Ág Árpád
Ág Árpád

2024. július 14. Vasárnap

Ág Árpád

fizikus

Születési adatok

1933. június 13.

Budapest

Halálozási adatok

2004. január 13.

Budapest


Család

Sz: Schäffer Henriette. Apja gyári tiszt, anyja dobozkészítő munkás volt. 2. F: Kontra Judit acélszerkezeti technikus. Leánya: Ág Mónika (1972).

Iskola

A bp.-i Apáczai Csere János Gimnáziumban éretts. (1951), az ELTE Matematikai–Fizikai–Kémiai Karán fizikus okl. szerzett (az első fizikus évfolyam tagjaként, 1956), az ELTE TTK-n doktorált (1968), a fizikai tudományok kandidátusa (1974). MLEE-n végzett (1968).

Életút

A Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat kutató-fizikusa (1955–1958), a Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet Adócsőlaboratóriumának tud. munkatársa (1958–1963), a miskolci NME Fizika Tanszék egy. adjunktusa (1964–1976), az MTA KFKI tud. főmunkatársa (1976– 1989), a Miskolci Egyetem Fizika Tanszék egy. docense (1989–1996) és a tanszék vezetője (1993–1996). Az Algíri Műszaki Egyetem vendégprofesszora (1985–1988). Az MTA TMB-n Abonyi Iván aspiránsa (1969–1972). Plazmafizikával fogl. Jelentős eredményeket ért el a plazmafűtés vizsgálata, ill. a plazma nemlineáris viselkedésének feltárása terén. Részletesen vizsgálta az ún. magnetoakusztikus hullámok és a nagyamplitudójú hullámok befolyását a magas hőmérsékletű hidrogénplazmára, feltárta azokat az instabilitásokat, amelyeket a hullámok és a plazma kölcsönhatása hozott létre. Szépirodalmi tájékozottsága is jelentős volt: kiválóan beszélt franciául és németül, lefordította K. May egyik művét.

Főbb művei

F. m.: Effektív fonalhossz elektroncsövekben. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1963)
A szikraforgácsolás tárgyalása a hővezetési egyenlet alapján. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1964)
Részecskeeloszlás termikus plazmában. Egy. doktori értek. (Bp., 1968)
Hidrogénplazma kölcsönhatása nagyamplitudójú hullámokkal. Kand. értek. (Bp., 1974)
Instabilitások plazmában. 1–2. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1977–1978)
Comments on the Dispersion Equation of a Turbulent Plasma-Inhomogeneous Magnetoactive Case. (Acta Physica, 1978)
A plazma kinetikus elméletének alapjai. (Bp., 1978). Topological Structure of the Nonlinear Mode-Coupling Model Equations. (Acta Physica, 1978)
Time-Dependent Model in Hall-Current Approximation. (Acta Physica, 1981)
Magnetic Ourfaces for a Perturbed Spheromak Plasma. (Acta Physica, 1982)
ford.: May, K.: A kővé vált imádság. Reg. (Bp., 2003).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője