Adler-Rácz Antal
Adler-Rácz Antal

2024. július 16. Kedd

Adler-Rácz Antal

orvos, sebész, urológus

Névváltozatok

1904-ig Adler Antal 

Születési adatok

1894. augusztus 21.

Visegrád, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1946. január 24.

Budapest

Temetési adatok

1946. január 28.

Budapest

Kerepesi út


Család

Nagyszülei: Adler Antal (†1887. jún. 5. Bp. Temetés: 1887. jún. 7. Kerepesi út) nagykereskedő, Bancalari Hedvig (†1909. dec. 2. Saalfed, Felső-Ausztria. Temetés: 1909. dec. 7. Kerepesi út), a Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesülete választmányi tagja és a Pesti Bölcsőde Egyesület alapító tagja; Ráth Károly (1821. febr. 20. Buda–1897. júl. 30. Bp. Temetés: 1897. aug. 2. Kerepesi út), az egyesített Budapest székesfőváros első polgármestere, Hupf Mária (†1890. okt. 20. Bp. Temetés: 1890. okt. 22. Kerepesi út).

Szülei: Adler-Rácz József (= Adler József, 1862–1941. ápr. 2. Bp. Temetés: 1941. ápr. 4. Kerepesi út) miniszteri tanácsos, Ráth Aranka (1864. nov. 6. Pest–1954. febr. 13. Bp. Temetés: 1954. febr. 19. Farkasrét).

Testvére: vitéz Adler-Rácz József (1893. okt. 1. Bp.–1994. szept. 12. Bp.) gépészmérnök, evezős, majd alpinista, a legidősebb magyar hegymászó (101 évet élt!), Adler-Rácz Károly (1899. jan. 2. Bp.–1918. szept. 16. Grigno, Olaszország. Temetés: 1925. nov. 2. Kerepesi út) tüzérzászlós, az I. világháború hősi halottja és dr. Radanovics Gyuláné Adler-Rácz Mária (1906. okt. 28. Bp.–1961. márc. 29. Bp. Temetés: 1961. ápr. 7. Kerepesi út).

Adler-Rácz Károly a grignói hősi temetőben nyugodott, 1925-ben maradványait hazaszállították.

Adler-Rácz József felesége: Haggenmacher Mária Anna („Marianne”, 1903. szept. 1. Bp.–1992. szept. 17. Bp. Temetés: 1992. szept. 25. Kerepesi út), Haggenmacher Henrik (1855–1917. máj. 3. Bp.) sörgyáros és Aich Emma (1866–1954. okt. 5. Hol?) leánya.

Adler-Rácz Mária férje: dr. Radanovics Gyula (1901. dec. 30. Bp.–1962. aug. 6. Bp. Temetés: 1962. aug. 11. Farkasrét) orvos, rendelőintézeti szájsebészeti főorvos; Radanovics Dániel és Skita Malvina fia.

Tövisegyházi Rácz Ferenc (†1920. márc. 17. Bp. Temetés: 1920. márc. 19. Farkasrét) nyugalmazott pénzügyi titkár 1903. aug. 31-én örökbe fogadta Adler József minisztériumi osztálytanácsost, a család ezért 1904. ápr. 16-ától hivatalosan is az Adler-Rácz kettős családnevet használta.

Iskola

A budapesti kegyes tanítórendi főgimnáziumban éretts. (1912), a budapesti tudományegyetemen orvosdoktori okl. (1918), az urológia tárgyköréből magántanári képesítést szerzett (1931. dec. 31.).

Életút

Az I. világháborúban harctéri egészségügyi szolgálatot teljesített (1914–1918), az összeomlás után a 17. sz. helyőrségi kórház segédorvosa (1918). A Bókay Gyermekklinika segédorvosa (1918–1919), Verebélyen körzeti orvos (1919–1920), a budapesti tudományegyetemen (= Pázmány Péter Tudományegyetemen) I. sz. Sebészeti Tanszéke műtőnövendéke (1919–1920), az Urológiai Klinikán Illyés Géza gyakornoka (1920–1921), egy. tanársegéde (1921–1929).

A pécsi Erzsébet Tudományegyetem Urológiai Sebészeti Osztály osztályvezető főorvosa (1929–1936) és az urológia magántanára (1931. dec.–1940. ápr. 6.), rk. tanára (1940. ápr. 6.–1945). A budapesti MÁV Kórház Urológiai Osztályának osztályvezető főorvosa (1937–1945).

Tudományos pályafutását gyermeksebészként kezdte, majd Illyés Géza (1870–1951) javaslatára érdeklődése a vese és a húgyutak krónikus megbetegedéseinek műtéti megoldásai felé fordult. A szakterület első magyarországi urológiai sebészeti osztályvezető főorvosaként alapvetően új eredményeket ért el a vesegümőkór és a gyermekkori pyuriák sebészeti indikációi terén. A helyi érzéstelenítés urológiai alkalmazásának magyarországi bevezetője és a húgyúti szervek autovakcinás kezelésének egyik magyarországi sebészeti kezdeményezője.

További kutatási területei: heveny hasi katasztrófák műtéti megoldásai; veseműtétek gyomor- és bélszövődményei; a vese fejlődési rendellenességeinek diagnosztikai problémái; vese- és húgyúti megbetegedéseket okozó bakteriális fertőzések.

Elismertség

A Magyar Urológiai Társaság választmányi tagja (1926-tól).

Szerkesztés

A lipcsei Zeitschrift für Urologie c. referáló folyóirat munkatársa (1926-tól).

Főbb művei

F. m. önálló művei, tanulmányai: A vesegümőkór műtéti javallata nehezen kórismézhető eseteknél. (Orvosképzés, 1927. 1.)
Pyelitis, pyelonephritis, nephritis aposthematosa. (Orvosképzés, 1928)
A sebészi vesemegbetegedések konzerváló sebészi kezeléséről. (Gyógyászat, 1931)
A specifikus therápia irányelvei és alkalmazása az urológiában. (Orvosképzés, 1932)
A vese körüli gennyedések. (Budapesti Orvosi Újság, 1936. 27-28.)
A pyelographia a vesegümőkór kórismézésének szolgálatában. (Magyar Urologia, 1938)
Heveny hasi megbetegedést utánzó urológiai megbetegedések. (Orvosképzés, 1939. 5.)
A vesegümőkór klinikai megjelenésében tapasztalható különbségek és azok összefüggése a kórokozók viselkedésével a tenyészetben és állatkísérletben. (Bp., 1943)
A vizeletpangásról. (Orvosképzés, 1943)
Vese körüli gennyedésekről. (Magyar Urológia, 1943)
Az urológia körébe tartozó megbetegedések vizsgálata. (Magyar Vasút és Közlekedés, 1944. 2.).

F. m.: írásai az Orvosi Hetilapban: A helybeli érzéstelenítés az urológiai sebészetben. (1924. 11.)
A fajlagos therápia az urológiában. (1924. 49.)
A húgyszervek gyulladásos betegségeinek autovaccinás kezelése. (1926. 11.)
A veseműtétek után fellépő gyomorbélatoniákról. A Magyar Urológiai Társaság 1928. dec. 3-i tudományos ülésén tartott előadás. (1929. 22.)
A cystitis tuberculosa kezelése. (1929. 41.)
A prostatatectomia javallata és eredményei. (1931. 36.)
Az urológiai vizsgálat fontossága a gyermekkori pyuriák kórismézésében. (1932. 46.)
Vesediagnosztikai tévedések. (1934. 38.)
Mikor és hogyan operáljunk ureter-követ? (1939. 30.)
A vese fejlődési rendellenességeinek klinikai jelentősége. (1940. 2.).

Irodalom

Irod.: családi és egyéb források: Elhunyt Adler Antal kereskedő, a főváros egy érdemes polgára. (Fővárosi Lapok–Pesti Hírlap, 1887. jún. 6.)
Ráth Károlyné asszony, a főpolgármester hitvese elhunyt. (Nemzet, 1890. okt. 20.–Budapesti Hírlap–Fővárosi Lapok–Pesti Hírlap, 1890. okt. 21.)
Adler József földművelési minisztériumi fogalmazó jegyet váltott Ráth Aranka kisasszonnyal, Ráth Károly főpolgármester leányával. (Fővárosi Lapok, 1892. júl. 5.)
Adler József földművelési minisztériumi fogalmazó oltárhoz vezette Ráth Aranka kisasszonyt, Ráth Károly főpolgármester leányát. (Fővárosi Lapok, 1892. okt. 9.)
Ráth Károly. [Nekrológ.] (Budapesti Hírlap–Magyarország [napilap]–Pesti Hírlap, 1897. júl. 31.)
Az Adler-Rácz kettős családnévről. (Budapesti Közlöny, 1904. máj. 14.)
dr. Adler József ezentúl az Adler-Rácz kettős családnevet viselheti. (Budapesti Hírlap–Budapesti Napló–Magyar Nemzet, 1904. máj. 15.)
Elhunyt Adler Antalné Bancalari Hedvig uriasszony. (Budapesti Hírlap, 1909. dec. 3.)
Adler Antalné Bancalari Hedvig. (Nemzeti Nőnevelés, 1909. [dec.])
Adler-Rácz Károly, a cs. és kir. 10. sz. tábori tüzérezred zászlósa, gránáttól találva elesett az olasz harctéren, 19 éves korában. (Vasárnapi Újság, 1918. 39.)
Elhunyt tövisegyházi Rácz Ferenc ny. pénzügyi titkár. (Budapesti Hírlap–Nemzeti Újság, 1920. márc. 19.)
Ifj. Adler-Rácz József mérnök aug. 30-án vezeti oltárhoz Haggenmacher Marianne-t az Egyetemi Templomban. (Nemzeti Újság, 1924. aug. 30.–Magyarság, 1924. aug. 31.)
A hazatérő halottak. Huszonhárom hősi halott hamvait hozzák haza okt. 30-án Budapestre [köztük Adler-Rácz Károlyét is.] (Budapesti Hírlap, 1925. okt. 29.)
Adler-Rácz Máriát júl. 4-én vezeti az oltárhoz a belvárosi plébániatemplomban Radanovits Gyula orvos. (Budapesti Hírlap, 1931. jún. 28.)
Adler-Rácz Antal magántanári kinevezése, 1931. dec. 31. (Budapesti Hírlap, 1932. jan. 10.–Hivatalos Közlöny [VKM], 1932. jan. 15.)
Adler-Rácz Antal rendkívüli tanári kinevezése, 1940. ápr. 6. (Budapesti Közlöny–Dunántúl [napilap], 1940. ápr. 13.)
Elhunyt dr. Adler-Rácz József ny. minisztériumi tanácsos. (Függetlenség–Magyar Nemzet–Pesti Hírlap, 1941. ápr. 3.)
dr. Radanovics Gyula szájsebész főorvos temetése. (Magyar Nemzet, 1962. aug. 11.)
Elhunyt dr. Radanovics Gyula a budapesti XIX. kerületi Rendelőintézet szájsebész főorvosa. (Orvosi Hetilap, 1962. 39.)
Adler-Rácz József. Elmúlt százéves a legidősebb magyar hegymászó. (Hegymászó, 1993. 2.)
Kalmár László: A legidősebb magyar hegymászó. (Turista Magazin, 1994. 3.)
Elhunyt Adler-Rácz József. [Temetés utáni hír.] (Nemzeti Sport, 1994. okt. 12.)
Neidenbach Ákos: In memoriam Adler-Rácz József. (Földrajzi Közlemények, 1995).

Irod.: lexikonok, feldolgozások: A magyar legújabb kor lexikona. Szerk. Kerkápoly M. Emil. (Bp., 1930)
A m. kir. Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi munkássága. Az egyetem 25 éves fennállása alkalmából írta és szerk. v. Szabó Pál. (Pécs, 1940)
Balogh Ferenc: A magyar urológia fejlődése a két világháború között. (Orvosi Hetilap, 1984. 2.).

 

neten:

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/303314 (Adler Antal gyászjelentése, 1887)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/478451 (Ráth Károlyné Hupf Mária gyászjelentése, 1890)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C333-ZNR1 (Adler József és Ráth Aranka házassági anyakönyve, 1892)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XZCH-GVT ([ifj.] Adler József születési anyakönyve, 1893)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/478443 (Ráth Károly gyászjelentése, 1897)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6ZQ9-HC6H (Adler Károly születési anyakönyve, 1899)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:W358-C56Z (Adler-Rácz Mária születési anyakönyve, 1906)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/303317 (Adler Antalné Bancalári Hedvig gyászjelentése, 1909)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-D1C3-DSS?i=25 (Haggenmacher Henrik halotti anyakönyve, 1917)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6ZSV-PX32 (Rácz Ferenc halotti anyakönyve, 1920)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:DLSZ-NR2M (Adler-Rácz József és Haggenmacher Mária Anna házassági anyakönyve, 1924)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/303445 (Adler-Rácz Károly gyászjelentése, [1918], 1925)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:492N-346Z (Adler-Rácz Mária és dr. Radanovics Gyula házassági anyakönyve, 1931)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/303442 (dr. Adler-Rácz József gyászjelentése, 1941)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6CYV-P5TQ (dr. Adler-Rácz József halotti anyakönyve, 1941)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DTM7-6ZZ?i=65&wc=92QN-DP6%3A40678301%2C60592401%2C1077266102&cc=1452460 (dr. Adler-Rácz Antal halotti anyakönyve, 1946)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/303444 (dr. Adler-Rácz Józsefné Ráth Aranka gyászjelentése, 1954)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:CYBW-M2MM (dr. Adler-Rácz Józsefné Ráth Aranka halotti anyakönyve, 1954)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6D2L-W98R (dr. Radanovics Gyuláné Adler-Rácz Mária halotti anyakönyve, 1961)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/475110 (dr. Radanovics Gyuláné Adler-Rácz Mária gyászjelentése, 1961)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/475109 (dr. Radanovics Gyula gyászjelentése, 1962)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/303443 (Adler-Rácz Józsefné Haggenmacher Marianne gyászjelentése, 1992)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2024

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője