Ambrózy Ágoston
Ambrózy Ágoston

2024. április 20. Szombat

Ambrózy Ágoston, id.

jogász

Névváltozatok

sédeni

Születési adatok

1879. március 7.

Sátoraljaújhely

Halálozási adatok

1968. november 11.

Budapest


Család

Sz: Ambrózy Nándor ügyvéd, Reviczky Sarolta. Fia: Ambrózy Ágoston, ifj. (1914–1998) író, költő, szerkesztő, Ambrózy György (1927–1985) orvos, neurológus. F: Ferenczy Aranka.

Iskola

Középiskoláit Kassán végezte, Grazban, Genfben és Bp.-en jogot hallgatott (1897-től), Bp.-en jogtud. doktori okl. szerzett és ügyvédi vizsgát tett (1907-ig).

Életút

Sátoraljaújhelyen ügyvédi irodát nyitott (1907–1924), Bp.-en törvényszéki bíró (1924–1944?). A bortermelés kultúr- és művelődéstörténetével, ill. Tokaj irodalmi és kultúrtörténeti vonatkozásaival fogl.

Szerkesztés

A Felsőmagyarországi Hírlap (1906-tól), a kassai Élet és Literatura (1912–1914), a Közművelődés (1920-tól) és a Zempléni Ujság szerkesztője (1920-tól). Kultúr- és művelődéstörténeti írásai elsősorban az Élet c. lapban (1910–1915), a Magyar Hírlapban (1912–1918), a Nemzeti Újságban jelentek meg (1920-tól).

Főbb művei

F. m.: Tokaj, Hegyalja és néhány szellemtörténeti vonatkozása. (Bp., 1932)
Szőlőhegyek védőszentjei, különös tekintettel a tokajhegyaljai nagy magyar borvidékre és a szent évre. (Bp., 1933)
Voltaire és a tokaji. Tanulmány. (Bp., 1934)
Magyar zenekedvelők. Emlékek és arcképek. (Bp., 1937)
Apponyi Albert. Adalékok életrajzához és nemzetközi munkásságához. (Bp., 1937)
Der Tokajer. (Bp.–Hamburg, 1944)
ford.: Naville, E.: A transvaali kérdés. (Bp., 1901).

Megjegyzések

UMIL 1. köt. életrajza és könyvészeti adatai összekeverve ifj. Ambrózy Ágoston adataival!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője