Akin Károly
Akin Károly

2023. január 29. Vasárnap

Akin Károly

fizikus

Születési adatok

1830. január 15.

Buda

Halálozási adatok

1893. október 31.

Fiume


Család

Testvére: Akin Lajos (1842–1893).

Iskola

Életéről szinte semmit sem lehet tudni. Valószínűleg a pesti tudományegyetemen bölcsésztudori okl. szerzett. Az MTA tagja (l.: 1868. márc. 18.).

Életút

Az 1860-as–1870-es években Pesten, a Lipótvárosban (V. kerület) élt, ahol képviselőjelöltként is elindult, de súlyos kudarcot vallott. Bukásával még évekig foglalkoztak a korabeli élclapok. Természettudományi lapokban tudománynépszerűsítő cikkeket írt az energiáról; Michael Faraday tudományos eredményeinek első magyarországi népszerűsítője volt. Az 1870-es években Bécsben telepedett le, élete végén Fiumében élt. Öngyilkos lett. A legenda szerint a levelezőlap feltalálója. A Neue Wiener Tagblattban (1898. jan. 8.) megjelent levélből kiderült, hogy az ötlet Akin Károlytól származott, de pénz hiányában nem értékesíthette újítását.

Főbb művei

F. m.: Az electricitás eredetéről. (Budapesti Szemle, 1867)
A gázok összenyomhatóságáról. (Értekezések a természettudományi osztály köréből. 1. köt. 6. Pest, 1867)
Faraday Mihály. (Értekezések a természettudományi osztály köréből. 1. köt. 10. Pest, 1868)
Ideen zur Reform des höheren Unterrichtswesens. Denkschrift gerichtet an den königliche ungarische Minister für Cultus und Unterricht. (Pesth, 1868)
Az exakt tudományok jelen állapotáról Magyarországon. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1868. nov. 9.)
Vérités politiques concernant la Hongrie. (Paris, 1869)
A magyar bank szervezéséről. A. K. 1872. nov. 27-én, a Baloldali Körben tartott beszéde. (Bp., 1873)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője