Almási Balogh Tihamér
Almási Balogh Tihamér

2024. április 17. Szerda

Almási Balogh Tihamér

orvos, író, műfordító

Névváltozatok

Balogh Tihamér, almási 

Születési adatok

1838. október 31.

Pest

Halálozási adatok

1907. június 19.

Budapest

Temetési adatok

1907. június 21.

Budapest

Kerepesi út


Család

Fertősalmási előnevű, régi református nemesi családból származott. Nagyszülei: Almási Balogh Mózes református lelkész, Kökényesdy Erzsébet. Sz: Almási Balogh Pál (1794–1867) orvos, az MTA tagja, Ágoston Amália. F: Hajnik Paula, Hajnik Pál (1808–1864) politikus, jogász, ügyvéd, a Batthyány-, majd a Szemere-kormány rendőrfőnökének leánya. Testvére: Balogh Zoltán (1833–1878) költő, író, festőművész, Balogh Albin (1846–1915) református egyháztanácsos, presbiter és Benyovszky Ödönné Balogh Melanie (1837–1861) írónő. Fia: Balogh Elemér (1871–1938) közgazdász és Balogh Loránd (Lóránt) (1869–1945) építész; leánya: felsőozorai és kohanóczi Ottlik Gézáné Balogh Ilona. 

Iskola

Középiskoláit Felsőlövőn, a pesti evangélikus gimnáziumban és Nagykőrösön végezte: Nagykőrösön Arany János is tanára volt. A pesti tudományegyetemen orvostudori okl. szerzett (1865). 

Életút

Aradon gyakorló orvos, majd Arad vármegye tiszti főorvosa (1865–1870). Budapesten gyakorló orvos és az állami felsőbb leányiskolában az egészségtan r. tanára, egyúttal a Magyar–Francia Biztosító Társaság orvosa is (1870–1907). 

Orvosként, a hasonszenvi gyógyászat (homeopátia) egyik legjelentősebb magyarországi képviselője a századelőn. Jelentős eredményeket ért el a toroklob és a hastífusz hasonszenvi kezelésével, kidolgozta az elsősegély-nyújtás homeopátiás kezelését, elsők között figyelt fel a „parányi” gombáknak a különböző fertőző betegségekben játszott szerepére. Több egészségügyi tankönyvet is írt. 

Nagykőrösi diák korában, Arany János (1817–1882) biztatására kezdett el irodalommal foglalkozni; első írása a Hölgyfutárban jelent meg (Házasodás divat szerint, 1855). Íróként a századfordulón népszerű népszínműveket írt, különösen érétkes Molière műfordítása (Botcsinálta doktor, 1881). Clarisse c. drámája, a Nemzeti Színház által 100 arany pályadíjjal (1875), A milimári c. népszínműve a Népszínház által 1000 frankos pályadíjjal jutalmazott mű (1880). Későbbi drámái közül kiemelkedik a sokszor műsorra tűzött Czigány Panna (bemutató: 1884; amelynek címszerepe Blaha Lujza egyik nagy szerepe lett). Szépirodalmi művei Almási Tihamér néven jelentek meg. 

Emlékezet

Aradon és Budapesten élt és tevékenykedett, Budapesten hunyt el, a Kerepesi úti temetőben nyugszik. Emlékét Budapesten, a XI. kerületben utca őrzi. A Czigány Panna és a Sári néni c. népszínművét Gödöllőn írta (1883–1884). 

Szerkesztés

A Hasonszenvi Lapok szerkesztője (1870. aug. 20.–1871. dec. 15.). 

Főbb művei

F. m.: Népisme. A legjobb források után kidolgozva. (Pest, 1862)
Párhuzam a homoeopathia és az allopathia közt. (Pest, 1865)
A halálbüntetés eltörlése. (Arad, 1869)
A sajátságos roncsoló toroklob – diphteritis – elleni alkalmazott gyógykezelő módszerek bírálata. (Bp., 1876
német nyelven is)
A roncsoló toroklob. Néhány felvilágosító szó a szülékhez. (Bp., 1877
német nyelven is)
A parányi gombák jelentősége a fertőző betegségeknél. (Gyógyászat, 1880)
Első segedelem hirtelen előforduló betegségek- és baleseteknél a homöopathák eljárása szerint. (Bp., 1889)
Egészségtan népiskolák számára. (Bp., 1889)
Magán-egészségtan felsőbb leányiskolák és tanítónő-képzők számára. (Bp., 1889
2. kiad. 1890)
Első segedelem akut betegségekben és baleseteknél homöopathák eljárása szerint. (Bp., 1904)
A hastífusz gyógyításának különféle módjai. (Bp., 1905)
A nyakmerevülés orvoslása. (Bp., 1905)

 

irodalmi munkái: Köny és mosoly. Beszélygyűjtemény. I–II. köt. A két kötet egybekötve. (Pest, 1859)
A mit a szerek meg nem gyógyítanak. Rajz az élet után. Jankó János rajzaival. (Ifjúsági Könyvtár. 6. Pest, 1861)
Győry Vilmos költeményei. Sajtó alá rend. Többekkel. (Bp., 1886)
 

 

színművei: A honvéd-huszárok. Színmű 3 felvonásban. Balás Frigyessel. (Bem.: Budai Népszínház, 1861)
A falu bolondja. Népszínmű 3 felvonásban. (Bem.: Budai Népszínház, 1862)
Eszter. Dráma 3 felvonásban. (Kolozsvári Nemzeti Színház, 1862)
A miniszterelnök bálja. Vígjáték 1 felvonásban. (Arad, 1869
2. kiad. Bp., 1876
3. kiad. 1890?
5. kiad. 1907
Bem.: Nemzeti Színház, 1869. jún. 29.)
Clarisse. Dráma 5 felvonásban. (Bp., 1875
Bem.: Nemzeti Színház, 1875. dec. 17.)
A Borzáné macskája. Népszínmű 3 felvonásban, a zenéjét szerezte Hubay Jenő és Aggházy Károly. (Bp., 1880
Bem.: Népszínház, 1880. máj. 8.)
A milimári. Népszínmű 4 felvonásban, a zenéjét szerezte Erkel Elek. (Bp., 1880
Bem.: Népszínház, 1882. ápr. 1.)
Két év múltán. Vígjáték 1 felvonásban. (Bp., 1881
2. kiad. 1893
Bem.: a Rendelő óra c. művel, Nemzeti Színház, 1881. jan. 14.)
Rendelő óra. Vígjáték 1 felvonásban. (Bp., 1881
2. kiad. 1893
Bem.: a Két év múltán c. művel, Nemzeti Színház, 1881. jan. 14.)
A tót leány. Népszínmű 3 felvonásban, a zenéjét szerezte Serly Lajos. (Bp., 1883
2. kiad. Bp., 1923
Bem.: Népszínház, 1882. nov. 3.)
Arany lakodalom. Dramolette. (Bp., 1885
Bem.: Nemzeti Színház, 1885. febr. 20.)
Sári néni. Népszínmű 3 felvonásban. (Bp., 1885
Bem.: Népszínház, 1885. nov. 21.)
Czigány Panna. Népszínmű 3 felvonásban. (Olcsó Könyvtár. 391. Bp., 1898
2. kiad. Olcsó Könyvtár. 2122. Bp., 1929
Bem.: Népszínház, 1884. ápr. 11.)
Az érdemkereszt. Dramolette. (Bp., 1893
3. kiad. 1906
Bem.: Nemzeti Színház, 1892. okt. 28.)
Az elválhatatlanok. Vígjáték 3 felvonásban. (Bp., 1899
Bem.: Nemzeti Színház, 1895. dec. 28.)
Boris. Népszínmű 3 felvonásban. (Bp., 1899
Bem.: Népszínház, 1899. okt. 13.)

 

ford.: Molière: A botcsinálta doktor. (Molière vígjátékai. 8. A Kisfaludy Társaság kiadványa. Bp., 1881). 

Irodalom

Irod.: Ágai Adolf: B. T. (Gyógyászat, 1907)
Galamb Sándor: Nemzetiségi népszínműveink. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1941)
Nagy Károly: A. B. P. életútja. 1794–1867. Monográfia. (Ózd–Nagybarca, 1992). 

Megjegyzések

Szépirodalmi művei Almási Tihamér és Almási Balogh Tihamér, orvosi dolgozatai Balogh Tihamér néven jelentek meg.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője