Adonyi Zoltán
Adonyi Zoltán

2021. szeptember 24. Péntek

Adonyi Zoltán

vegyészmérnök

Születési adatok

1926. július 21.

Jászberény

Halálozási adatok

2008. április 7.

Budapest

Temetési adatok

2008. április 24.

Budapest

Újpest, Megyeri út


Család

Sz: Adonyi József, Domján Katalin. F: 1949-től Hegedűs Anna Irén. Leánya: Adonyi Ágnes (1951–).

Iskola

A BME-n vegyészmérnöki okl. szerzett (1950), a kémiai tudományok kandidátusa (1963), az MTA doktora (1999).

Életút

A BME Vegyészmérnöki Kar Kémiai Technológia Tanszék tanársegéde (1951–1953), a Veszprémi Vegyipari Egyetem Kémiai Technológia Tanszék egy. adjunktusa (1953–1954), az Országos Tervhivatal (OT) Műszaki Fejlesztési Főosztály főmérnöke (1954– 1955), a BME Vegyészmérnöki Kar Kémiai Technológia Tanszék egy. adjunktusa (1956–1970), tud. tanácsadója (1970–1973), c. egy. docense (1973-tól).

Cementkémiával, termoanalitikával, elsősorban különböző szervetlen kémiai és kőolajipari technológiák fejlesztéséhez kapcsolódó gravimetriai mérésekkel, ill. a mérések kinetikai kiértékelésének lehetőségeivel foglalkozott. 

Emlékezet

Budapesten (Terézváros, VI. kerület Vörösmarty utca 24/b) élt és tevékenykedett, az újpesti (Megyeri úti) temetőben nyugszik. Tiszteletére a Magyar Állami Földtani Intézetben Adonyi Zoltán-emlékülést rendeztek (2008. okt. 7-én). 

Elismertség

Az MTA Termoanalitikai, Kémiai Technológiai és Környezetvédelmi Bizottság tagja. A Magyar Környezetvédelmi Egyesület Tudományos Bizottságának tagja.

 

Az International Network of Engineers and Scientist for Responsibility magyarországi projektjének vezetője.

Elismerés

Széchenyi István-emlékplakett (1989), Mérnökök a Békéért Díj (1997).

Főbb művei

F. m.: Kísérletek a portland-cement nyomás alatt történő gőzölésével kapcsolatban. 1–2. (Építőanyag, 1952)
Az épületgépészeti szerelőipar segédanyagainak és helyes felhasználásának ismertetése. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1953)
Kémiai folyamatok gőzzel szilárdított cement- és mészkőkötésű építőanyagokban. Balázs Györggyel és Kilián Józseffel. (Bp., 1956)
A szénhidrogénezés savanyú olajainak vizsgálata. Szűcs Miklóssal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1956)
Kémiai technológiai gyakorlatok. 1–2. Egy. jegyz. Többekkel. (Bp., 1957–1959)
Vizsgálatok a perkupai gipsz-anhidrit ipari hasznosítására. Kand. értek. (Bp., 1961)
Kísérlet perkupai gipszkőből építési gipsz gyártására, fluid rétegben. Többekkel. (Magyar Kémikusok Lapja, 1963)
Vegyipari technológia. Egy. tankönyv. Vajta Lászlóval. (Bp., 1966
7. kiad. 1985)
Vegyipari technológiai gyakorlatok. Egy. segédkönyv. (Bp., 1967
7. kiad. 1985)
Investigation of Evaporation by Thermograviometry. (Thermochimica Acta, 1971)
Structure Investigation by Evaporation of Volatile Hydrocarbons from Mixtures of High Vapour Pressure Differences. Kőrösi Gáborral. (Periodica Polytechnica. Chemical Engineering, 1975)
Összefüggés E. P.-adalékok hőbomlása és tribológiai tulajdonságai között. Többekkel. (Magyar Kémikusok Lapja, 1976)
A környezetvédelmet szolgáló kéntelenítő rendszerek analízisének eredményei. (Magyar Kémikusok Lapja, 1978)
Vegyi gyárak üzemeltetése. Monográfia és egy. tankönyv is. Szekeres Gáborral és Siska Józseffel. (Bp., 1981)
Quantitatve Method for Comparing Thermogravimetric Data under Various Measuring Circumstances. (Thermochimica Acta, 1982)
Experimental Study of Non-isothermal Kinetic Equations and Compensation Effect. Kőrösi Gáborral. (Thermochimica Acta, 1983)
Technológia és környezet. 1–2. (Magyar Kémikusok Lapja, 1983)
Vegyipari technológiai gyakorlatok. Szerk. (Bp., 1985)
A SO2-emisszió csökkentésének lehetőségei és technológiái. (Magyar Kémikusok Lapja, 1988)
Analogy of Thermogravimetric Measurements. (Journal of Thermal Analysis, 1994)
Extending the Applicability of TG Measurements to Industry and to Quality Esuring by Dimensionless Analysis. (Journal of Thermal Analysis, 1996)
Error Levels of Different Evaluation Methods of TG Measurements. (Journal of Thermal Analysis, 1996)
Dimenziómentes számcsoport bevezetése, a termograviometriai folyamatok jellemzése, ipari alkalmazása. Doktori értek. (Bp., 1997)
Ellentmondások megoldása a filozófia eszközeivel. (Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica, 2000). 

Irodalom

Irod.: Természettudományi és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László és Szluka Emil. (Bp., 1985)
Műszaki és természettudományi ki kicsoda? A–Z. Főszerk. Hetényi Pálné. (Bp., 1995)
Halálhír. (Népszabadság, 2008. ápr. 10.)
Szebényi Imre: A. Z. (Magyar Kémikusok Lapja, 2008)
Szebényi Imre: Búcsúzunk kollégánktól. In memoriam A. Z. (Mérnök újság, 2008. jún.). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013