Alpár Tibor
Alpár Tibor

2024. április 19. Péntek

Alpár Tibor, id.

faipari mérnök

Névváltozatok

Alpár Tibor János 

Születési adatok

1940. május 1.

Szombathely

Halálozási adatok

2014. március 3.

Szombathely

Temetési adatok

2014. március

Szombathely

Jáki úti Temető


Család

Sz: Alpár Zoltán főkönyvelő, Vass Margit. Testvére: Alpár György (1945–) mezőgazdasági mérnök, kandidátus. F: Réti Mária. Fia: Alpár Tibor, ifj. (1969–) és Alpár Dénes faipari mérnökök. 

Iskola

A soproni Erdészeti- és Faipari Egyetemen (EFE) faipari mérnöki okl. szerzett (1963), az EFE-n doktorált (1970). 

Életút

A szombathelyi Nyugat-Magyarországi Fagazdasági Kombinát (Falco) üzemvezető mérnöke, főmérnöke (1963–1980), műszaki igazgatója, majd vezérigazgatója (1980–1990), a Greenteam Timber Kft. cégtulajdonos ügyvezető igazgatója (1990-tól). Az EFE c. egy. docense (1983-tól). 

Fa- és cementforgácslapok gyártásával, felületkezelésével, bútoripari, ill. építőipari késztermékké történő feldolgozásával foglalkozott. Vezető szerepet játszott a szombathelyi fogácslapgyártás megteremtésében, irányítása alatt a Falco nemzetközileg is elismert nagyvállalattá fejlődött. 

Emlékezet

Szombathelyen élt és tevékenykedett, a helyi, Jáki úti Temetőben nyugszik. 

Elismertség

A Faipari Tudományos Egyesület (FATE) alelnöke. 

Elismerés

Munka Érdemrend (ezüst, 1987). 

Főbb művei

F. m.: A kötőanyag-felhordásnál és -terítésnél alkalmazott térfogat-, ill. súlyszerinti adagolás hatása a forgácslapok fiziko-mechanikai tulajdonságaira. – Célforgácshalmaz fizikai vizsgálata. Joó Imrével. – Az apróforgács-tartalom hatása a faforgácslapok fiziko-mechanikai tulajdonságaira. Joó Imrével. (Faipar, 1965)
Kötőanyag-felhordás a forgácsalapanyag-gyártásban szekunder levegős porlasztók segítségével. (Faipar, 1966)
Gazdaságossági és egyéb szempontok figyelembevétele körfűrészlap-típusok kiválasztásánál. (Faipar, 1968)
Forgácslapok fiziko-mechanikai tulajdonságai különböző fafajok együttes alkalmazása esetén. Egy. doktori értek. (Szombathely, 1969)
Forgácslapipari kutatások többféle fafaj együttes felhasználásával kapcsolatban. (Faipar, 1971)
Forgácslapgyártás. (Vasi Szemle, 1974)
Forgácslapgyártás Vas megyében. (Vasi Szemle, 1976)
A könnyűszerkezetes építési program Vas megyei fejlesztése. Gáspár Gézával. (Magyar Építőipar, 1978)
Az erdészeti és faipari termelési folyamatok korszerű gépesítése. Többekkel. (Bp., 1979)
Erdőgazdasági és faipari hulladékok hasznosításának lehetőségei. (Vasi Szemle, 1979)
A Nyugat-magyarországi Fagazdasági Kombinát (NYFK) termelésfejlesztési tervei a forgácslapgyártás területén. (Faipar, 1980)
BETONYP alkalmazása az építőiparban. Jósvai Pállal. (Magyar Építőipar, 1981)
A bútoralkatrész-gyártás fejlesztése a Nyugat-magyarországi Fagazdasági Kombinátnál. (Faipar, 1982)
Forgácslapok gyártása és felhasználása. Szerk. Hadnagy József. Írta. Többekkel. (Bp., 1983)
Technológia. 2. Erdőgazdasági és elsődleges faipari szakközépiskolai tankönyv. Pap Ferenccel. (Bp., 1983
2. kiad. 1988)
A fakombinát beilleszkedése a bútoripari és építőipari vertikumba. – A termelési szerkezetváltás érvényesülése a Falco-Kombinát fejlesztési politikájában. (Faipar, 1988)
A magyar faipar fejlődési irányai és lehetőségei. (Faipar, 1993)
Az új széndioxidos kikeményítésű cementkötésű forgácslapok építőipari alkalmazása. (Magyar Építőipar, 1995).

Irodalom

Irod.: Ki kicsoda a magyar mezőgazdaságban? I. köt. A–H. Szerk. Balogh Margit. (Szekszárd, 1997)
Elhunyt Alpár Tibor János. (www.oee.hu 2014. márc. 18.). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője