Ajkay Zoltán
Ajkay Zoltán

2021. október 18. Hétfő

Ajkay Zoltán, ajkai

honvéd tábornok, orvos vezérőrnagy

Születési adatok

1874. február 10.

Pápa

Halálozási adatok

1957. augusztus

Ostffyasszonyfa


Család

Sz: Ajkay Miklós jogász, ügyvéd, földbirtokos. Unokája: Ajkay Zoltán (1939-2008) orvos, tüdőgyógyász, egészségpolitikus.

Iskola

Középiskoláit Pápán és Sopronban végezte, a bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori okl. (1897), sebész-műtői okl. szerzett (1903).

Életút

Belklinikai és magánorvosi gyakorlatot folytatott (1897–1899), a honvédorvosi tiszti állomány tényleges állományába került (1899- től), a kassai 9. honvéd gyalogezred főorvosa (1901–1902) és ezredorvossá nevezték ki (1902). A bp.-i honvéd helyőrségi kórház Bakteriológiai és Kórvegytani Osztályának vezetője (1902–1906), a gyulai 2. honvéd gyalogezred ezredorvosa és a bp.-i honvéd alkalmazó orvosi iskola tanára (1906–1914). Az I. vh.-ban mint csapatorvos és az egyik hadtest egészségügyi tanácsadója frontszolgálatot teljesített (1914–1918); közben törzsorvossá nevezték ki (1915). Az összeomlás után a bp.-i 2. sz. honvéd- és közrendészeti kórház ig.-ja (1918–1930), a bp.-i 1. vegyesdandár vezető orvosa és a honvéd orvosi tisztikar főnöke (1930–1933); vezértörzsorvosként nyugállományba vonult (1933. aug. 1.). A honvédelmi miniszter képviselőjeként az Orvosi Továbbképzési Központi Bizottság tagja (1931–1933). Nyugdíjasként Ostffyasszonyfán élt. Az általa létrehozott, a honvédség egészségügyével foglalkozó Egészségügyi Tanács alapító elnöke (1925-től).

Szerkesztés

Versei a Fővárosi Lapokban és az Ország-Világban (1891–1896); szatírikus írásai az Urambátyám c. élclapban; tudományos dolgozatai elsősorban a Gyógyászat (1909–1912), a Magyar Katonai Közlöny (1913-tól) és a Magyar Katonai Szemle c. lapokban jelentek meg (1930-tól).

Főbb művei

F. m.: A vízellátás a harcmezőn. (Bp., 1913)
A vízzel való ellátás a harcmezőn. (Magyar Katonai Közlöny, 1913)
Hogyan védekeztünk a harctéren a járványok ellen? (Magyar Katonai Szemle, 1931)
A honvéd gyalogság ruházata. (Magyar Katonai Szemle, 1931)
A honvédorvosi kar tudományos továbbképzése. (Magyar Katonai Szemle, 1932)
Alkoholizálják-e a katonaságot és a csendőrséget? (Magyar Katonai Szemle, 1933)
Napoleon betegsége és halála orvosi megvilágításban. (Magyar Katonai Szemle, 1934).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013