Ádám Gerzson
Ádám Gerzson

2021. október 25. Hétfő

Ádám Gerzson

történész, református lelkész, pedagógus

Születési adatok

1832. február 22.

Izsák, Pest vármegye

Halálozási adatok

1906. augusztus 9.

Nagykőrös, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Temetési adatok

1906. augusztus 11.

Nagykőrös

Református Temető


Család

Régi nagykőrösi református családból származott.

Nagyszülei: nemes Bikfalvy Sámuel (1793. nov. 28.–1877. febr. 1. Tasnád) ügyvéd, Molnár Sára.

Szülei: Ádám Mihály református lelkész, Bikfalvy Sára (= Bikkfalvy Sarolta, †1880. jan. 14. Nagykőrös. Temetés: 1880. jan. 15. Nagykőrös).

Testvérei: Ádám László (1837. máj. 7. Tiszavárkony, Jász-Nagykun kerület–1920. okt. 27. Nagykőrös. Temetés: 1920. okt. 29. Nagykőrös) mérnök, Nagykőrös város polgármestere (1880–1888), ill. Ádám József (1835. márc. 19. Vezseny, Jász-Nagykun kerület–1912. máj. 7. Szeremle), a szeremlei gyülekezet lelkipásztora, Ádám Kálmán (1841. okt. 13. Vezseny, Jász-Nagykun kerület–1917. nov. 21. Tiszavezseny) a dunamelléki református egyházkerület főjegyzője, esperes, Ádám András (†1913. nov. 26. Bp. Temetés: 1913. nov. 28. Farkasrét) kúriai tanácselnök, a dunamelléki református egyházkerület tanácsbírája, Ádám György kir. táblabíró (†1924. okt. 2. Tápiószele. Temetés: 1924. okt. 4. Tápiószele) és Ádám Julianna, Gonda László (1831. jan. 17. Olaszliszka, Zemplén vm.–1872. márc. 5. Pest) református lelkész, Békés város országgyűlési képviselője felesége.

Felesége: Ács Krisztina (†1879. márc. 9. Nagykőrös. Temetés: 1879. márc. 11. Nagykőrös).

Leánya: Horváth Józsefné Ádám Krisztina (1878. aug. 3. Nagykőrös).

Iskola

Elemi iskoláit Vezsenyben végezte, a nagykőrösi református gimnáziumban tanult tovább; közben a forradalom és szabadságharc alatt nemzetőrként szolgált (1848–1849), Debrecenben jogot és teológiát hallgatott (1850–1853), református lelkészi vizsgát tett (I.: 1855; II.: 1862), Tübingenben és Zürichben tanult (1858–1859), magyar–latin szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1871).

Életút

Szepesfelkán nevelő (1854–1855), a köröstarcsai gyülekezet segédlelkésze (1855–1856), a nagykőrösi református gimnáziumban a hittan és a latin nyelv r. tanára (1856–1874), a gimnázium igazgatója és az iskolai értesítők szerkesztője (1874–1902).

Nagykőrös helytörténetével foglalkozott, feldolgozta a helyi református gimnázium történetét; az első magyarországi regionális életrajzi lexikon szerzője és szerkesztője.

Főbb művei

F. m.: Debreczeni kalendárium az 1630. évről. (Századok, 1890. 3.)
 A nagykőrösi ev. református főgimnázium története. Joó Imrével. 7 táblával. (A Nagykőrösi Református Egyháztanács kiadványa. Nagykőrös, 1896
hasonmás kiad. Bp., Históriaantik Könyvesház, 2012)
Nagykőrösi Athenás, vagy a nagykőrösi írók élete. (Nagykőrös, 1904).

Irodalom

Irod.: Elhunyt Ádám Gerzsonné Ács Krisztina. (Fővárosi Lapok, 1879. márc. 12.–Vasárnapi Ujság, 1879. 11.)
Á. G. emlékkönyve. (Nagykőrös, 1902)
H. Kiss Kálmán: Á. G. emlékezete. (Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1906. 34.)
Halálhír. (Budapesti Hírlap–Pesti Hírlap, 1906. aug. 11.)
Benkó Imre: A két Ádám testvér (Nagykőrös, 1923).

Irod.: Galántai Fekete Béla: Magyar városok monográfiája. II. Nagykőrös. (Bp., 1927)
Magyar irodalmi lexikon. I–III. köt. Főszerk. Benedek Marcell. (Bp., 1963–1965)
Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. (3. jav. és bőv. kiad. Bp., 1977)
Balanyi Béla–Rácz Lajos–Ványi Jenő: Új nagykőrösi athenas I. A nagykőrösi tenetőkben nyugvó híres emberek. (Nagykőrös, 1994)
Új magyar irodalmi lexikon. I–III. köt. Főszerk. Péter László. (2. jav. és bőv. kiad. Bp., 2000)
Bényei József: Debreceni irodalmi lexikon. (Debrecen, 2009).

 

neten:

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/302936 (Ádám Mihályné gyászjelentése)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-RY9F-XR?personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AV5WQ-N63 (Ádám Gerzson születési anyakönyve)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-TY9J-HY?personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AVR75-2Y6 (Leánya, Ádám Krisztina születési anyakönyve)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/302360 (Ádám Gerzsonné Ács Krisztina gyászjelentése)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/302782 (Ádám Gerzson gyászjelentése)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2020