Ajtay Endre
Ajtay Endre

2024. április 19. Péntek

Ajtay Endre

hadtörténész, honvédtiszt

Születési adatok

1889. július 27.

Marosvásárhely

Halálozási adatok

1964. március 16.

Budapest


Iskola

A bp.-i Ludovika Akadémián hadnaggyá avatták (1911).

Életút

Az I. vh.-ban csapattisztként frontszolgálatot teljesített (1914–1915), súlyos sebesülése következtében hadirokkanttá vált (1915), a bp.-i sajtóügyészség katonai szakértője (1915–1918), a Központi Honvéd Könyvtár ig.-ja (1935. máj.–1940. dec. 23.); közben ezredessé léptették elő (1938). 18–19. sz.-i magyar hadtörténelemmel, az I. vh. gyalogezredeinek történetével, Erdély hadtörténetével fogl. Novellákat is írt. Egy irredenta drámája (Az erdélyi nő), egy vígjátéka (Anyatigris), több hadtörténeti dolgozata kéziratban maradt.

Elismertség

Az MTA Hadtörténeti Bizottságának meghívott tagja (1935–1945).

Főbb művei

F. m.: A cs. és kir. székely gyalogezred története. 1883–1919. Kulla Jánossal. (Bp., 1931)
A Magura Casinului védelme 1917 júliusában és augusztusában. (Hadtörténelmi Közlemények, 1932)
A volt cs. és kir. 46. gyalogezred világháborús története. 1914– 1918. (Szeged, 1933)
A magyar huszár. Szerk. Többekkel. (Bp., 1936)
Adatok II. Rákóczi Ferenc nemestestőrségének történetéhez. Okmánytár. (Hadtörténelmi Közlemények, 1938)
A m. kir. 5. honvéd lovashadosztály a dobronoutzi ütközetben, 1915. június 25- én. (Hadtörténelmi Közlemények, 1940)
Erdélyi ezredek a világháborúban. Többekkel. (Bp., 1941)
A magyar gyalogság. Többekkel. (Bp., 1942)
A magyar katona. 1–2. Főszerk. (Bp., 1942).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője