Adler Péter
Adler Péter

2022. augusztus 12. Péntek

Adler Péter

fogorvos

Születési adatok

1910. június 25.

Makó, Csanád vármegye

Halálozási adatok

1983. augusztus 3.

Debrecen

Temetési adatok

1983. augusztus 10.

Debrecen


Család

F: Hradeczky Claudia (†1978) fogorvos, egy. adjunktus. Nagybátyja: Károlyi Mór (1865–1945) orvos, sztomatológus.

Iskola

A bécsi egyetemen általános orvosi okl. szerzett (1934), fogorvosképző tanfolyamot végzett és fogorvos szakvizsgát tett (1936), magántanári képesítést szerzett (1946), az orvostudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1957).

Életút

A bécsi egyetem Élettani Intézete alorvosa (1931–1936), a Bécsi Általános Poliklinika Fogászati (Fogszabályozási) Osztályának egy. tanársegéde, majd az Osztály mb. vezetője (1936–1938), a Szentesi Kórház Sebészeti Osztályának orvosa (1938–1940), a II. vh.-ban munkaszolgálatos (1942–1945). A Debreceni Tudományegyetem, ill. a DOTE Sztomatológiai Klinika egy. tanársegéde (1945–1948) és magántanára (1946–1948), egy. adjunktusa és főorvosa (1948–1953), tanszékvezető egy. tanára és a könyvtár igazgatója is (1953. aug. 1.–1979). Hajdú-Bihar megye sztomatológus főorvosa. A fogszuvasodás epidemiológiájával, a fluorion szuvasodást védő, protektív hatásának vizsgálatával foglalkozott. Vizsgálta továbbá a fogászati anyagok és fogszövetek egyes elektromos tulajdonságait, az orthodontiai mechanika kérdéseit, a biológiai fogelmozdítás előfeltételeit, a fogászati helyi érzéstelenítés problémáit. Doktori értekezésében több mint 30 000 gyermek adatai alapján matematikai statisztikai módszerekkel jelentős eredményeket ért el a magyarországi populáció fogváltási és fogzási viszonyai törvényszerűségeinek feltárásában. A Magyar Fogorvosok Egyesülete elnöke. A Verein Oesterreichischer Zahnärzte tagja (1938-tól).

Emlékezet

A Fogorvosi Szemle főszerkesztője (1976–1980). A Deutsches Stomatologie, a Stoma és az International Archives of Ortodontics c. folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: Kivehető aktív és norvég rendszerű fogszabályozó gépek összehasonlító physikai értékelése. (Fogorvosi Szemle, 1941)
A parodontium megterhelése schematikus fogakon. (Orvosok Lapja, 1945)
Az elemi fogelmozdítások rendszertana. (Máthé Dénes-emlékkönyv. Bp., 1945)
Adalékok a szabályozásnál végzett fogelmozdítások fizikájához. (A stomatológia haladása, 1946)
Gyökértömés után fellépő fájdalmak kezelése röntgenbesugárzással. Gál Imrével. (Gyakorlati eredmények a stomatológiában. A cocainum novum néhány újonnan felismert hatásáról. Uri Józseffel. (Orvosi Hetilap, 1948. 39.)
A helyi érzéstelenítés. (Fogorvosi Szemle, 1949)
A fog- és szájbetegségek kór- és gyógytana. (A DOTE jegyzetei. Debrecen, 1950)
Fogászati jegyzet. (A DOTE jegyzetei. Debrecen, 1950)
Über die Beziehung zwischen Zahnkaries und Fluoriden. Kismonográfia. (Zahnärztliche Fortbildung. 5. Leipzig, 1950)
Kunszentmárton, Öcsöd és Békésszentandrás iskolás lakosságának fogazati viszonyai. Sárkány Ilonával, Straub Jánossal. (Népegészségügy, 1950)
Novocainazofehérje alkalmazása a helyi érzéstelenítőkkel szembeni túlérzékenység vizsgálatában. Kesztyűs Loránddal, Simon Miklóssal. (Orvosi Hetilap, 1950. 8.)
Különböző fogszuvasodási indexek összehasonlító értékelése. Bruszt Pállal, Hradeczky Claudiával. (Népegészségügy, 1951)
Über die Morphogenese gewisser Zahndoppelbildungen. Gődény Erzsébettel. (Acta Morphologica, 1951)
Zahnärztliche Lokalanästhesie. Ihre physiologischen und pharmakologischen Grundlagen. Monográfia. Uri Józseffel. (Zahnheilkunde in Einzeldarstellungen. 10. München, 1952)
The Influence of Early Loss of Teeth upon the Growth of the Jaw. – A Waterborne Caries-Protective Agent Other Than Fluorine. Straub Jánossal. (Acta Medica, 1953)
Ínygyulladás előfordulása a szekszárdi középiskolák tanulóin. Adlerné Hradeczky Claudiával, Gergely Lajossal. (Fogorvosi Szemle, 1953)
Novocainazoprotein und Novocainallergie. Többekkel. (Acta Physiologica, 1953)
Káriesz és urbanizáció. (Népegészségügy, 1953
németül: Karies und Urbanisation. Acta Medica, 1954)
Konzerváló fogászat. Tankönyv fogorvos hallgatók és fogorvosok részére. Záray Ervinnel. (Bp., 1954
2. átd. és bőv. kiad. 1961
3. átd. kiad. 1968
4. kiad. 1972)
A fluorid használata a fogszú megelőzésére. (Népegészségügy, 1955)
Effect of upon the Growth of the Jaws of Asymmetrical Crosswise Removal of Teeth in the Dog. (Acta Morphologica, 1955)
A fogeredetű csontvelőgyulladás kezelésében aureomycinnel szerzett tapasztalatok. (Orvosi Hetilap, 1956. 23.)
A fogváltás időrendjének egyes törvényszerűségei. Doktori értek. (Debrecen, 1956)
A fogváltás „akcelerációja.” – A maradó fogak száma különböző életévekben Magyarország szelektált vidéki iskolaköteles lakosságán. (Fogorvosi Szemle, 1957)
A kóros foglazulás. (Orvosi Hetilap, 1958. 16.)
A fogváltás normális variációi. Adlerné Hradeczky Claudiával. (Fogorvosi Szemle, 1959
angolul: Normal Variability or Changing Dentition. Acta Morphologica, 1959)
Az első és második alsó kisőrlő fejlődése közötti korreláció. (Fogorvosi Szemle, 1960)
A szájsebészet problémái. (Magyar Tudomány, 1961)
A fog- és szájsebészet oktatása az orvostudományi egyetem általános orvostudományi karán. (Felsőoktatási Szemle, 1962)
A fogszú epidemiológiájának egyes kérdései. (Orvosképzés, 1963)
A káriesz-intenzitás fokozódása az utolsó évtizedben. (Népegészségügy, 1963)
A maradó fogazat áttörésének szakaszai és fázisai. Polczer Györgyivel. (Fogorvosi Szemle, 1963)
Amnesticus syndroma Härtel-féle alkohol-injekció következtében. Pap Zoltán. (Ideggyógyászati Szemle, 1963)
Az emberi fogazat élettartama. (Fogorvosi Szemle, 1964)
Fogszuvasodás és néptáplálkozás. (Orvosi Hetilap, 1965. 12.)
Amelogenesis imperfecta non-hereditaria segmentalis. Bencze Jolánnal. (Orvosi Hetilap, 1965. 15.)
A caries epidemiológiája a tejfogazatban. (Fogorvosi Szemle, 1965)
A fluor hatása az emberi fogazatra. (Fogorvosi Szemle, 1967)
Az oro-facinális tájék antibiotikum-gyógykezelés következtében jellegükben megváltozott gennyes kórfolyamatai. (Orvosi Hetilap, 1968. 34.)
Halidor hatása a szájnyálkahártyán. Terner Kornéliával. (Orvosi Hetilap, 1968. 49.)
Stomatologia. Egy. tankönyv. (Bp., 1970
2. átd. kiad. 1974)
Diabeteses gyermekek fogváltása. Bohátka Lászlóval, Wegner Herberttel. (Gyermekgyógyászat, 1972)
A fogazat öregedése egy műtéti szövődmény tükrében. (A Szentesi Megyei Kórház Évkönyve. Prof. dr. Bugyi István egyetemi tanár, c. sebészfőorvos 75. születésnapjára. Szerk. Tóth Csaba. Szentes, 1972)
Fogászat és szájsebészet. (A gyakorló orvos enciklopédiája. I–IV. köt. Bp., 1973)
A stomatológiai kutatás fejlődése az elmúlt huszonöt évben. (Orvosi Hetilap, 1973. 20.)
A caries epidemiológiája a tejfogazatban. Csémi Lászlóval, Tóth Árpáddal. (A Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács Jósa András Kórházának II. évkönyve. Nyíregyháza, 1974)
A szocialista demokratizmus az egyetemeken. (Felsőoktatási Szemle, 1975)
A magyar sztomatológiai kutatásról. (Magyar Tudomány, 1975)
Fogaink épségéért. A fogromlás és a dentális edukáció. (Bp., 1975)
Caries, gondozás, népgazdaság. (Népegészségügy, 1976)
Cariologia és endodontia. Konzerváló fogászat. Bánóczy Jolánnal, Záray Ervinnel. A Konzerváló fogászat c. mű új kiadása. (5. átd. és bőv. kiad. Bp., 1978
6. átd. kiad. 1982).

Irodalom

Irod.: Hattyasy Dezső: A. P.–Záray Ervin: Konzerváló fogászat. (Orvosi Hetilap, 1962. 26.)
Varga István: A. P.–Záray Ervin: Konzerváló fogászat. (Orvosi Hetilap, 1973. 17.)
Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1983. aug. 11.)
Orsós Sándor: A. P. (Orvosi Hetilap, 1983. 41.)
Fábián Tibor: A. P. (Fogorvosi Szemle, 1984)
Bot György–Kapusz Nándor: Nyolcvanéves a debreceni orvosképzés. Intézetek és klinikák története, professzorainak életrajza. 1918–1998. (2. átd. kiad. Debrecen, 1998)
Gergely András: Jeles magyar zsidó orvosok lexikona. (Bp., 2001)
Kelentey Barna–Márton Ildikó: Emlékezés A. P. fogorvos professzorra, születésének centenáriumán. (Fogorvosi Szemle, 2010 és Orvosi Hetilap, 2010. 36.). Megjegyzés: Adler Péterné Hradeczky Claudia fogorvos, egy. adjunktus, DOTE: †1978. máj. 2. Debrecen

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője