Altmann Sándor
Altmann Sándor

2024. április 19. Péntek

Altmann Sándor

teológus, vallástörténész, rabbi

Névváltozatok

Altmann, Alexander 

Születési adatok

1906. április 16.

Kassa

Halálozási adatok

1987. június 6.

London


Iskola

A berlini egyetemen filozófiából bölcsészdoktori okl. szerzett (1931).

Életút

A berlini rabbiszemináriumban a filozófia r. tanára (1932–1938). A németországi zsidóüldözések elől Angliában telepedett le (1938), Manchester és környéke izr. hitközségeinek rabbija és a helyi zsinagógatanács elnöke (1953–1959), a manchesteri Institut for Jewish Studies alapító ig.-ja (1953–1958), az intézet igazgatótanácsának tb. elnöke (1959–1976), a Brandeis Egyetem professzora (1958– 1959), az amerikai Lown Institute for Advanced Jewish Studies ig.-ja (1960–1965).

Zsidó filozófiával, esztétikával és etikával fogl. Különösen értékes forráskiadói tevékenysége.

Elismertség

Az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémia tagja. A Ramban-Lehrhaus für jüdische Erwachsenenbildung nevű tudományos intézet alapító tagja (1938-tól).

Szerkesztés

A Journal of Jewish Studies szerkesztője (1954–1959), a Scripta Judaica társszerkesztője (1957–1965).

Főbb művei

F. m.: Die Grundlagen der Wertethik: Wesen, Wert, Person. (Berlin, 1931)
Metaphysik und Religion. (H. n., 1931)
Was ist jüdische Theologie? (Berlin, 1933)
Das Rabbi Mosche ben Maimon More Newuchim im Grundriss. (Berlin, 1935)
Saadya’’s Conception of the Law. (Manchester, 1944)
The Jews. Their History, Culture and Religion. (New York, 1949
4. kiad. New York, 1960)
Tolerance and the Jewish Tradition… (London, 1957)
Jewish Studies: Their Scope and Meaning Today. (London, 1958)
Moses Mendelssohn’’s Frühschriften zur Metaphysik. (Tübingen, 1969)
Moses Mendelssohn: A Biographical Study. (Ithaca, 1973)
Rational and Mystical Theology in Judaism. A Group of Essays. (Ithaca, 1976)
szerk.: Between East and West. (London, 1958)
Biblical and Other Studies. (Cambridge [Mass.], 1963)
Studies in Nineteenth- Century Jewish Intellectual History. (Cambridge [Mass.], 1964)
Biblical Motifs: Origins and Transformation. (Cambridge [Mass.], 1966)
Jewish Medieval and Renaissance Studies. (Cambridge [Mass.], 1967)
Moses Mendelssohn: Gesammelte Schriften. Sajtó alá rend. Többekkel. (Stuttgart–Bad Canstatt, 1971-től)
Studies in Religious Philosophy and Mysticism. (Ithaca–London, 1969)
ford.: Israeli, Isaac: A Neoplatonic Philosopher of the Early Tenth Century. Ford., kiad., jegyz. Stern Miklós Sámuellel. (London, 1958).

Irodalom

Irod.: Altmann Festschrift. (Ithaca, 1976).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője