Alszeghy Zoltán
Alszeghy Zoltán

2024. április 19. Péntek

Alszeghy Zoltán

teológus, jezsuita szerzetes

Születési adatok

1915. június 12.

Budapest

Halálozási adatok

1991. május 18.

Róma


Család

Nagyapja: Alszeghy János (1855–1912) író, pedagógus. Sz: Alszeghy Zsolt (1888–1970) irodalomtörténész, az MTA tagja, Hajdú Margit.

Iskola

A bp.-i gyakorló gimnáziumban éretts. (1933), belépett a jezsuita rendbe (1933), tanulmányai befejezése után Rómába került (1939), ahol pappá szentelték (1942).

Életút

A római Gergely Egyetemen a dogmatika ny. r. tanára (1946–1990); közben a Hittudományi Kar dékánja (1954–1955 és 1960–1961), a jezsuita rend bp.-i novíciátusának vezetője (1990–1991). Részt vett a II. vatikáni zsinat munkáiban: a Gaudium et spes konstítúció előkészítésekor egy csoportban dolgozott K. Wojtylával (a későbbi II. János Pállal).

Elismertség

A Szent István Akadémia tagja (1951).

Szerkesztés

A Gregoriánum c. folyóirat (1952–1955), a Teológiai kiskönyvtár szerkesztője (Nagy Ferenccel, 1975-től). Teológiai írásai elsősorban a Zászlónk c. lapban (1927–1929), a Katolikus Szemlében és a Szolgálatban jelentek meg.

Főbb művei

F. m.: Szembe az árral. (Bp., 1928)
Die Grundformen der Gottesliebe bei dem heiligen Bonaventura. (Roma, 1946)
Nova creatura. La nozione della grazia nei commentari medievali di S. Paolo. (Roma, 1956)
Il creatore. L’’inizio della salvezza. Flick, M.-mel. (Firenze, 1961)
Il vangelo della grazia. Flick, M.-mel. (Roma, 1964)
Fondamenti di una antropologica teologica. Flick, M.-mel. (Firenze, 1970)
Il peccato originale. Flick, M.-mel. (Brescia, 1972)
Bevezetés a teológiába. (Roma, 1975)
Il sacramento della riconciliazione. Flick, M.-mel. (Torino, 1976)
A katolikus dogma fejlődése. Flick, M.-mel. (Roma, 1976)
A kezdetek teológiája. (Róma, 1979)
I primordi della salvezza. Flick, M.-mel. (Roma, 1979)
Az ember jövője. (Roma, 1981)
Kereszténység és közöség. Többekkel. (Róma, 1981)
A házasság. (Róma, 1982).

Irodalom

Irod.: Pálos Antal: A. Z. (Kortárs magyar jezsuiták. 2. Bp., 1992)
Szabó Ferenc: Komoly ember volt, tele humorral… A. Z. (Új Ember, 2005. 25.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője