Almássy Endre
Almássy Endre

2024. április 17. Szerda

Almássy Endre

mérnök

Születési adatok

1933. május 27.

Budapest

Halálozási adatok

2008. szeptember 6.

Budapest


Iskola

Az ÉME-n vízépítő-mérnöki okl. szerzett (1956).

Életút

A Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) tud. segédmunkatársa (1956–1958), a Budapesti (= Közép Duna-völgyi Környezetvédelmi és) Vízügyi Igazgatóság beosztott mérnöke (1958–1963), az Országos Vízügyi Főigazgatóság tud. munkatársa (1963–1987). A Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium Vízgazdálkodási Osztályának vezetője (1987–1990), a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Vízgazdálkodási Főosztályának vezetője (1990–1993), nyugdíjas szakértője (1993-tól). A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem (NME) előadója, c. egy. docens. Hidrogeológiai kutatásokkal fogl., elsőként mutatott rá a terep-felszín alatti vízrendszerek természetes mozgásviszonyainak törvényszerűségeire, amely azóta alapvető megközelítési módszer lett a hidrológiai nagymedencék (pl. a Kárpát-medence) vízkészlet-meghatározásában és vízgazdálkodásában. A vízgazdálkodási kutatások magyarországi irányítójaként nevéhez fűződik a hazai viszonyok között elsődleges fontosságú felszín alatti vizekkel való gazdálkodás rendszerének kidolgozása. az ezzel kapcsolatos állami feladatok meghatározása. Tevékenysége nyomán a magyarországi ivóvízellátás kiegészült a felszín alatti ivóvízkészletekkel. Jelentős szerepet vállalt a Dunántúli Középhegységben erőltetetten folyó és jelentős vízgazdálkodási- környezetvédelmi károsodással járó Eocén Program leállításában. Magyarországot képviselte – többek között – az ENSZ keretei között a határvizek és nemzetközi tavak védelmére, az azokkal való gazdálkodásra irányuló sokoldalú konvenció, továbbá a Duna megóvására és fenntartható használatára irányuló konvenció kidolgozásában.

Emlékezet

Hamvait a bp.-i Szent Gellért Templom Szent sír Kápolna urnatemetőjében helyezték el.

Elismertség

A Magyar Hidrológiai Társaság és a Hidrológusok Nemzetközi Szövetsége tagja. A Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Rt. (Vituki) igazgatóságának és felügyelőbizottságának tagja.

Elismerés

Munka Érdemrend (bronz, 1970). Pro Facultate Rerum Metallicarum Emlékérem (Miskolci Egyetem, 1992), Vásárhelyi Pál-emlékérem (1993).

Főbb művei

F. m.: Kísérleti adatok a csatornák szivárgásáról. (Vízügyi Közlemények, 1957)
A kisvízfolyásokon száraz időszakban lefolyó vízhozamok előrejelzése. (Vízügyi Közlemények, 1958)
Tapasztalatok a löszre történő alapozásról. (Vízügyi Közlemények, 1959)
Magyarország vízföldtani atlasza. Főszerk. Schmidt Eligius Róbert. Szerk. Bertalan Károllyal. (Bp., 1962)
Hidrológia – hidrográfia. Egy. jegyz. (Bp., 1977
új kiad. 1993)
Kútépítési ismeretek. Vízépítési művezetőképző tanfolyami tananyag. (Bp., 1980)
A vízügyi szervezet vízföldtani tevékenysége. (Földtani Kutatás, 1981)
A közműves vízellátás bázisául szolgáló vízkészletek mennyiségi és minőségi alakulása. Deák Bélánéval. (Hidrológiai Közlöny, 1981)
Felszín alatti vizekkel való gazdálkodásunk fejlődése és lehetőségei. (Földtani Kutatás, 1986)
Településfejlesztés és a vízbeszerzés biztonsága. (Településfejlesztés, 1987)
Rejtett érték, amire vigyázni kell. Egy jogszabály, és ami mögötte van. Vízgazdálkodási környezetvédelmi jogszabály. Ill. Szvetnik Natália. (Bp., 2001)
Országos Környezeti Kármentesítő Program. Tájékoztató. Összeáll. (Bp., 2002
angolul: 2003)
Tilos, szabad, kell. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. VII. 21.-es kormányrendelet. Írta A. E., ill. Szvetnik Natália. (Bp., 2005).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője