Aggteleky Béla
Aggteleky Béla

2021. október 18. Hétfő

Aggteleky Béla, vitéz

honvéd tábornok, hadtörténész

Névváltozatok

1934-ig Adamik Béla 

Születési adatok

1890. szeptember 14.

Sopron

Halálozási adatok

1977. augusztus 4.

Genf, Svájc


Család

Sz: Adamik István honvéd állatorvos, Stich Ilona.

Iskola

A pécsi m. kir. gyalogsági hadapródiskolát végezte, zászlóssá avatták a soproni 18. honvéd gyalogezredhez (1909), budapesti Hadiakadémiát végzett (1924).

Életút

Csapatszolgálatot teljesített, az I. világáborúban, alakulatával az orosz, a szerb és az olasz harctereken szolgált (1909–1917), a Ludovika Akadémia r. tanára (1917–1918), az összeomlás után a Vörös Hadseregben, századparancsnokként harcolt (1919).

A soproni honvéd főreáliskola r. tanára (1919. aug.–1921. jan.). A soproni vármegyei katonai parancsnokság I. osztályának vezetője (1921. jan.–jún.), a várpalotai gyakorlótábor parancsnokságának kiképzési előadója (1924–1927), majd más vezérkari tiszti beosztásokban szolgált (1927–1936). A Honvédelmi Minisztérium (HM) 1/a osztályának vezetője (1936–1939), a budapesti 1. gyalog dandár parancsnoka (1939. aug. 1-jétől); közben tábornokká nevezték ki (1940. júl. 1).

Az 1. hadsereg vezérkari főnöke (1941. nov. 1.–1942. okt. 1.), majd altábornagyi rangfokozatban, a székesfehérvári II. hadtest parancsnoka (1942. okt. 1.–1943. nov. 1.), a budapesti I. hadtest parancsnoka (1943. nov. 1.–1944. aug. 1. és 1944. okt. 8.–okt. 15.); közben a szombathelyi III. hadtest mb. parancsnoka is (1944. aug.–1944. okt. 16.). Horthy Miklós megbízta a háborúból való kiugrás katonai biztosításával, a kormányzóhoz való hűsége és a kiugrási kísérletben játszott szerepe miatt nyilas érzelmű tisztjei letartóztatták (1944. okt. 15.); nyugállományba helyezték (1945. febr. 1).

Szovjet hadifogságba esett (1945–1948), hazatérése után igazolták. A Rákosi-korszakban nyugdíját megvonták és kitelepítették Budapestről (1951). A forradalom után Svájcban telepedett le (1956); a nyugati magyar emigráció egyik vezető egyéniségeként tevékenykedett.

Hadtörténészként elsősorban Magyarország II. világháborús szerepével és az 1944. okt.-i nyilas puccsal, ill. a kiugrással kapcsolatos dokumentumok összegyűjtésével foglalkozott. Iratanyagának jelentős részét a Hadtörténeti Múzeumnak adományozta. Halála előtt gyakran szerepelt az MTV dokumentumfilmjeiben (elsősorban a Századunkban).

Irodalom

Irod.: A. B. (Nemzetőr, 1977. 331.)
Bokor Péter: 1944. okt. 15. Genfi beszélgetés A. B. egykori védelmi parancsnokkal. (Élet és Irodalom, 1979. okt. 13.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2013