Aixinger László
Aixinger László

2021. október 27. Szerda

Aixinger László

újságíró, szerkesztő, jogász

Születési adatok

1883. augusztus 6.

Pozsony

Halálozási adatok

1944. március 23.

Pozsony


Család

Sz: Aixinger László jogász, ítélőtáblai bíró, a magyar evezőssport egyik úttörője.

Iskola

Középiskoláit Pozsonyban és Kolozsvárott végezte, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen jogtud. doktori okl. szerzett (1905).

Életút

A pozsonyi ítélőtábla tanácsjegyzője (1905–1919), a pozsonyi Híradó főszerkesztő-h.-e (1920–1930), a Magyar Néplap főszerkesztője (1930–1943). A Csehszlovák Országos Keresztényszocialista Párt főtitkára (1930–1936) és pártig.-ja (1932-től). A Gabelsberger rendszerű német és a Gabelsberger–Markovits rendszerű m. gyorsírás művelője, a Concordia Gyorsíró Egyesület titkára, majd elnöke, a Concordia c. gyorsírási szaklap német nyelvű sztenografált lapjának munkatársa. A két vh. közötti csehszlovákiai magyarság egyik jelentős személyisége, meghatározó egyénisége. Számos Pozsonnyal kapcsolatos helytörténeti munka, a magyarság életére vonatkozó tanulmány és patrióta dolgozat szerzője és szerkesztője.

Elismertség

A pozsonyi Toldy Kör alelnöke, elnöke (1925–1944). A pozsonyi Bartók Béla Dalegyesület egyik alapítója és elnöke.

Szerkesztés

A Szlovákiai magyarok kincsestára (1940–1944), a Szlovákiai magyarok könyvtára (1940–1944), a Szlovákiai magyar honismereti könyvtár (gr. Esterházy Jánossal, 1941–1944), a Szlovákiai magyar művelődési könyvtár (1941–1944), a Szlovákiai magyar irodalmi füzetek (1942–1944) és a Szlovákiai magyar füzetek szerkesztője (1943–1944). Tárcái, írásai a fentieken kívül még elsősorban a Prágai Magyar Hírlapban, a Pressburger Pressében és az Új Aurórában jelentek meg (1919-től).

Főbb művei

F. m.: Pozsony. (Bp., 1938)
Szülőföldem szép határa. (Pozsony, 1940)
A Pozsonyi Hajósegylet története. Néhai Aixinger Lászlóval és ifj. Aixinger Lászlóval. (Pozsony, 1941)
A legnagyobb magyar egy magyar kisebbség szemléletében. Három tanulmány. Mayer Imrével, Duka-Zólyomi Norberttel. (Pozsony, 1942)
Széchenyi Pozsonyban. (Pozsony, 1942)
A szlovákiai magyarság élete. 1938– 1942. Többekkel. (Bp., 1942).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013