Áldor Imre
Áldor Imre

2024. április 21. Vasárnap

Áldor Imre

történész, újságíró, szerkesztő

Névváltozatok

Schmidt

Születési adatok

1838.

Pest

Halálozási adatok

1928. december 21.

Újpest


Iskola

Tanulmányait Pesten végezte.

Életút

Belépett a ciszterci szerzetesrendbe (1857); Székesfehérvárott és Egerben mint a rend tagja tanított (1861–1864). Kilépett a rendből, Pesten, ill. Bp.-en újságíró (1864–1879), írásaiból élt (1879–1887). A temesvári főreáliskola (1887–1892), a besztercebányai felső leányiskola (1892–1895), az egri reáliskola r. tanára, ill. Kaposvárott és Cegléden tanított nyugdíjazásáig (1895–1909). Elbeszéléseket, tárcákat 48-as szellemű politikai cikkeket, népszerűsítő történeti könyveket írt.

Szerkesztés

A Divat szépirodalmi részének (1866–1867), a Pesti Hírlap (1867), az Alföld (1868–1875), a Tarka Világ (1869), a Képes Regélő (1869), a Nép Zászlója (1868–1870 és 1873–1876), a Gyors Posta (1871–1872), a Magyar Gazda (1871), a Hunnia (1873–1874), a Képes Családi Lapok (1873–1880), a Talpra Magyar (1884), a temesvári Délmagyarországi Lapok szerkesztője (1880–1887).

Főbb művei

F. m.: Magyarország fővárosa, Budapest leírása, képekkel. (Pest, 1866
hasonmás kiad.: Bp., 1995)
A forradalom költészete. Összeáll. (Pest, 1867)
Kossuth és Perczel. (Pest, 1868)
Aranyfurulya. Dalok és elbeszélések az 1848–49-iki szabadságharc idejéből. (Pest, 1868
2. kiad. Bp., 1899)
Vázlatok a magyar emigratio életéből. (Pest, 1870)
Aranykönyv a magyar nép számára. Kossuth Lajos műveiből. (Pest, 1871)
Kossuth Lajos élete és pályája. (2. átd. kiad. Bp., 1892)
Dósa György és a parasztlázadás 1514-ben. (Bp., 1899)
Deák Ferenc élete. (Bp., é.n. [1899!])
Hősregék a hunok és Árpádok korából. (Bp., 1905
hasonmás kiad.: 1998)
ford.: Az 1848–49-iki magyar hadjárat története. 1–2. Vértesi Arnolddal. (Pest, 1866)
ifj. Dumas Sándor: A Clemenceau-pör. Reg. (Pest, 1866)
Falk Miska: Széchenyi István és kora. (Pest, 1868)
Hugo Victor: „1793” vagy a polgárháború. 1–3. György Aladárral. Reg. (Pest, 1874).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője