Ajtai Miklós
Ajtai Miklós

2023. december 5. Kedd

Ajtai Miklós

politikus, vegyészmérnök

Névváltozatok

1918-ig Fischhoff Miklós 

Születési adatok

1914. május 19.

Rákosliget, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1982. február 14.

Budapest

Temetési adatok

1982. február 19.

Budapest

Mező Imre úti Temető Munkásmozgalmi Panteon


Család

Nagyszülei: Fischhoff Fülöp, Weitzenfeld Eszter és nyírmedgyesi Gere Viktor (†1941. júl. 30. Budapest. Temetés: 1941. aug. 1. Rákoskeresztúr), Ajtai Vilma. Sz: Ajtai (Fischhoff) Dezső, Gere Margit.

 

F: 1. Radics Ilona (1912–1965) vegyész, bölcsészdoktor. Özvegy. Fia: Ajtai Miklós (1946–) matematikus, az MTA külső tagja; leánya: Ajtai Katalin biológus, az ELTE TTK egy. adjunktusa. 2. Jóború Magda (1918–1982) pedagógus, könyvtáros, művelődéspolitikus, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) főigazgatója (1958–1966 és 1968–1982).

Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen vegyész és bölcsészdoktori okl. szerzett (1938).

Életút

A Chinoin munkatársa (1938–1945), a II. világháború idején (1943-tól), bekapcsolódott az ellenállási mozgalomba (elsősorban időzített bombákat készített, s többek között ő robbantott a Városi Színházban tartott nyilas nagygyűlésen), a KMP tagja (1944-től). A II. világháború után rövid ideig a Chinoin vezetője, a Közellátási Kormánybiztosság munkatársa, egyúttal a Népjóléti Minisztérium Gyógyszerellátásért Felelős Osztályának vezetője (1945–1946), a minisztérium csoportfőnöke (1947–1948); közben az állami hivatalok MKP-szervezetének titkára.

Az Iparügyi Minisztérium csoportfőnökeként (1948–1949) részt vett az államosítások előkészítésében és lebonyolításában, a Könnyűipari Minisztérium politikai államtitkára (1949. jún. 17.–1951. jan. 27.), miniszterhelyettese (1951. jan. 27.–1955. jan. 17.), első miniszterhelyettese (1955. jan. 17.–1955. szept. 8.). Az Országos Tervhivatal (OT) elnökhelyettese (1955. szept. 8.–1961. szept. 13.), elnöke, s e funkciójában a Minisztertanács tagja (1961. szept. 13.–1967. ápr. 14.). Az MSZMP KB tagja (1961. szept. 12.–1982. febr. 14.), a PB póttagja (1962. nov. 24.–1970. nov. 28.), Nyers Rezső munkatársaként, a KB államgazdasági (1960–1966), ill. gazdaságpolitikai (1966–1973) bizottsága tagjaként részt vett az új gazdasági mechanizmus kidolgozásában.

A Minisztertanács elnökhelyettese (1967. ápr. 14.–1974. márc. 21.), a KB agitációs és propaganda bizottsága és a kormány tudománypolitikai bizottsága tagja (1969–1974), a gazdasági reformprogram bukása után nyugdíjazták (1974). Az MSZMP KB közgazdasági munkaközösségének tagja (1980–1982).

Az Állami és Kossuth-díj Bizottság elnöke (1965–1974), elnökhelyettese (1974–1978), az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB, 1970. aug. 18.–1978. jan. 15.), az MTESZ elnöke (1978–1980), a MTESZ alelnöke (1980–1981), társelnöke (1981–1982). A Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetségének (MEASZ) elnöke (1982. jan.–febr.). Az Országos Atomenergia Bizottság (OAB) és az Országos Közművelődési Tanács (OKT) elnöke.

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett, feleségével, Jóboru Magdával közös sírban, a Fiumei úti Temetőben nyugszik. A gyászszertartáson az MSZMP KB és a Minisztertanács nevében Borbándi János, a Minisztertanács elnökhelyettese; a MEASZ nevében Ispánovits Márton főtitkár búcsúztatta.

Főbb művei

F. m.: vegyészeti dolgozatai: A spectralanalysis módszerei és alkalmazásai. (A Magyar Gyógyszertudományi Társaság Értesítője, 1936)
A nitrátok mikrotérfogatos meghatározása. Szebellédy Lászlóval. – A rubophen, mint sav- és lúgmérő indikátor. Szebellédy Lászlóval. – Vas kimutatása katalysissel. Szebellédy Lászlóval. – A vascyanid-ion kimutatása katalysissel. Szebellédy Lászlóval. (A Magyar Gyógyszertudományi Társaság Értesítője, 1937)
Vanadicum kimutatása és meghatározása aktivált katalysissel. Egy. doktori értek. (Bp., 1938)
Réz kimutatása katalízissel. Szebellédy Lászlóval. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1938).

 

 

F. m.: politikai és gazdasági írásai: Az ipari termékek önköltsége és az önköltség csökkentésének módjai, az önálló elszámolás kérdései Magyarországon. A. M. előadása az MDP Pártfőiskola Gazdaságpolitikai Tanszékén, 1955. júl. 2-án tartott elméleti konferencián. (Bp., Szikra, 1955)
A munkatermelékenység növelésének egyes forrásai az iparban, különös tekintettel a termelés technikai színvonalának emelésére. Havas Péterrel. (Bp., Szikra, 1955)
A népgazdaság fejlődése, szocialista építőmunkánk feladatai. (Az MSZMP KB Politikai Akadémiája. Bp., Kossuth, 1963)
Az 1965. évi népgazdasági terv fő kérdései. (Az MSZMP KB Politikai Akadémiája. Bp., Kossuth, 1965)
A harmadik ötéves terv. Tananyag az MSZMP KB gazdaságpolitikai tanfolyama ipari és mezőgazdasági tagozata számára. 1966–1967. Fehér Lajossal. (Az MSZMP KB kiadványa. Bp., Kossuth, 1966).

Irodalom

Irod.: Munkásmozgalom-történeti lexikon. (Bp., 1972)
Halálhír. (Népszabadság, 1982. febr. 16.–Magyar Nemzet, 1982. febr. 16.)
Németh József: A. M. 1914–1982. (Pártélet, 1984)
A magyar antifasiszta ellenállás és partizánmozgalom. Főszerk. Liptai Ervin. (Bp., 1987)
Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához. Szerk. Nyírő András. (Bp., 1989)
Kubinyi Ferenc: Fekete lexikon. (Bp., 1994)
Bölöny József: Magyarország kormányai. (5. bőv. és jav. kiad. Bp., 2004).

 

neten:

 

http://www.neb.hu/asset/phpLWwHfg.pdf

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2019

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője