Ajtony Péter
Ajtony Péter

2021. május 11. Kedd

Ajtony Péter

gyógypedagógus

Születési adatok

1952. augusztus 4.

Budapest

Halálozási adatok

1998. március 13.

Budapest


Iskola

A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán oligofrénpedagógia–logopédia szakon végzett (1975), az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán magyar szakos ált. isk. tanári okl. (1978), az ELTE BTK-n magyar szakos középisk. tanári okl. szerzett (1981), az ELTE BTK-n doktorált (1988).

Életút

A Gödöllői Kisegítő Iskola gyógypedagógiai tanára (1975–1981), a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, ill. a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Fonetikai és Logopédiai Tanszék főisk. docense (1981–1998). Beszédpedagógiával, elsősorban fogyatékos gyermekek helyesírásának vizsgálatával, óvodás- és kisiskoláskorúak logopédiai szempontú gyermeknyelvi vizsgálatával fogl. Számos speciális tankönyvet írt kisegítő iskolák számára.

Elismerés

Kempelen Farkas-emlékérem (1998), Palotás Gábor-díj (posztumusz, 1998), Mesterlogopédus (posztumusz, 1998).

Főbb művei

F. m.: A beszéd hangalakja. Beszédtechnikai alapozás. (Retorika. Tanulmányok, témavázlatok, témaösszefoglalók. Bp., 1987)
Logopédia a gyakorlatban. Szerk. (Bp., 1987)
Adatok a nyílt orrhangzósság akusztikumához. (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1987)
Enyhén értelmi fogyatékosok helyesírásának vizsgálata. Egy. doktori értek. (Bp., 1988)
A logopédiai terápia hatása az olvasástanulásra. (Magyar Fonetikai Füzetek, 1991).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013