Aistleitner József
Aistleitner József

2021. október 17. Vasárnap

Aistleitner József

nyelvész, orientalista, római katolikus pap

Születési adatok

1883. május 2.

Sopron

Halálozási adatok

1960. szeptember 9.

Budapest


Család

Apja népiskolai tanító volt.

Iskola

Sopronban éretts. (1900), a győri hittudományi főiskola hallgatója (1900–1904), majd mint a bécsi Augustineum tagja a bécsi egyetem teológiai karán tanult (1904–1906), a bécsi egyetemen hittud. doktori okl. (1907), a bp.-i tudományegyetemen történelem– földrajz szakos tanári okl. (1913), a bibliai keleti nyelvek tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1925). A nyelvtudományok doktora (posztumusz, életművéért, 1960).

Életút

Tatán segédlelkész (1906–1908), a győri nagyobb papnevelő intézet prefektusa és a győri hittudományi főiskolán a bölcselet r. tanára (1908–1909), a győri katolikus tanítóképző intézet r. tanára (1909–1925). A Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán a keleti nyelvek ny. r. tanára (1925–1950); közben a Hittudoányi Kar dékánja (1928–1929, 1933–1934, 1940–1941), az egyetem rektora (1944–1945). Szentszéki bíró (1925-től), pápai prelátus (1928-tól). Sémi filológiával fogl., az ugariti sémi feliratok nemzetközileg elismert kutatója. Kiemelkedőek a régi sémi személynevekre vonatkozó kutatásai és a szövegkritikai alapon készített bibliafordításai.

Elismertség

A Szt. István Akadémia (1927), a Szász Tudományos Akadémia tagja (l.: 1959).

Főbb művei

F. m.: VII. Gergely élete. (Győr, 1924)
Loyolai Ignác. (Győr, 1924)
Héber nyelvtan. (Bp., 1932)
A győri püspöki nagyobb papnevelő intézet könyvtárának 1500-ig terjedő ősnyomtatványai. (Győr, 1932)
Az ószövetségi „élet” fogalom. (Bp., 1934)
Vázlatos szír nyelvtan. (Bp., 1937)
Zum Verständnis des Ras-Schamra Textes I. D. (Bp., 1937)
Die Keret-Legende. (Bp., 1938)
Az istenfogalom egy elfelejtett nép hitregéiben. (Bölcseleti Közlemények, 1940)
Az ékiratos családi jog főbb vonásai. (Bp., 1941)
Untersuchungen zum Mitlautbestand des Ugaritisch-Semitischen. (Ignaz Goldziher Memorial. Bp., 1948)
Untersuchungen zur Grammatik des Ugaritischen. (Berlin, 1954)
Ein Opfertext aus Ugarit.1–2. (Acta Orientalia, 1954–1955)
Götterzeugung in Ugarit und Dilmun. (Acta Orientalia, 1955)
Studien zur Frage der Sprachverwandschaft des Ugaritischen. 1–2. (Acta Orientalia, 1957– 1958)
Die mythologischen und kultischen Texte aus Ras-Schamra. (Bp., 1959
2. kiad. 1964)
Lexikalisches zu den ugaritischen Texten. (Bp., 1960)
Wörterbuch des ugaritischen Sprache. Szerk. Eissfeldt, O. (Berlin, 1963
4. kiad. 1974).

Irodalom

Irod.: Czeglédy Károly: Joseph Aistleitner. (Acta Orientalia, 1960)
Szörényi Andor: A. J. (Vigilia, 1960).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013