Ádám Lóránt
Ádám Lóránt

2024. február 24. Szombat

Ádám Lóránt

jogász

Születési adatok

1942. október 20.

Budapest

Halálozási adatok

2002. augusztus 21.

Budapest


Iskola

Az ELTE ÁJTK-n állam- és jogtud. doktori okl. szerzett (1967), bírói-ügyészi szakvizsgát tett (1968).

Életút

A Legfőbb Ügyészség munkatársaként a munkajoggal kapcsolatos felügyeleti tevékenységet látott el (1973–1980), az ELTE ÁJTK Munkajogi Tanszék tanársegéde (1979–1980), egy. adjunktusa (1980-1988), másodállású oktatója (1988-tól). A Jogi Továbbképző Intézet igazgatóhelyettese (1988–1990), a Munkaügyi Minisztérium helyettes államtitkára és az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) vezetője (1990. júl.–dec.), az OMMF elnöke (1991–1995), a Legfelsőbb Bíróság bírája (1995–2002). Munkajoggal fogl. Részt vett a munkavédelmi törvény, ill. jogszabálytervezetei kidolgozásában.

Szerkesztés

A törvényességi felügyelettel és a munkavédelemmel foglalkozó írásai elsősorban a Szakszervezeti Szemle (1986-tól), az Államigazgatás (1989-tól), a Humánpolitika (1990-től) és a Munkavédelem és Biztonságtechnika c. folyóiratokban jelentek meg (1993-től).

Főbb művei

F. m.: A jogpolitika és a jogalkalmazás alapvető kérdései a munkajog terén. Felkészülési segédanyag a tanácsi jogászi tagozat elővizsgájához. (Bp., 1985)
A munkajog időszerű kérdései (Bp., 1987)
Munkavédelmi jogszabályok. Összeáll. Pál Lajossal. (Bp., 1991)
Kézikönyv a munkabalesetek bejelentéséhez, kivizsgálásához és nyilvántartásához. Gáspár Imrénével, Galló Sándorral. (Bp., 1994)
Munkajog mindenkinek. Radnay Józseffel. (Bp., 1998)
Kártérítési felelősség a munkajogban. (Munkajogi füzetek. Bp., 2000).

Irodalom

Irod.: Tanulmányok a munkajog jövőjéről. Á. L. emlékének. (Bp., 2004).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője