Ágotha Árpád
Ágotha Árpád

2024. április 17. Szerda

Ágotha Árpád, székelyudvarhelyi vitéz

honvéd tábornok

Születési adatok

1879. december 7.

Budapest

Halálozási adatok

1940. november 26.

Budapest


Iskola

A bécsújhelyi Teréz Katonai Akadémián végzett, hadnaggyá avatták az eperjesi cs. és kir. 67. gyalogezredhez (1899), majd bécsi Hadiiskolát végzett (1905).

Életút

Alakulatánál századszolgálatot teljesített, egyúttal az egyéves önkéntes iskola oktatótisztje, zászlóalj-segédtisztje (1899–1903), különböző magasabb parancsnokságokon vezérkari tisztként szolgált (1905–1911). A bécsújhelyi Teréz Katonai Akadémia tanára (1911–1914), az I. vh.-ban a bp.-i cs. és kir. 32. gyalogezred századparancsnoka, de szolgált a prágai katonai parancsnokságon, a XX. hadtest vezérkari tisztjeként, ill. a brassói cs. és kir. 31. gyalogezrednél és a nagyszebeni cs. és kir. 16. gyaloghadosztály vezérkari főnökeként is (1914–1918). A bp.-i katonai városparancsnokságon szolgált (1918. dec. 6. –1919. máj. 15), közreműködött a Székely Hadosztály megszervezésében. A bp.-i városparancsnokság, ill. az ún. területenkívüli hadosztály vezérkari főnöke (1919. aug. 6.–1920. nov. 6.), a Honvédelmi Minisztérium (HM) I. csoportfőnök megbízottja a Belügyminisztériumban (BM, 1920–1923), az ún. Kary-bizottság elnökhelyettese (1923. jan. 15.-étől), a HM 9. Osztályának vezetője (1925. jan. 1.–1930. jún. 1.); vezértanácsnokká (1925. máj. 1.), vezérfőtanácsnokká nevezték ki (1928. nov. 1.). Az Országos Testnevelési Tanács (OTT) társelnöke és a Honvédség Főparancsnokának levente szemlélője (1930. jún.–aug.).

Emlékezet

I. világháborús feljegyzéseit a bp.-i Hadtörténeti Levéltár őrzi. A bp.-i Farkasréti Temető katona részében (a régi katonatemetőben) nyugszik, síremléke Ágotha Hilda alkotása.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője