Alliquander Ödön
Alliquander Ödön

2024. április 17. Szerda

Alliquander Ödön, ifj.

bányamérnök

Születési adatok

1914. november 14.

Zalatna, Alsó-Fehér vármegye

Halálozási adatok

1990. január 5.

Budapest


Család

Sz: Alliquander Ödön, id. (1882–1954) bányamérnök, jogász, Vertán Gabriella. Testvére: Alliquander Endre (1913–2004) bányamérnök. F: Ézsöl Z. Etelka. Két leánya: Alliquander Judit, Metzler Georges-né építészmérnök és Alliquander Eszter, Molnár Ferencné tisztviselő.

Iskola

Gyermekéveit Erdélyben (Zalatna, Magyarsáros, Petrozsény) töltötte, iskoláit Petrozsényben kezdte, a 2. elemi osztálytól élt Bp.-en. A bp.-i II. ker.-i Egyetemi Reálgimnáziumban éretts. (1932), a Pázmány Péter Tudományegyetemen államtud. doktori okl. (1936), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem soproni Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karán bányamérnöki okl. szerzett (1941), a műsz. tudományok kandidátusa (1973).

Életút

A Magyar–Amerikai Olajipari Rt. (MAORT) üzemmérnöke (1940–1945), fúrási felügyelője (1945–1950), az Ásványolajkutató és Mélyfúró Vállalat, ill. az átszervezés után a MASZOLAJ (1950–1954), a Kőolajkutató és Feltáró Vállalat főmérnöke (1954–1957), a Kőolajipari Tröszt fúrási főosztályvezetője (1957–1965), a miskolci NME, ill. a Miskolci Egyetem Olajtermelési Tanszék egy. docense (1965–1973), egy. tanára (1973–1982). A freibergi Bányászati Akadémia vendégprofesszora (1963–1964, 1966–1967, 1968–1969). Bányászati technológiai kutatásokkal fogl., a magyarországii szénhidrogéneket kutató és feltáró mélyfúrások irányítója. Nevéhez fűződik a magyarországi gyorsfúrási kísérletek elindítása, a rotarifúrás, ill. az ún. jet-fúrás bevezetése. Számos bányászati technikai segédeszközt (pl. kézi és félautomatikus ellennyomás-szabályozó, kitörésvédelmi szimulátor stb.) szerkesztett. Tudományszervezői tevékenysége is értékes: szakosztályelnöksége idején újra bevezette a közép-európai Nemzetközi Mélyfúrási Vándorgyűléseket.

Elismertség

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) alelnöke (1972–1981), tb. tagja (1990); az OMBKE Olajbányászati Szakosztályának elnöke (1962–1968). Az AIME Society of Petroleum Engineers tagja (1971-től).

Elismerés

A freibergi Bányászati Akadémia tb. doktora (1976). Munka Érdemérem (1952), Mikoviny Sámuel-emlékérem (1958), Zsigmondy Vilmos-emlékérem (1967), Hans Höfer-emlékérem (1987), Zorkóczy Samu-emlékérem (1990).

Szerkesztés

A kőolaj- és földgázbányászat műszaki fejlődése. Fortschrittenbericht. c. kétnyelvű referáló folyóirat szerkesztője (1967-től).

Főbb művei

F. m.: Baleset ellen védekezz! (Bp., 1941)
Olajkutak fúrása. (Bp., 1951)
Az iszapöblítés és a fúrási sebesség összefüggései a dunántúli sugárcsöves – jet – fúrás kísérleteinél. Patsch Ferenccel. (Bányászati Lapok, 1953)
A rotari fúrás időszerű kérdései. (Bp., 1954)
A jetfúrás magyarországi eredményei. (Bányászati Lapok, 1959)
A fúrási sebesség növelésének és az igen nagy mélységű fúrások mélyítésének néhány kérdése hazánkban. (Bányászati Lapok, 1961)
Az olajkútfúrás múltja, jelene és jövője. (Bp., 1962)
A rotari fúrás fúrószerszáma és öblítése. (Bp., 1964)
Gyémántfúrás. (Bp., 1965)
Das moderne Rotarybohren. Monográfia és kand. értek. is. (Leipzig, 1965
2. átd. kiad. 1968)
Kőolaj- és földgázbányászat. Többekkel. (Bp., 1967)
Rotari fúrás. (Bp., 1968)
A hidraulika szerepe a rotari fúrásban. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kőolaj és Földgáz, 1969)
A kiegyensúlyozott fúrási rendszer a hazai mélyfúrásokban. (MTA X. Osztálya Közleményei, 1971)
A kiegyensúlyozott fúrás elméleti alapjai és gyakorlati feltételei. 1–3. Gilicz Bélával. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kőolaj és Földgáz, 1971–1972)
Görgősfúró-korszerűsítési törekvések és eredmények. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kőolaj és Földgáz, 1972)
Mélyfúrás és mélyfúrási geofizika. Többekkel. (Bp., 1988).

Irodalom

Irod.: Jeney Zsigmond, Szepesi József: A. Ö. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1990)
A. Ö. emlékére. Összeáll. Szepesi József. Szerk. Zsámboki László. (Miskolc, 1991).

Megjegyzések

MÉL III. Bibliográfiai adatai összekeverve ifj. Alliquander Ödön adataival!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője