Albrecht Mária
Albrecht Mária

2024. április 19. Péntek

Albrecht Mária

fogorvos

Születési adatok

1944. február 22.

Budapest

Halálozási adatok

2012. szeptember 17.

Budapest

Temetési adatok

2012. október 9.

Fiumei út


Család

Sz: Angelotti Mária.

Iskola

A BOTE Fogorvos-tudományi Karán fogorvosi okl. szerzett (1970), fog- és szájbetegségekből szakorvosi vizsgát tett (1976), az orvostudomány kandidátusa (1990), habilitált (1999).

Életút

A budapesti XIII. kerületi Tanács Rendelőintézete gyermekfogorvosa (1970). A BOTE, ill. a SOTE I. sz. Kórbonctani és Rákkutató Intézete gyakornoka, egy. tanársegéde (1971–1974), a Konzerváló Fogászati Klinika egy. adjunktusa (1974–1990), egy. docense (1990-től). Az Amszterdami Egyetem Orvosi Kar Orálpatológiai Osztályának vendégkutatója (1982). Belgyógyászati és anyagcsere-betegségek, elsősorban a diabétesz fogászati kezelésével és ellenőrzésével foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a diabétesz és a káriesz (= fogszuvasodás), ill. a különböző parodontopathiák közötti összefüggések feltárásában. Kutatási területei: a cukorbetegség okozta szájüregi elváltozások, a diabétesz és a terhesség együttes előfordulásának szájüregi elváltozásai, a szájüreg egyéb, különböző típusú megbetegedései és betegségei (pl. szájüregi leukoplakiák) elektronmikroszkópos szövettani vizsgálata. A Magyar Fogorvosok Egyesülete, a Magyar Patológusok Társasága, a Magyar Táplálkozási Társaság, ill. az Európai Rákkutató Társaság tagja.

Főbb művei

F. m.: A diabetes mellitus fog- és szájtüneteinek vizsgálata gondozott beteganyagon. Gachályi B.-vel, Kövesi Gy.-vel. (Fogorvosi Szemle, 1976)
A bajai óvodások fogszuvasodása. 1955–1975. Többekkel. (Fogorvosi Szemle, 1977)
Különböző típusú szájüregi leukoplakiák ultrastruktúrája. Bánóczy Jolánnal, Juhász Jenővel. (Morphológiai és Igazságügyi Orvosi Szemle, 1978)
Szájüregi leukoplakiák scanning elektronmikroszkópos vizsgálata. Bánóczy Jolánnal, Lapis Károllyal. (Morphológiai és Igazságügyi Orvosi Szemle, 1979)
A lúgos phosphatase enzimaktivitása emberi fogbélben ép és kóros körülmények között. Bánóczy Jolánnal. (Fogorvosi Szemle, 1979)
Ultrastructure of Different Clinical Form of Oral Leukoplakia. Bánóczy Jolánnal, Juhász Jenővel. (Journal of Oral Pathology, 1980)
Endokrin betegségek szájtünetei. Bánóczy Jolánnal. (Orvosképzés, 1980)
Diabeteses terhesek fog- és szájelváltozásainak vizsgálata gondozott beteganyagon. Többekkel. (Fogorvosi Szemle, 1981)
Dark Cells in Human Oral Leukoplakia. Többekkel. (Journal of Oral Pathology, 1982)
Epithelial Dysplasia in Oral Lichen Planus. Többekkel. (International Journal of Oral Surgery, 1984)
Ultrastructural Study of the Keratinization Process in Different Clinical Types of Oral Leukoplakia. Bánóczy Jolánnal, Rodriguez I.-vel. (Acta Morphologica, 1984)
Diabetes mellitus szájtüneteinek vizsgálata. Többekkel. (Fogorvosi Szemle, 1986)
Nyálszekréciós ráta, pH, Lactobacillus és Candida albicans szám diabeteses nőkben. Többekkel. (Morphológiai és Igazságügyi Orvosi Szemle, 1986)
Diabeteses terhes nők nyálvizsgálatának eredményei. (Morphologiai és Igazságügyi Orvosi Szemle, 1987)
Diabetesszel szövődött terhesség fog- és szájelváltozásainak vizsgálata. Többekkel. (Magyar Nőorvosok Lapja, 1987)
Az alveolaris csontreszorpció mértékének röntgenológiai vizsgálata gondozott diabetes mellitusos betegekben. Többekkel. (Magyar Radiológia, 1988)
Az ínygyulladás és a fogágybetegségek kezelése Insadollal diabetes mellitusos betegekben. Többekkel. (Fogorvosi Szemle, 1988)
Fog- és szájelváltozások diabetes mellitusos betegekben. Kand. értek. (Bp., 1989)
A fogzománc kristálykémiai problémái és az in vitro remineralizáció újabb lehetőségei. Többekkel. (Fogorvosi Szemle, 1990)
Comparative Histopathological Studies in Oral Lichen Planus. Többekkel. (Acta Morphologica, 1990)
A cariesviszonyok alakulása diabetes mellitusos betegekben. Többekkel. – A fogzománc keménységének vizsgálata in vivo módszerrel. (Fogorvosi Szemle, 1991)
Fog- és szájbetegségekben diabeteses terhesekben. (Magyar Nőorvosok Lapja, 1994)
A szájnyálkahártya-betegségek gyakorisága cukorbetegekben. Többekkel. (Fogorvosi Szemle, 1994)
Diabetes and Periodontal Diseases. Dinya Elekkel, Tamás Gyulával. – The Prevalence of Root Caries in Diabetic Population. Dinya Elekkel, Tamás Gyulával. (Journal of Dental Research, 1997)
Fogágybetegségek diabetes mellitusban. Dinya Elekkel, Tamás Gyulával. (Lege Artis Medicinae, 1998)
Fog- és szájbetegségek diabetes mellitusban. 1–4. (Magyar Fogorvos, 1999)
A fogfluorózis prevalenciája és súlyossága Báron és Dunaszekcsőn élő 6–18 év közötti gyermekekben. Maros Edittel. (Budapesti Közegészségügy, 2000)
Fog- és szájbetegségek diabetes mellitusban. Monográfia. (Bp., 2001)
Risk Factors Potentially Related to the Occurance of Dental Erosion in Diabetic Patients. Többekkel. (Caries Research, 2004)
Diabetes mellitus and Toothbrush Abrasion and the Dental Pulp. Károlyházi K.-val, Maros Edittel. (Caries Research, 2005)
Dental Status in Adolescents with Type 1 Diabetes. Többekkel. (Caries Research, 2009)
Gyakori nyelvbetegségek az alapellátásban. (Orvostovábbképző Szemle, 2010)
Dental Caries and Adolescents with Type 1 Diabetes. Többekkel. (British Dental Journal, 2010).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 2012. okt. 10.)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője