Tudományos pályafutásának kezdetén részt vett a Jánossy LajosVarga Péter-féle híres fotokoincidencia-kísérletben, majd Lovas Istvánnal kidolgozott egy eljárást termikus neutronfluxus mérésére. 

Elismertség

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) válaszmányi tagja (1960-tól).

Elismerés

Munka Érdemrend (ezüst, 1967).

Akadémiai Díj (1964), Selényi Pál-díj (1964).

Főbb művei

F. m.: Koherens fénynyalábokban haladó fotonok koincidenciái. Jánossy Lajossal és Varga Péterrel. (Magyar Fizikai Folyóirat, 1954. 2.)
Koherens fénynyalábokban haladó fotonok koincidenciái Kand. értek. (Bp., 1955)
Fotonok számlálása elektronsokszorozóval. Varga Péterrel. (Magyar Fizikai Folyóirat, 1955. 3.)
Termikus neutronok
fluxusának mérése aktivációs módszerrel. Lovas Istvánnal. (MTA KFKI Közleményei, 1957)
A diffúziós és a lelassulási hossz mérése vízben. Lovas Istvánnal. – A diffúziós és a lelassulási meghatározásának néhány kérdéséről.
Kosály Györggyel. (MTA KFKI Közleményei, 1958)
A Pulsed – d, t – Neutron Source. Többekkel. (Acta Physica, 1960)
Measurement of Thermal Neutron Diffusion Parameters in Water and in Solid Diphenyl with Pulsed Neutron Source. Bod Lászlóval
és Pál Lénárddal. (Acta Physica, 1961)
Gyors neutronok energiájának mérésére szolgáló ionizációs kamra. Hraskó Péterrel és Quittner Pállal. (MTA KFKI Közleményei, 1961)
Összesített amplitudó-spektrumok statisztikus kiértékeléséről. Quittner Pállal
és Zentai Péterrel. – Megjegyzések gyors-koincidenciakörök paramétereinek megválasztásához. Többekkel. (MTA KFKI Közleményei, 1962)
Az – n, 2n – reakció mechanizmusának vizsgálata ólmon és bizmuton.
Többekkel. – A neutronrepülési idő szórásának csökkentése. Quittner Pállal és Pálla Gabriellával. – A szcintillációs neutrondetektor hatásfokának mérése. Quittner Pállal és Pálla Gabriellával. (MTA KFKI Közleményei, 1963)
The Mechanism of the – n, 2n – Reaction. Többekkel. (Nuclear Physics, 1963)
Use of the Associated Particle Method in the Case of a Pulsed Neutron Source. Pálla Gabriellával és Pásztor Endrével. (Nuclear Instruments and Methods, 1964)
A Fast Neutron Flight Time Spectrometer Utilizing the Recoil Alpha Particles. Pálla Gabriellával, Quittner Pállal. (Acta Physica, 1964)
Gyorsneutronok közötti szögkorrelációk mérésénél fellépő zavaró effektus
kiküszöbölése. Kozma Gyulával és Quitttner Pállal. (MTA KFKI Közleményei, 1965)
On Agular Correlation Measurements between Fast Neutrons.
Kozma Gyulával és Quittner Pálllal. (Nuclear Instruments and Methods, 1965)
Experimental
Investigation of the Probability of – n, alpha n – Reaction in Natural Uranium. Pálla Gabriellával és Quittner Pállal. (Acta Physica, 1966)
On the Anomaly of Small Angle Neutron Scattering by
238U. Hraskó Péterrel és Pálla Gabriellával. (Physics Letters, 1966)
Small Angle
Elastic Scattering of 14MeV Neutrons by 238U. Többekkel. (Acta Physica, 1968)
Az
időszórás csökkentése online rendszerű gyorsneutron-repülési spektrométerben. Jéki Lászlóval és Pálla Gabriellával. (MTA KFKI Közleményei, 1968)
On the Shell Effect in – nm
2n – Reaction Cross Sections. Jéki Lászlóval. (Acta Physica, 1969)
Kísérleti vizsgálatok
14MeV-es energiájú neutronokkal. Doktori értek. (Bp., 1970)
Comparison of the Use of Recoil Alpha Particle, Pulsed Beam and Their Combination in
14MeV Neutron Spectroscopy. Pálla Gabriellával. (Nuclear Instruments and Methods, 1971)
Exitation of 2
+ Collective Levels in 32S and 56Fe by 14MeV Neutrons. Többekkel. (Nuclear Physics, 1971)
Kísérleti vizsgálatok
14MeV energiájú neutronokkal. (Magyar Fizikai Folyóirat, 1972. 4.)
Pozitron szétsugárzás alkalmazása szilárdanyag kutatásokban. (Fizikai Szemle, 1972. 10.).

Irodalom

Irod.: Á. A. kandidátusi védése. (Akadémiai Értesítő, 1955)
Á. A. doktori védése. (Magyar Tudomány, 1972. 6.)
Á. A. egyetemi tanári kinevezése, 1973. júl. 1. (Magyar Hírlap, 1973. júl. 5.)
Halálhír. (Népszabadság, 1991. jan. 23.)
H. P.: Á. A. (Fizikai Szemle, 1991. 3.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2020

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője