Ákos István
Ákos István

2024. április 17. Szerda

Ákos István

pszichológus, gyógypedagógus

Névváltozatok

1903-ig Scherer

Születési adatok

1861. január 8.

Kölesd, Tolna vármegye

Halálozási adatok

1958. április 7.

Budapest


Iskola

Középiskoláit a bonyhádi gimnáziumban végezte, a soproni tanítóképző intézetben tanítói okl. szerzett.

Életút

Udvariban segédtanító (1878–1881), a váci Siketnéma Intézet gyakornoka (1881–1891), r. tanára (1891–1897). Az Állami Számvevőszék napidíjasa (1898–1901), a bp.-i Állami Gyógypedagógiai Intézet r. tanára (1901–1920) és az intézet igazgatóhelyettese (1910–1920). Az Ideges Gyermekek Állami Tanintézetének r. tanára (1909–1910) és az Országos Hadigondozó Hivatal osztályvezetője is (1915–1919). A Siketnémákat Gyámolító Egyesület alapító tagja (1894-től). Siketnémák oktatásával, a gyógypedagógiai oktatás szabályozó törvények és rendeletek összehasonlító vizsgálatával fogl. A külföldi gyógypedagógiai oktatásról hozott törvényeket ő fordította le magyar nyelvre, és előszót is írt e fordítások bevezetőjeként.

Szerkesztés

A Váci Hírlap szerkesztője (1888), a Kalauz a siketnémák oktatása és nevelése terén c. gyógypedagógiai szaklap alapító szerkesztője (1897–1930), a Magyar Gyógypedagógia c. lap szerkesztője (1909–1912).

Főbb művei

F. m.: A siketnémák tárgyi és alaki nyelvoktatása. I–II. Berinza Jánossal. (Bp., 1892–1894)
A siketnémaságról és a siketnémák oktatásáról. Szenes Zsigmonddal. (Bp., 1894)
A siketnéma-oktatás és nevelés kézikönyve Siketnéma tanítók és tanügybarátok számára. (Bp., 1895)
A gyógypedagógiai oktatást illető törvényes rendelkezések a külföldön. (Magyar Gyógypedagógia, 1909).

Megjegyzések

Szinnyei: Scherer István, Gulyás Ákos István, Wikipédia Ákos Scherer István név alatt szerepelteti!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője