Ákos István
Ákos István

2021. október 25. Hétfő

Ákos István

pszichológus, gyógypedagógus

Névváltozatok

1903-ig Scherer

Születési adatok

1861. január 8.

Kölesd, Tolna vármegye

Halálozási adatok

1958. április 7.

Budapest


Iskola

Középiskoláit a bonyhádi gimnáziumban végezte, a soproni tanítóképző intézetben tanítói okl. szerzett.

Életút

Udvariban segédtanító (1878–1881), a váci Siketnéma Intézet gyakornoka (1881–1891), r. tanára (1891–1897). Az Állami Számvevőszék napidíjasa (1898–1901), a bp.-i Állami Gyógypedagógiai Intézet r. tanára (1901–1920) és az intézet igazgatóhelyettese (1910–1920). Az Ideges Gyermekek Állami Tanintézetének r. tanára (1909–1910) és az Országos Hadigondozó Hivatal osztályvezetője is (1915–1919). A Siketnémákat Gyámolító Egyesület alapító tagja (1894-től). Siketnémák oktatásával, a gyógypedagógiai oktatás szabályozó törvények és rendeletek összehasonlító vizsgálatával fogl. A külföldi gyógypedagógiai oktatásról hozott törvényeket ő fordította le magyar nyelvre, és előszót is írt e fordítások bevezetőjeként.

Szerkesztés

A Váci Hírlap szerkesztője (1888), a Kalauz a siketnémák oktatása és nevelése terén c. gyógypedagógiai szaklap alapító szerkesztője (1897–1930), a Magyar Gyógypedagógia c. lap szerkesztője (1909–1912).

Főbb művei

F. m.: A siketnémák tárgyi és alaki nyelvoktatása. I–II. Berinza Jánossal. (Bp., 1892–1894)
A siketnémaságról és a siketnémák oktatásáról. Szenes Zsigmonddal. (Bp., 1894)
A siketnéma-oktatás és nevelés kézikönyve Siketnéma tanítók és tanügybarátok számára. (Bp., 1895)
A gyógypedagógiai oktatást illető törvényes rendelkezések a külföldön. (Magyar Gyógypedagógia, 1909).

Megjegyzések

Szinnyei: Scherer István, Gulyás Ákos István, Wikipédia Ákos Scherer István név alatt szerepelteti!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013