Agárdi László
Agárdi László

2021. október 26. Kedd

Agárdi László

irodalomtörténész, író, piarista szerzetes, római katolikus pap

Névváltozatok

1901-ig Klimcsok

Születési adatok

1883. július 19.

Léva, Bars vármegye

Halálozási adatok

1965. április 8.

Budapest


Iskola

Középiskoláit Léván, Vácott és Kecskeméten végezte. Belépett a piarista rendbe (1899), a bp.-i tudományegyetemen tanult (1902– 1906), pappá szentelték (1906), Bp.-en magyar–latin szakos tanári okl. szerzett (1907).

Életút

A piarista rend váci (1906–1911), kolozsvári (1911–1912), kecskeméti (1912–1915), rózsahegyi (1915–1919), veszprémi (1920– 1923), debreceni (1923–1924), bp.-i gimnáziumának r. tanára (1934–1943). Nyugdíjazása (1943) után rendfőnöki titkár (1943–1945), öt bp.-i szociális otthon lelkésze (1945–1951), a rendi tudósító szerkesztője (1951–1956). 20. sz.-i magyar irodalommal, elsősorban Kemény Zsigmond, Gárdonyi Géza, Herczeg Ferenc és Móricz Zsigmond munkásságával fogl. Sok műve kéziratban maradt.

Szerkesztés

Bartóky Józseffel a Magyar Középiskola lapszemlerovatának szerkesztője (1916–1928). Versei, elbeszélései elsősorban a Magyar Szemlében (1903–1905), a Váci Közlönyben (1905-től); irodalomtörténeti dolgozatai a Katholikus Szemlében (1916–1921) az Urániában (1917-től) és az Irodalomtörténetben jelentek meg.

Főbb művei

F. m.: Kemény Zsigmond és a papság. (Katholikus Szemle, 1916)
Kemény Zsigmond idealizmusa és realizmusa. (Uránia, 1917)
Herczeg Ferenc, a nemzetnevelő. (Budapesti Kegyesrendi Főgimnázium Értesítője, 1936).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013