Agócsy László
Agócsy László

2024. április 17. Szerda

Agócsy László

karnagy, zenepedagógus

Születési adatok

1906. február 27.

Szeged

Halálozási adatok

1993. február 7.

Pécs


Iskola

A Zeneakadémia énektanítói tanfolyamán végzett (1927), a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Szabados Béla és Gárdonyi Zoltán tanítványaként tanítóképző-intézeti ének-zene szakos tanári okl. szerzett (1947). A pécsi Erzsébet Tudományegyetemen állam- és jogtud. végbizonyítványt szerzett (1928).

Életút

A pécsi Szt. Ferenc Plébánia karnagy-kántora (1926–1958) és a Pécsi Polgári Fiúiskola r. tanára (1924–1944). A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola pécsi Zeneiskolai Tanárképző Intézetének főisk. tanára (1958–1971). A Pécsi Szeráfi Kórus alapító karnagyaként (1929-től) elsősorban Bartók, Bárdos, Kodály és Vásárhelyi kórus-kompozícióit szólaltatta meg. Kodály Zoltán megbízta a hangszeres oktatást megelőző előképző bevezetésének kidolgozására (1945). A Kodály-féle relatív szolmizációs módszer híveként módszertani kurzusok előadója Olaszországban (Fermo, 1970–1974 és Firenze 1976) és Spanyolországban (Montserrat, Valencia, Barcelona, 1970-es évek). Több énekkari és szolfézs segédkönyvet írt.

Emlékezet

Róla nevezték el a pécsi Agócsy László Magánzeneiskolát.

Szerkesztés

A Dunántúl c. napilap zenekritikusa (1929-től) és a Musica Sacra c. folyóirat munkatársa.

Főbb művei

F. m.: Szolfézs példatár. 1–2. Alsófok. Irsai Verával, Szőnyi Erzsébettel. (Bp., 194?
28. kiad. 2005)
Énekeljünk – muzsikáljunk. Irsai Verával. (Bp., 194?
21. kiad. 2004)
Bach szolmizáló olvasókönyv. (Bp., 194?)
A középfokú szolfézs útmutatója. Összeáll. (Bp., 1953).

Irodalom

Irod.: Ivasivka Mátyás: A. L. (Zeneszó, 1993).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője