Ág Árpád
Ág Árpád

2021. október 27. Szerda

Ág Árpád

fizikus

Születési adatok

1933. június 13.

Budapest

Halálozási adatok

2004. január 13.

Budapest


Család

Sz: Schäffer Henriette. Apja gyári tiszt, anyja dobozkészítő munkás volt. 2. F: Kontra Judit acélszerkezeti technikus. Leánya: Ág Mónika (1972).

Iskola

A bp.-i Apáczai Csere János Gimnáziumban éretts. (1951), az ELTE Matematikai–Fizikai–Kémiai Karán fizikus okl. szerzett (az első fizikus évfolyam tagjaként, 1956), az ELTE TTK-n doktorált (1968), a fizikai tudományok kandidátusa (1974). MLEE-n végzett (1968).

Életút

A Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat kutató-fizikusa (1955–1958), a Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet Adócsőlaboratóriumának tud. munkatársa (1958–1963), a miskolci NME Fizika Tanszék egy. adjunktusa (1964–1976), az MTA KFKI tud. főmunkatársa (1976– 1989), a Miskolci Egyetem Fizika Tanszék egy. docense (1989–1996) és a tanszék vezetője (1993–1996). Az Algíri Műszaki Egyetem vendégprofesszora (1985–1988). Az MTA TMB-n Abonyi Iván aspiránsa (1969–1972). Plazmafizikával fogl. Jelentős eredményeket ért el a plazmafűtés vizsgálata, ill. a plazma nemlineáris viselkedésének feltárása terén. Részletesen vizsgálta az ún. magnetoakusztikus hullámok és a nagyamplitudójú hullámok befolyását a magas hőmérsékletű hidrogénplazmára, feltárta azokat az instabilitásokat, amelyeket a hullámok és a plazma kölcsönhatása hozott létre. Szépirodalmi tájékozottsága is jelentős volt: kiválóan beszélt franciául és németül, lefordította K. May egyik művét.

Főbb művei

F. m.: Effektív fonalhossz elektroncsövekben. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1963)
A szikraforgácsolás tárgyalása a hővezetési egyenlet alapján. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1964)
Részecskeeloszlás termikus plazmában. Egy. doktori értek. (Bp., 1968)
Hidrogénplazma kölcsönhatása nagyamplitudójú hullámokkal. Kand. értek. (Bp., 1974)
Instabilitások plazmában. 1–2. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1977–1978)
Comments on the Dispersion Equation of a Turbulent Plasma-Inhomogeneous Magnetoactive Case. (Acta Physica, 1978)
A plazma kinetikus elméletének alapjai. (Bp., 1978). Topological Structure of the Nonlinear Mode-Coupling Model Equations. (Acta Physica, 1978)
Time-Dependent Model in Hall-Current Approximation. (Acta Physica, 1981)
Magnetic Ourfaces for a Perturbed Spheromak Plasma. (Acta Physica, 1982)
ford.: May, K.: A kővé vált imádság. Reg. (Bp., 2003).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013