Ádám Lóránt
Ádám Lóránt

2021. október 17. Vasárnap

Ádám Lóránt

jogász

Születési adatok

1942. október 20.

Budapest

Halálozási adatok

2002. augusztus 21.

Budapest


Iskola

Az ELTE ÁJTK-n állam- és jogtud. doktori okl. szerzett (1967), bírói-ügyészi szakvizsgát tett (1968).

Életút

A Legfőbb Ügyészség munkatársaként a munkajoggal kapcsolatos felügyeleti tevékenységet látott el (1973–1980), az ELTE ÁJTK Munkajogi Tanszék tanársegéde (1979–1980), egy. adjunktusa (1980-1988), másodállású oktatója (1988-tól). A Jogi Továbbképző Intézet igazgatóhelyettese (1988–1990), a Munkaügyi Minisztérium helyettes államtitkára és az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) vezetője (1990. júl.–dec.), az OMMF elnöke (1991–1995), a Legfelsőbb Bíróság bírája (1995–2002). Munkajoggal fogl. Részt vett a munkavédelmi törvény, ill. jogszabálytervezetei kidolgozásában.

Szerkesztés

A törvényességi felügyelettel és a munkavédelemmel foglalkozó írásai elsősorban a Szakszervezeti Szemle (1986-tól), az Államigazgatás (1989-tól), a Humánpolitika (1990-től) és a Munkavédelem és Biztonságtechnika c. folyóiratokban jelentek meg (1993-től).

Főbb művei

F. m.: A jogpolitika és a jogalkalmazás alapvető kérdései a munkajog terén. Felkészülési segédanyag a tanácsi jogászi tagozat elővizsgájához. (Bp., 1985)
A munkajog időszerű kérdései (Bp., 1987)
Munkavédelmi jogszabályok. Összeáll. Pál Lajossal. (Bp., 1991)
Kézikönyv a munkabalesetek bejelentéséhez, kivizsgálásához és nyilvántartásához. Gáspár Imrénével, Galló Sándorral. (Bp., 1994)
Munkajog mindenkinek. Radnay Józseffel. (Bp., 1998)
Kártérítési felelősség a munkajogban. (Munkajogi füzetek. Bp., 2000).

Irodalom

Irod.: Tanulmányok a munkajog jövőjéről. Á. L. emlékének. (Bp., 2004).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013