Ajtony Péter
Ajtony Péter

2024. április 19. Péntek

Ajtony Péter

gyógypedagógus

Születési adatok

1952. augusztus 4.

Budapest

Halálozási adatok

1998. március 13.

Budapest


Iskola

A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán oligofrénpedagógia–logopédia szakon végzett (1975), az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán magyar szakos ált. isk. tanári okl. (1978), az ELTE BTK-n magyar szakos középisk. tanári okl. szerzett (1981), az ELTE BTK-n doktorált (1988).

Életút

A Gödöllői Kisegítő Iskola gyógypedagógiai tanára (1975–1981), a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, ill. a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Fonetikai és Logopédiai Tanszék főisk. docense (1981–1998). Beszédpedagógiával, elsősorban fogyatékos gyermekek helyesírásának vizsgálatával, óvodás- és kisiskoláskorúak logopédiai szempontú gyermeknyelvi vizsgálatával fogl. Számos speciális tankönyvet írt kisegítő iskolák számára.

Elismerés

Kempelen Farkas-emlékérem (1998), Palotás Gábor-díj (posztumusz, 1998), Mesterlogopédus (posztumusz, 1998).

Főbb művei

F. m.: A beszéd hangalakja. Beszédtechnikai alapozás. (Retorika. Tanulmányok, témavázlatok, témaösszefoglalók. Bp., 1987)
Logopédia a gyakorlatban. Szerk. (Bp., 1987)
Adatok a nyílt orrhangzósság akusztikumához. (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1987)
Enyhén értelmi fogyatékosok helyesírásának vizsgálata. Egy. doktori értek. (Bp., 1988)
A logopédiai terápia hatása az olvasástanulásra. (Magyar Fonetikai Füzetek, 1991).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője