Ady Endre
Ady Endre

2024. április 21. Vasárnap

Ady Endre, diósadi

jogász, ügyvéd

Születési adatok

1876. január 1.

Hadad, Szilágy vármegye

Halálozási adatok

1940. május 22.

Csíkszentmárton, Csík vármegye


Család

Köznemesi családból származott.

Dédszülei, apai: Ady Bálint, ? és Viski Dániel (1789–1872. júl. 24. Nyárszó), Nárai Szabó Julianna.

Dédszülei, anyai: Pásztor József (1781–1841) refomátus lelkész, Kolozsvári Borbála; Kabay Gábor földbirtokos, Simay Zsuzsanna. Nagyszülei: Ady Dániel (1811–1887) földbirtokos, Viski Johanna Julianna (1823. aug. 14. Györgyfalva; Pásztor Dániel (1811. Aranyosmeggyes–1864. ápr. 7. Szatmárnémeti) református lelkész, Kabay Rozália (1826–1862. nov. 18. Szatmárnémeti).

Szülei: Ady Sándor (1848–1900. ápr. 8. Lompért. Temetés: 1900. ápr. 10. Lompért) jogász, körjegyző Hadadon, Ady Lőrinc, Ady Endre (= Ady András Endre, 1877. nov. 22. Érmindszent, Szilágy vm.–1919. jan. 27. Bp. Temetés: 1919. jan. 29. Kerepesi út), a költő édesapja; Asztalos Julianna (1854–1917).

Ady Sándor és Ady Lőrinc testvérei: Ady János (1855–1912) és Séra Lajosné Ady Julianna Lilla (1858–1937).

Ady Endre, a jogász testvérei: Landt Lajosné Ady Mária (= Ady Mariska, 1888. febr. 26. Hadad–1977. febr. 4. Bp. Temetés: 1977. febr. 25. Farkasrét): költő, író, újságíró, szerkesztő; Ady Jolán (1880–1956), Faik Antalné Ady Erzsébet, Henter Jánosné Ady Irén (1893–1973. dec. 18. Bp. Temetés, hamvasztás utáni búcsúztatás: 1974. jan. 7. Óbuda) és dr. Ady Zoltán (1893–1971. dec. 15. Bp. Temetés, hamvasztás: 1972. jan. 14. Óbuda) jogász, MÁV-főtanácsos.

Nős, két leánya született.

Iskola

A zilahi református kollégiumban éretts. (1894. jún. 21.), a Debreceni Jogakadémián (1894–1896), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen tanult (1896–1901?), Kolozsvárott jogtudományi doktori okl. szerzett (1901?). Mindkét Ady Endre (a költő és a jogász unokatestvér is Zilahon fejezte be középiskolai tanulmányait, és mindketten Debrecenben tanultak tovább!).

Életút

Tanulmányai befejezése után Bánffyhunyadon és Csíkszeredán ügyvédjelölt (1900–1903), Csíkszentmártonban ügyvédi irodát nyitott (1903-tól) és haláláig ügyvédként működött.

Ady Endre, a költő, jogász unokatestvére. A költőt eredetileg Ady András Endrének hívták, nov. 22-i születésnapja helyett családja mindig András-napot és advent első napját ünnepelte. Hivatalos iratain azonban Ady Endre néven szerepelt, s mivel mindkét Ady Endre jogásznak készült, ráadásul azonos gimnáziumba jártak (sőt a debreceni jogakadémián is tanultak) életrajzuk sorseseményei számos tévedésre adtak okot. Mivel mindketten a zilahi gimnázium önképzőkörének aktív tagjai voltak (a későbbi jogász Ady Endrét az önképzőkör főjegyzőjévé is megválasztották) a névazonosság miatt a költő néhány korai (= kiadatlan) művének szerzősége problémát okozott. Az ifjabb Ady Endre, a költő, csak VI-os korában szerepelt az önképzőkörben egyetlen verssel (Nemtő, 1893. nov. 27.). A jogász Ady Endre jogi tanulmányait Debrecenben kezdte meg, majd két év (= négy félév) után Kolozsvárott tanult tovább. Nem tudni, hogy mikor szerezte meg jogi doktori oklevelét, A Jog c. lapban 1900-ban megjelent egyetlen tudományos dolgozatát még Ady Endre néven jegyezte (ekkor Bánffyhunyadon élt és tevékenykedett), 1903-ban azonban már dr. Ady Endre néven nyitotta meg Csíkszentmártonban ügyvédi irodáját.

További életrajzáról csak néhány adat tudható: 1908-ban a Függetlenségi és ’48-as Párt csíkszentmártoni alelnöke, 1909–1918-ban a csíkszentmártoni Alcsíki Bank Részvénytársaság igazgatósági tagja és jogtanácsosa volt, közben az I. világháborúban, honvéd hadbíró főhadnagyként szolgált. A két Ady Endréről az 1930-as évektől tudott a magyar irodalomtörténet-írás. Kovalovszky Miklós derítette ki, hogy az 1910-es években váltottak egymással néhány levelet, úgy vélte, hogy a költő nősülése után a jogász Ady Endre és családja is vendégeskedett Csucsán. A két Ady Endre életútjának elkülönítésében Kovalovszky Miklóson kívül Ady Mariska, a jogász Ady Endre testvére segített.

Főbb művei

F. m.: Nyílt kérdések és feleletek az elővásárlási jogról. (A Jog, 1900. 29.).

Irodalom

Irod. és források: Pop-Báldy Imre (= Báldy-Pop Imre), a marosvásárhelyi rendőrprefektúra titkára eljegyezte Ady Dudyt, dr. Ady Endre csíkszentmártoni ügyvéd leányát. (Székely Napló, 1927. ápr. 29.–Hétfői Napló, 1927. máj. 2.)
L. Ady Mariska:
Ady édesanyja. (Erdélyi Szemle, 1938. 2.)
Elhunyt dr. Ady Endre ügyvéd, volt honvéd hadbíró főhadnagy. (Pesti Hírlap, 1940. máj. 28.–Magyar Nemzet, 1940. máj. 31.)
Hegyaljai Kiss Géza: A jogász Ady Debrecenben. [A két Ady Endre életrajza összekeverve!] (Magyar Nemzet, 1943. máj. 19.)
Kovalovszky Miklós: Ady Endre önképzőköri tag. (Magyar Csillag, 1943. 3. és külön: Bp., 1943)
Kovalovszky Miklós: A két Endre. (Irodalomtörténet, 1947. 1-2.)
Bieliczky Sándor: Két Ady Debrecenben. (Hajdú-Bihari Napló, 1970. febr. 22.)
Kovalovszky Miklós: A másik Ady Endre. (Hajdú-Bihari Napló, 1970. márc. 22.)
Elhunyt Landt Lajosné Ady Mariska. (Magyar Nemzet, 1977. febr. 20.)
Ódry Viktória: Ady és a hatóság. [A két Ady Endre életrajza összekeverve!] (Bp., Gondolat Könyvkiadó, 2019).

 

neten:

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/303702 (Ady Sándor gyászjelentése, 1900)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6F9W-6J?i=48&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQLLC-W8VH (Ady Endre és Boncza Berta házassági anyakönyve, 1915. márc. 27.)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/303684 (Ady Endre gyászjelentése, 1919)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DTW3-L43?i=37&wc=92QT-HZS%3A40678301%2C51865101%2C1077266503&cc=1452460 (Ady Endre halotti anyakönyve, 1919)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/303700 (Ady Lőrincné Pásztor Mária gyászjelentése, 1937)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-62VZ-RCQ?i=197&cc=1452460 (Ady Lőrincné Pásztor Mária halotti anyakönyve, 1937)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DR6Q-QKC?i=101&cc=1452460 (Ady Lajos halotti anyakönyve, 1940)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/303705 (dr. Ady Zoltán gyászjelentése, 1971)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/296341 (Henter Jánosné Ady Irén gyászjelentése, 1973)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2021

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője