Ajtay Endre
Ajtay Endre

2021. május 14. Péntek

Ajtay Endre

hadtörténész, honvédtiszt

Születési adatok

1889. július 27.

Marosvásárhely

Halálozási adatok

1964. március 16.

Budapest


Iskola

A bp.-i Ludovika Akadémián hadnaggyá avatták (1911).

Életút

Az I. vh.-ban csapattisztként frontszolgálatot teljesített (1914–1915), súlyos sebesülése következtében hadirokkanttá vált (1915), a bp.-i sajtóügyészség katonai szakértője (1915–1918), a Központi Honvéd Könyvtár ig.-ja (1935. máj.–1940. dec. 23.); közben ezredessé léptették elő (1938). 18–19. sz.-i magyar hadtörténelemmel, az I. vh. gyalogezredeinek történetével, Erdély hadtörténetével fogl. Novellákat is írt. Egy irredenta drámája (Az erdélyi nő), egy vígjátéka (Anyatigris), több hadtörténeti dolgozata kéziratban maradt.

Elismertség

Az MTA Hadtörténeti Bizottságának meghívott tagja (1935–1945).

Főbb művei

F. m.: A cs. és kir. székely gyalogezred története. 1883–1919. Kulla Jánossal. (Bp., 1931)
A Magura Casinului védelme 1917 júliusában és augusztusában. (Hadtörténelmi Közlemények, 1932)
A volt cs. és kir. 46. gyalogezred világháborús története. 1914– 1918. (Szeged, 1933)
A magyar huszár. Szerk. Többekkel. (Bp., 1936)
Adatok II. Rákóczi Ferenc nemestestőrségének történetéhez. Okmánytár. (Hadtörténelmi Közlemények, 1938)
A m. kir. 5. honvéd lovashadosztály a dobronoutzi ütközetben, 1915. június 25- én. (Hadtörténelmi Közlemények, 1940)
Erdélyi ezredek a világháborúban. Többekkel. (Bp., 1941)
A magyar gyalogság. Többekkel. (Bp., 1942)
A magyar katona. 1–2. Főszerk. (Bp., 1942).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013