Alliquander Ödön
Alliquander Ödön

2021. október 18. Hétfő

Alliquander Ödön, ifj.

bányamérnök

Születési adatok

1914. november 14.

Zalatna, Alsó-Fehér vármegye

Halálozási adatok

1990. január 5.

Budapest


Család

Sz: Alliquander Ödön, id. (1882–1954) bányamérnök, jogász, Vertán Gabriella. Testvére: Alliquander Endre (1913–2004) bányamérnök. F: Ézsöl Z. Etelka. Két leánya: Alliquander Judit, Metzler Georges-né építészmérnök és Alliquander Eszter, Molnár Ferencné tisztviselő.

Iskola

Gyermekéveit Erdélyben (Zalatna, Magyarsáros, Petrozsény) töltötte, iskoláit Petrozsényben kezdte, a 2. elemi osztálytól élt Bp.-en. A bp.-i II. ker.-i Egyetemi Reálgimnáziumban éretts. (1932), a Pázmány Péter Tudományegyetemen államtud. doktori okl. (1936), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem soproni Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karán bányamérnöki okl. szerzett (1941), a műsz. tudományok kandidátusa (1973).

Életút

A Magyar–Amerikai Olajipari Rt. (MAORT) üzemmérnöke (1940–1945), fúrási felügyelője (1945–1950), az Ásványolajkutató és Mélyfúró Vállalat, ill. az átszervezés után a MASZOLAJ (1950–1954), a Kőolajkutató és Feltáró Vállalat főmérnöke (1954–1957), a Kőolajipari Tröszt fúrási főosztályvezetője (1957–1965), a miskolci NME, ill. a Miskolci Egyetem Olajtermelési Tanszék egy. docense (1965–1973), egy. tanára (1973–1982). A freibergi Bányászati Akadémia vendégprofesszora (1963–1964, 1966–1967, 1968–1969). Bányászati technológiai kutatásokkal fogl., a magyarországii szénhidrogéneket kutató és feltáró mélyfúrások irányítója. Nevéhez fűződik a magyarországi gyorsfúrási kísérletek elindítása, a rotarifúrás, ill. az ún. jet-fúrás bevezetése. Számos bányászati technikai segédeszközt (pl. kézi és félautomatikus ellennyomás-szabályozó, kitörésvédelmi szimulátor stb.) szerkesztett. Tudományszervezői tevékenysége is értékes: szakosztályelnöksége idején újra bevezette a közép-európai Nemzetközi Mélyfúrási Vándorgyűléseket.

Elismertség

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) alelnöke (1972–1981), tb. tagja (1990); az OMBKE Olajbányászati Szakosztályának elnöke (1962–1968). Az AIME Society of Petroleum Engineers tagja (1971-től).

Elismerés

A freibergi Bányászati Akadémia tb. doktora (1976). Munka Érdemérem (1952), Mikoviny Sámuel-emlékérem (1958), Zsigmondy Vilmos-emlékérem (1967), Hans Höfer-emlékérem (1987), Zorkóczy Samu-emlékérem (1990).

Szerkesztés

A kőolaj- és földgázbányászat műszaki fejlődése. Fortschrittenbericht. c. kétnyelvű referáló folyóirat szerkesztője (1967-től).

Főbb művei

F. m.: Baleset ellen védekezz! (Bp., 1941)
Olajkutak fúrása. (Bp., 1951)
Az iszapöblítés és a fúrási sebesség összefüggései a dunántúli sugárcsöves – jet – fúrás kísérleteinél. Patsch Ferenccel. (Bányászati Lapok, 1953)
A rotari fúrás időszerű kérdései. (Bp., 1954)
A jetfúrás magyarországi eredményei. (Bányászati Lapok, 1959)
A fúrási sebesség növelésének és az igen nagy mélységű fúrások mélyítésének néhány kérdése hazánkban. (Bányászati Lapok, 1961)
Az olajkútfúrás múltja, jelene és jövője. (Bp., 1962)
A rotari fúrás fúrószerszáma és öblítése. (Bp., 1964)
Gyémántfúrás. (Bp., 1965)
Das moderne Rotarybohren. Monográfia és kand. értek. is. (Leipzig, 1965
2. átd. kiad. 1968)
Kőolaj- és földgázbányászat. Többekkel. (Bp., 1967)
Rotari fúrás. (Bp., 1968)
A hidraulika szerepe a rotari fúrásban. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kőolaj és Földgáz, 1969)
A kiegyensúlyozott fúrási rendszer a hazai mélyfúrásokban. (MTA X. Osztálya Közleményei, 1971)
A kiegyensúlyozott fúrás elméleti alapjai és gyakorlati feltételei. 1–3. Gilicz Bélával. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kőolaj és Földgáz, 1971–1972)
Görgősfúró-korszerűsítési törekvések és eredmények. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kőolaj és Földgáz, 1972)
Mélyfúrás és mélyfúrási geofizika. Többekkel. (Bp., 1988).

Irodalom

Irod.: Jeney Zsigmond, Szepesi József: A. Ö. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1990)
A. Ö. emlékére. Összeáll. Szepesi József. Szerk. Zsámboki László. (Miskolc, 1991).

Megjegyzések

MÉL III. Bibliográfiai adatai összekeverve ifj. Alliquander Ödön adataival!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013