Ady Lajos
Ady Lajos

2021. október 26. Kedd

Ady Lajos, diósadi

irodalomtörténész, pedagógus, pedagógiai író, szerkesztő

Születési adatok

1881. január 29.

Érmindszent

Halálozási adatok

1940. április 18.

Budapest


Család

Köznemesi családból származott. Nagyszülei: Ady Dániel (1811–1887), Viski Johanna; Pásztor Dániel (1811–1864) református lelkész, Kabay Rozália (1826–1862). Szülei: Ady Lőrinc (1851. aug. 15.–1929. ápr. 22.) gazdálkodó kisbirtokos, tiszaeszlári Pásztor Mária (1858. júl. 4. Szatmár–1937. nov. 28. Budapest. Temetés: 1937. dec. 1. Kerepesi út). Ady Lőrinc testvére: Ady Sándor (1848–1900) jogász, körjegyző Hadadon. Ady Sándor fia: Ady Endre (1876. Hadad, Szilágy vm.–1940. máj. 22. Csíkszentmárton) jogász, jogtudós, jogi író, akit a kortársak gyakran összekevertek a költővel; leánya Landt Lajosné Ady Mariska (= Ady Mária; 1889. febr. 26. Hadad, Szilágy vm.–1977. febr. 4. Budapest) író. Ady Sándor további gyermekei: Ady Jolán (1880–1956), Faik Antalné Ady Erzsébet, Henter Jánosné Ady Irén (1893–1973) és Ady Zoltán (1893–1971).

Ady Lajos testvére: Ady Endre (1877–1919) költő, író, szerkesztő. Kisgyermekkorában meghalt testvére: Ady Ilona (1875. dec. 27. Érmindszent–1876. júl. 25. Érmindszent). F: Kaizler Anna.

Iskola

A budapesti és a kolozsvári tudományegyetemen tanult, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen magyar–latin szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1906).

Életút

A zilahi református kollégium h. tanára (1904–1909), a debreceni tankerületi főgimnázium r. tanára (1909–1919), a debreceni tankerület főigazgatója (1919–1935), a budapesti tankerületi főigazgatóság tanügyi főtanácsosa (1935–1940).

Irodalomtörténészként elsősorban 20. századi és kortárs magyar irodalommal, a századvégi irodalmi irányzataival, stilisztikával foglalkozott. Ady Endrével kapcsolatos visszaemlékezései, egyéb kiadványai forrásértékűek. Sajtó alá rendezte Ady több kiadatlan művét és párizsi noteszkönyvét.

Elismertség

A debreceni Ady Társaság elnöke (1928–1940).

Szerkesztés

Az Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny szerkesztője (1913–1918). Tudományos dolgozatai, népszerű írásai és visszaemlékezései elsősorban a Nyugatban (1911-től), a XX. Században (1911–1913), az Arad és Vidékében (1914-től), a Világban (1914-től) és a Széphalomban jelentek meg (1928-tól).

Főbb művei

F. m.: Ady Endrével kapcsolatos írásai, szövegkiadásai: Ady Endre. Életrajz. Könyvkötői vászonkötés. 6 táblával, köztük Székely Aladár Ady Endréről készült fekete–fehér fotójával. (Bp., Amicus, 1923)
Ady Endre: Márkó király. Ballada. Írta A. E., a zilahi református kollégium VI-ik osztályos növendéke. 1894. Közzéteszi A. L. (Bp., Amicus, 1923)
Ady Endre párizsi noteszkönyve. Sajtó alá rend. és a bevezetőt írta A. L. (Bp., Amicus, 1924)
Hepe-hupás vén Szilágyban. (Ady-almanach. Bp., Amicus, 1924)
Mendemondák és ferdítések Ady körül. (Széphalom, 1928)
Révész Béla Ady-cikkéhez. (Nyugat, 1932)
Ady Endre párizsi noteszkönyve. Sajtó alá rend. és a bevezetőt írta A. L. Hasonmás kiad. Az utószót írta Tolnai Ottó. (Bp., 2004).

 

F. m.: tankönyvei: Magyar stilisztika Arany János Toldija alapján, olvasmányokkal és gyakorlatokkal. A középiskolák IV. osztálya számára. Endrei Ákossal. (Bp., 1913 és utánnyomások 1914–1916
3., az új tanterv alapján átd. kiad. Lengyel Miklóssal. Bp., 1927)
Retorika. A középiskolák V. osztálya számára. Endrei Ákossal. (Bp., 1914 és utánnyomások: 1915–1916
2., az új tanterv alapján átd. kiad. Lengyel Miklóssal. Bp., 1927)
Poétika. A középiskolák VI. osztálya számára. Lengyel Miklóssal. (Bp., 1924
2. kiad. 1929)
Magyar olvasókönyv a középiskolák I. osztálya számára. Az új tanterv alapján szerk. Lengyel Miklóssal. (Bp., 1925)
Magyar nyelvtan mondattani alapon a középiskolák mindenik típusának I. osztálya számára. Az új tanterv alapján szerk. Lengyel Miklóssal. (Bp., 1925).

 

F. m.: szerk.: Jókai Mór: A magyar színészet hőskora. Szerk., a bevezetőt írta A. L. (Olcsó Jókai. 101. Bp., 1913)
Jókai Mór: A Nemzeti Színház múltjából. Szerk., a bevezetőt írta A. L. (Olcsó Jókai. 202. Bp., 1914).

Irodalom

Irod.: Hatvany Lajos: Harc az Ady-hagyaték körül. (Jövő, 1922
H. L.: Ady. I. köt. Bp., 1959)
Gálos Rezső: A. L.: Ady Endre. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1924)
Bölöni György: Az igazi A. E. (Párizs, 1934
Bp., 1947
2. kiad. 1966)
Schöpflin Aladár: A. L. (Nyugat, 1940)
Bajcsy-Zsilinszky Endre: A. L. (Független Magyarország, 1940. ápr. 22.)
Földessy Gyula: A. L. (Kelet Népe, 1940. 10.)
Vujicsics D. Sztoján: Ady ifjúkori költeménye Kraljevics Markóról. Közzétette: A. L. (Irodalomtörténet, 1961)
Király István: Ady Endre. I–II. köt. (Bp., 1970)
Király István: Intés az őrzőkhöz. I–II. köt. (Bp., 1982)
Az elfogult testvér. A. L. levelei Móricz Zsigmondhoz. Sajtó alá rend., a bevezető tanulmányt írta Rádics Mihály. (Dunatáj, 1986)
Vincze Tamás: A. L. zilahi évei. (Széphalom, 2007)
Gábor Andor: A másik Ady vagy Endre és Lajos. (Ezredvég, 2013).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2019