Alaksza Ambrus
Alaksza Ambrus

2021. október 26. Kedd

Alaksza Ambrus

író, költő, műfordító

Születési adatok

1903. március 14.

Nagysenkőc, Pozsony vármegye

Halálozási adatok

1983. június 27.

Budapest


Család

Családja Tornóc községből származott, nagyszülei kisbirtokos földművelők voltak. Sz: Alaksza Zsigmond (1878–1960) MÁV-alkalmazott, üzemi segédtiszt, Ács Anna. Négyen voltak testvérek. Testvérei: Alaksza Zsigmond (1898–1960) gépészmérnök, ill. Alaksza Béla és Alaksza Margit. Fia: Alaksza Tamás (1935–) író, újságíró.

Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar–történelem szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1934).

Életút

A rákospalotai Klebelsberg Kuno Községi Polgári Fiúiskola helyettes tanára (1932–1934), r. tanára (1934–1940), a lévai állami gimnázium r. tanára (1938–1944). A II. vh. után az Ady Endre Népi Kollégium igazgatója (1946–1947), a sümegi gimnázium r. tanára (1947–1949), Zalaegerszegen általános iskolai igazgató (1949–1951), a nagykanizsai gimnázium tanára és uo. a diákotthon igazgatója (1951–1963). Az MTA Művészettörténeti Kutatócsoport nyugdíjas szerződéses munkatársa (1963-tól). Első verse a Nyugatban jelent meg (1927), majd sorra közölte írásait a Népszava, a Pesti Napló, a Nemzeti Ujság, ill. a Széphalom, a Délsziget, a Sorsunk, a Jelenkor, a Kortárs stb. Díjat nyert a Fővárosi Tanács és a Magyar Írók Szövetsége közös felszabadulási pályázatán (1970). Különösen értékes műfordítói tevékenysége, elsősorban klasszikus ókori és középkori latin nyelvű irodalmat (pl. Ovidius, Janus Pannonius stb.) és Goethe elégiáit ültette át magyar nyelvre. Első verseskötetét (A vándor visszanéz, 1935) Babits Mihály segítette megjelentetni.

Főbb művei

F. m.: A vándor visszanéz. Versek. (Újpest, 1935)
Az irodalmi műveltség alapelemei. Tanulmány. (Rákospalota, 1937)
A Kalevala az iskolában. (Rákospalota, 1938)
Az utas eltéved. Versek. Szerk. Baán Tibor. (Vadamosi füzetek. Zalaegerszeg, 1998
2. jav. kiad. 2009)
ford.: Goethe: Római elégia. Többekkel. (Bp., 1958).

Irodalom

Irod.: A. A. hetvenéves. (Élet és Irodalom, 1973)
Halálhír. (Népszabadság, 1983. jún. 30.)
Zalai életrajzi lexikon. Szerk. Gyimesi Endre. (Zalaegerszeg, 1994
3. kiad. jav. és bőv. kiad. 2005)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013