Ajtai Kovách Sándor
Ajtai Kovách Sándor

2024. április 19. Péntek

Ajtai Kovách Sándor

törvényszéki orvos

Névváltozatok

Kovács Sándor, ajtai

Születési adatok

1845. március 23.

Kolozsvár

Halálozási adatok

1917. június 23.

Abony


Család

Elszegényedett kolozsvári nemesi családból származott, apja könyvkötőmester volt. Testvére: Ajtai Kovách Albert (1838–1919) nyomdász, szerkesztő, műfordító.

Iskola

A pesti tudományegyetemen orvostudori okl. szerzett (1868).

Életút

A pesti tudományegyetem Kórbonctani Intézetében Arányi Lajos tanársegéde (1868–1872), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen az általános kórtan és gyógyszertan ny. rk. tanára (1872–1873), ny. r. tanára (1873–1882), egyúttal a törvényszéki orvostan és az orvosi rendészet ny. r. tanára is (1874–1882); közben az Államorvostani Intézet ig.-ja (1874–1881), az egyetem rektora (1881–1882). A bp.-i tudományegyetem orvostud. karán a törvényszéki orvostan ny. r. tanára (1883–1915), az Orvostud. Kar dékánja (1902–1906), az egyetem rektora (1906–1907). Az államrendőrség boncoló orvosa, a bp.-i kir. törvényszék orvos szakértője. M. kir. udvari tanácsos (1916-tól). A lipcsei és a berlini egyetemen R. Virchow mellett állami ösztöndíjas vendégkutató (1871–1872). Általános kórtannal, elsősorban az ízületek és az ízlésszervek szövettanával fogl. 1890-ben elképzelései és Hauszmann Alajos tervei alapján készült el a bp.-i törvényszéki orvostani intézet új épülete.

Elismertség

Az Országos Közegészségügyi Tanács tagja (1874-től). Az Igazságügyi Orvosi Tanács tagja (1907–1917).

Főbb művei

F. m.: Vizsgálatok az ízületi belhártya szövettanának köréből. (Orvosi Hetilap, 1872)
Az ízlésszervek szövettanához. (Orvosi Hetilap, 1872)
Beitrag zur Kenntnis der Geschmacksorgane. (Strassbourg, 1882)
Törvényszéki-orvostani jegyzetek. (Bp., 1890–1891).

Irodalom

Irod.: A. K. S. (Orvosi Hetilap 1917. 30.).

Megjegyzések

MÉL I. téves halálozási adat: jún. 4.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője