Ambrózy György
Ambrózy György

2023. december 3. Vasárnap

Ambrózy György, sédeni

orvos, neurológus

Születési adatok

1927. június 3.

Budapest

Halálozási adatok

1986. március 29.

Budapest

Temetési adatok

1986. április 9.

Budapest

Farkasrét


Család

Ambrózy Ágoston, id. (1879–1968) jogász, Ferenczy Aranka (1891–1985). Testvére: Ambrózy Ágoston, ifj. (1914–1998) író, költő, szerkesztő és Bánó Lehelné Ambrózy Aranka (1918–). F: Gallai Margit (1926–2013) orvos, neurológus. Fia: Ambrózy György (1955. júl. 22.) mérnök.

Iskola

A BOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1951), ideggyógyász szakorvosi vizsgát tett (1955), az orvostudományok kandidátusa (1973). Az MLEE általános tagozatán (1967).

Életút

Az Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet segédorvosa (1951–1957). A BOTE, ill. a SOTE I. sz. Pszichiátriai és Neurológiai Klinika egy. tanársegéde (1957–1972), egy. adjunktusa (1972–1977) és osztályvezetője (1960–1977). A SOTE c. egy. tanára (1981-től). Az Országos Onkológiai Intézet ideggyógyász konzíliáriusa (1957-től). A kölni Idegsebészeti Klinika (1960), a franciaországi Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) vendégkutatója (1969). A Fővárosi István Kórház I. sz. Ideg- és Elmeosztálya osztályvezető főorvosa (1977–1985). Általános neurológiai, neuropatológiai és neuroradiológiai kutatásokkal, elsősorban a rákbetegségek neurológiai vonatkozásaival, az agyi angiográfiák technikai és diagnosztikai kérdéseivel, a vérképzőszervi megbetegedések idegrendszeri szövődményeivel, ill. a nyaki nagyerek sebészi kezelésének klinikai vonatkozásaival foglalkozott. Alapvetően új eredményeket ért el a Hodgkin-betegség neurológiai elemzése, az idegrendszeri szövődmények optimális kezelésének kidolgozása terén.

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik.

Elismertség

A Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társaságának titkára (1964–1969), főtitkára és vezetőségi tagja (1969–1970). Az Egészségügyi Minisztérium Neurológiai Kollégiumának tagja (1978-tól). A pulai neuropszichiátriai szimpóziumok kuratóriumának tudományos tanácsadója (1983-tól).

Főbb művei

F. m.: Az arteria carotis interna thrombosis klinikuma. (Ideggyógyászati Szemle, 1959)
Rosszindulatú vérképzőszervi megbetegedések idegrendszeri szövődményei. Eckhardt Sándorral, Gallai Margittal. (Ideggyógyászati Szemle, 1960)
Vizuális funkciók változása és diagnosztikus jelentősége carotis interna-elzáródás eseteiben. (A neuropszichiátria aktuális kérdései. Az 1959. évi Ideg- és Elmegyógyász Nagygyűlés előadásai. Debrecen, 1961)
Septum pellucidum cysták tünettana. (Ideggyógyászati Szemle, 1961)
Progresszív multifocalis leukoenkephalopathia Hodgkin-kórhoz társuló esete. Eckhardt Sándorral, Gallai Margittal. – Vertebralis angiographiával kimutatott és pathológiailag bizonyított arteria cerebri posterior elzáródás. Gallai Margittal. – Carotis interna elzáródás újabb diagnosztikus módszere. Oláh Imrével. (Ideggyógyászati Szemle, 1962)
Érbetegségek angiographiás leletei. – Vascularis crisis tüneteit utánzó agydaganatok. (Az idegrendszer élettana és klinikuma. A pszichofarmakológia klinikai vonatkozásai. Az 1962. évi Ideggyógyász Nagygyűlés előadásai és referátumai. Bp., 1964)
Tónusos rohamok. (Ideggyógyászati Szemle, 1964
németül: Über tonische Anfälle. Psychiatrie und Neurologie, 1966)
A véralvadás változásainak vizsgálata carotis angiographia után. Haits Gézával, Láng I.-vel. – Chondroplasiához társuló idegrendszeri szövődmények. Pálvölgyi Richárddal. (Ideggyógyászati Szemle, 1966)
A cerebralis serioangiographia néhány technikai problémájáról. Pálvölgyi Richárddal, Szlávy Lászlóval. – Diagnosztikus mérések carotis angiographiás és pneumoencephalographiás röntgenfelvételeken. Pálvölgyi Richárddal. (Magyar Radiológia, 1967)
Tünetszegény koponyabasis destructiók. Lipcsey Attilával, Várnai Györggyel. (Ideggyógyászati Szemle, 1967)
Az agyi angiographiás sorozatfelvétel klinikai jelentősége. Pálvölgyi Richárddal, Szlávy Lászlóval. (Orvosképzés, 1967)
A myeloma multiplex idegrendszeri szövődményei. Hindy Ivánnal. – Juvenilis metachromasiás leukodystrophia familiáris előfordulása. Többekkel. (Ideggyógyászati Szemle, 1969)
Idegrendszeri szövődmények Hodgkin-betegségben. Kand. értek. (Bp., 1973)
Az idegrendszer daganatos betegségei. (Klinikai onkológia. Szerk. Eckhardt Sándor. Bp., 1977)
Lyme-kór. Kullancs által terjesztett borelliosis Magyarországon. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1985. 44.).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1986. ápr. 4.–Magyar Nemzet, 1986. ápr. 6.)
Fazekas András: In memoriam A. Gy. (Ideggyógyászati Szemle, 1986)
A Budapesti Orvostudományi Egyetemen végzett orvostanhallgatók jegyzéke. 1951–1969. Szerk. Molnár László. (Bp., 1997)
Leel-Össy Lóránt: A magyar neurológusok és neuropatológusok almanachja. 1800–2000. (Debrecen, 2001)
Sátoraljaújhely lexikona. A szerkesztőbizottság elnöke Fehér József. (Sátoraljaújhely, 2001).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője