Andai Pál
Andai Pál

2024. április 17. Szerda

Andai Pál

mérnök, tudománytörténész

Névváltozatok

1932-ig Abelsberg Pál

Születési adatok

1902. október 5.

Budapest

Halálozási adatok

2004.

Budapest


Család

Nagyszülei, anyai: 1898-tól gyarmathai Derera Izrael (1827. Temesvár, Temes vm.–1908. ápr. 3. Temesvár) temesvári terménykereskedő, Éliás Zsófia.

Derera Izrael 2. felesége: Bochory Perla (†1929. márc. 10. Bp.), Bochory Ede és Hissim Renée leánya.

Szülei: Abelsberg Leó (1851. Újvidék, Bács-Bodrog vm.–1916. nov. 3. Bp. Temetés: 1916. nov. 5. Rákoskeresztúr, Izraelita Temető) mérnök, ármentesítő szakértő, a Titeli Ármentesítő és Töltésépítő Társulat igazgatója, Derera Ráchel Gabriella (1861. okt. 6. Temesvár–1935. dec. 16. Bp. Temetés: 1935. dec. 18. Rákoskeresztúr, Izraelita Temető).

Derera Izrael és Éliás Klára gyermekei, Derera Ráchel testvérei: Derera Ármin (1860. febr. 2. Temesvár–1906) és Fischl Lajosné Derera Berta (1866. aug. 21. Temesvár–1936. ápr. 18. Bp. Temetés: 1938. ápr. 19. Rákoskeresztúr, Izraelita Temető).

Derera Izrael és Bochory Perla gyermekei, Derera Ráchel féltestvérei: Derera Ede (1872. dec. 8. Temesvár), Derera József (1874. máj. 8. Temesvár) és Derera Henrik (1875. okt. 31. Temesvár–1945. márc. 11. Bp.) orvos, nőgyógyász.

Testvérei: Abelsberg Zsófia (1881. febr. 9. Temesvár–1966. szept. 25. Bp. Temetés: 1966. okt. 3. Rákoskeresztúr) és Abelsberg Béla (1894. okt. 3. Bp.), ill. Abelsberg Ernő; Abelsberg Alice, Abelsberg Ilka és Abelsberg Renée.

Felesége: Semsei Sarolta (†1980. márc. 4. Bp. Temetés: 1980. márc. 12. Farkasrét), Semsei István és Lesznek Antónia leánya.

Semsei Sarolta testvére: dr. Semsei István (1909. máj. 14. Bp.–1957. márc. 30. Bp. Temetés: 1957. ápr. 3. Farkasrét) jogász, postatanácsos.

Gyermekei, fia: Andai Pál József (1930. aug. 21. Bp.–1967. júl. 28. Bp. Temetés: 1967. aug. 4. Farkasrét); leányai: dr. simándi Kenézy Tiborné Andai Gabriella (1932. nov. 8. Bp.) és Andai Mária (1946. máj. 18. Bp.).

Andai Gabriella férje: dr. Kenézy Tibor (1913. szept. 22. Szekszárd, Tolna vm.) orvos, fül-orr-gégész, Kenézy Endre (1880. febr. 7. Szekszárd) pénzügyi igazgató, majd miniszteri tanácsos és Reichl Elza (1890. jan. 8. Szekszárd–1969. dec. 25. Hol? Temetés: 1970. jan. 12. Farkasrét) fia.

Iskola

A budapesti VI. kerületi Bulyovszky utcai állami főreáliskolában éretts. (1920), Budapesten lakatos képesítést (1921), a József Műegyetemen általános mérnöki okl. szerzett (1928).

Életút

A Ganz Vagongyár lakatostanonca (1920–1921). A Magyar Államvasutakhoz (MÁV) kinevezett mérnökként (1928-tól); Dombóvár (1928–1933), Veszprém (1933–1937), Budapest-Krisztinaváros (1937–1941. dec. 31.) osztálymérnökségén mint szakaszmérnök teljesített szolgálatot. A Budapesti MÁV Igazgatóság alépítményi előadója (1942. jan. 1.–1944. ápr. 30.). A világháború végén munkaszolgálatos mérnök (1944. máj. 1.–1945). A „felszabadulás” után a MÁV Budapesti Igazgatóság Építési és Fenntartási Osztály építési csoportvezetője (1945–1949. febr. 14.). Az Állami Mélyépítéstudományi és Tervező Intézet (ÁMTI), ill. az átszervezés után a Mélyépítési Tervező Vállalat (Mélyépterv) szakosztályvezetője (1949. febr. 15.–1950. jún. 30.), mélyépítési osztályvezetője (1950. júl. 1.–1951. dec. 31.), tervezőiroda-vezetője (1952. jan. 1.–1968). A Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat nyugdíjas szakértője (1968-tól).

A MÁV-nál számos mélyépítményt, hidat, ipari vasszerkezetet valamint több csuszamlást gátló műtárgyat (mélyszivárgót) tervezett, ill. építésüket és kivitelezésüket irányította. A budapesti igazgatóság építési csoportvezetőjeként jelentős szerepet játszott a háborús cselekmények során megrongált magas- és mélyépítmények (pl.: fővárosi pályaudvarok, lebombázott ipari épületek és főműhelyek stb.) helyreállításában. A Mélyéptervnél ő irányította – többek között – a diósgyőri nagykohó és kábelalagút, a dunaújvárosi négyrekeszes medence, a bokodi és gyöngyösoroszi völgyzárógátak tervezési munkálatait, majd 1964-ben megbízták a Dunaújvárosban bekövetkezett partcsúszás elhárításának irányításával.

Különösen értékes tudománytörténeti munkássága, élete végéig gyűjtötte és adatolta az emberiség nagy kultúrmérnöki alkotásait (hidak, utak, vízi és vasuti alépítmények stb.). Magyarországon elsőként próbálta összefoglalni a mérnöki tudományok fejlődéstörténetét: A mérnöki alkotás története (1959) és folytatása A technika fejlődése az őskortól az atomkor küszöbéig (1965) c. monográfiái a szakterület klasszikusai. Kultúr- és technikatörténeti vizsgálódásai során bevezette a dinamikus technika és a statikus technika fogalmakat. Dinamikus technika alatta szerszámokat, gépeket és járműveket; statikus technika alatt különböző rendeltetésű épületeket, közlekedési és vízépítési létesítményeket értett. Úgy vélte, hogy a technika e két alapágazatának túlsúlya bizonyos ritmikussággal váltja egymást. A technikai fejlődés elemzése szerinte azt mutatja, hogy a statikus technika fejlődésének feltétele az előzőnél fejlettebb dinamikus technika kialakítása: a statikus technika alkotásai viszont a dinamikus technika eszközeivel és módszereivel jönnek létre.

Elismerés

Munka Érdemérem (1953 és 1963), Munka Érdemrend (ezüst, 1968), Életfa Emlékplakett (2002).

Főbb művei

F. m.: önálló művei, könyvfejezetei: Völgyzárógátak. – Tornyok és gyárkémények. – Egyéb feszített szerkezetek. (Feszített betonszerkezetek. Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1952)
Mélyalapozások tervezése a kivitelezési adottságok figyelembevételével. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1954)
A mérnöki alkotás története. Monográfia. Vászonkötésben, műnyomó papíron, 292 szöveg közé iktatott ábrával és fotóval, 1 táblával, 2 térképpel. (Bp., Műszaki Könyviadó, 1959
hasonmás kiad. 2013)
Különböző alapozási és egyéb mélyépítési munkák építési tapasztalatai. (A Közlekedéstudományi Egyesület kiadványa. Bp., 1961)
A technika fejlődése az őskortól az atomkor küszöbéig. Monográfia és benyújtott kand. értek. is. (Bp., Akadémiai Kiadó, 1965)
Általános alapozástervezési előírások. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1967).

F. m.: tanulmányai a Mélyépítéstudományi Szemlében: Vízágyú – hidromonitor – alkalmazása földmozgósításnál. (1951. 2.)
Vízszintes fúrások a mélyépítésben. Szőcsik Dezsővel (1951. 8.)
Vízmedencék utófeszített kivitelben való elrendezése. Böröcz Imrével és Thoma Józseffel. (1951. 9.)
Hazai tapasztalatok utófeszítéssel készült vasbeton vízépítési műtárgynál. (1954. 6.)
Mélyalapozások tervezése a kivitelezési adottságok figyelembevételével. (1954. 7-8.)
Mélyépítés az ókorban. (1956. 5.)
Aknából kihajtott alagutak újabb építési módszere. Jánosi Jánossal. (1956. 6.)
Mélyépítési műtárgyak építésének minőségi kérdései. (1960. 2.)
Franciaországi mélyépítési tanulmányutam tapasztalatai. (1960. 5.)
Cölöpözés és szádfalverés gépesítése. (1961. 3.)
Nyugat-németországi tanulmányutam tapasztalatai. (1961. 9.)
Az Athenaeum új nyomdaépületének alapozása. (1961. 12.)
A dunaújvárosi löszpart rendezése. (1970. 7.).

F. m.: egyéb írásai: Utófeszített vasbeton csőzsilipek tervezési és építési tapasztalatai. (Vízügi Közlemények, 1956. 4.)
Mélyépítés az ókorban. (Műszaki Élet, 1956. 7.)
Külföldi mélyalapozások és mélyépítések újabb módszerei. (Magyar Építőipar, 1958. 7.)
Fúrt cölöpök a korszerű mélyépítésben. (Magyar Építőipar, 1959. 6.)
Stollenvortrich aus einen Schacht unter Grundwasserspiegel mit Hilfe von horizontalen Vacuumbrunnen. (Der Bauingenieur, 1959)
Mélyépítési munkák. (Magyar Építőipar, 1962. 3.)
Benoto és Franki cölöpözés. Rév Endrével. (Műszaki Tervezés, 1965. 7.)
Technikatörténet és technikai fejlődés. (Technikatörténeti Szemle, 1966. 3.)
Szovjet műszaki segítség Dunaújvárosban. (Műszaki Tervezés, 1967. 9.)
Dunaúvárosi partbiztosítási munkálatok. Egri Györggyel. (Magyar Építőipar, 1968. 11-12.).

Irodalom

Irod.: családi és egyéb források: Derera Izrael terménykereskedőnek és törvényes utódainak a nemességet díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1897. febr. 17-én. Ferencz József s. k. (Budapesti Közlöny, 1897. márc. 5.)
Derera Izrael terménykereskedőnek és törvényes utódainak a „gyarmathai” előnevet díjmentesen adományozom. Kelt Ischlben, 1898. júl. 11-én. Ferencz József s. k. (Budapesti Közlöny, 1898. júl. 20.)
Lendvai Miklós: Temes vármegye nemes családjai. II. köt. [A gyarmathai Derera családról.] (Bp., 1899)
Gyarmathai Derera Israel Temesvárott elhunyt. (Az Újság–Pesti Napló, 1908. ápr. 7.)
Abelsberg Leó gyászjelentése. (Pester Lloyd, 1916. nov. 5.)
Elhunyt Abelsberg Leó vállalkozó. (Pesti Hírlap, 1916. nov. 5.)
Abelsberg Pál dombóvári lakos, magyar kir. mérnök és A. Pál József Imre István kiskorú gyermeke családi nevét „Andai” névre változtatta át. (Budapesti Közlöny, 1932. szept. 13.)
 Özv. Abelsberg Leóné gyarmathai Derera Rachel e hó 16-án elhunyt. (Az Est–Pesti Hírlap, 1935. dec. 18.)
Özv. Fischl D. Lajosné Derera Berta gyászjelentése. (Pester Lloyd, 1936. ápr. 19.)
Magyarországi zsidó és zsidó eredetű családok. I–III. köt. Szerk. Kempelen Béla. [A Derera családról.] (Bp., 1937–1939)
Egyik ipartelepünk gazdaságos mélyépítési tervezésénél elért kimagasló megtakarítás. [Andai Pál irodavezető újításairól.] (Mélyépítéstudományi Szemle, 1952. 8.)
Sarbó György: Épül legmagasabb völgyzáró gátunk. [A gyöngyösoroszi völgyzáró gát tervezéséről.] (Műszaki Élet, 1964. 6.)
Elhunyt özv. Kenézy Endréné. (Magyar Nemzet, 1970. jan. 24.)
Varga Márton: Hobbim: A technikai civilizáció és az emberi kultúra kölcsönhatásának tanulmányozása. Beszélgetés Andai Pállal. (Magyar Építőipar, 1979. 9.)
Elhunyt Andai Pálné Semsei Sarolta. (Magyar Nemzet, 1980. márc. 9.)
Sándor Pál: 1848–49 és a temesvári zsidóság. [Derera Israelről.] (Történelmi Szemle, 1992. 1-2.)
F. Gy.: Andai Pál betöltötte a századik életévét. Háromnegyed évszázada tevékeny munkása a mérnöki hivatásnak. (Közút, 2003. 2.)
Párdányi Jenő: Beszélgetés a 101 éves, rubindiplomás Andai Pál mérnökkel. (Mérnök újság, 2004. 1.).

Irod.: műveiről: Hergár Viktor: A. P.: A mérnöki alkotás története. (Magyar Építőipar, 1959. 10.)
Haszpra Ottó: A. P.: A mérnöki alkotás története. (Hidrológiai Közlöny, 1960. 3.)
Ócsvár Rezső: A. P.: A mérnöki alkotás története. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1960. 1.)
Strasszer Ferenc: Beszámoló A. P. A mérnöki alkotás története c. könyvének társadalmi bírálatáról. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1960. 12.)
L. M.: A mandarin eltűnt a füstgomolyban. [A. P.: A technika fejlődése az őskortól az atomkor küszöbéig c. művéről.] (Esti Hírlap, 1965. júl. 29.)
Balázs Tibor: A. P.: A technika fejlődése az őskortól az atomkor küszöbéig. (Magyar Tudomány, 1967. 12.)
György Pál: A. P.: A technika fejlődése az őskortól az atomkor küszöbéig. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1967. 6.).

Irod.: lexikonok: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László és Szluka Emil. (Bp., 1988)
Műszaki és természettudományi ki kicsoda? A–Z. Főszerk. Hetényi Pálné. (Bp., 1995).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:V6YN-ZKS (Kenézy Endre születési anyakönyve, 1880)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QGTJ-LFRN (Abelsberg Pál születési anyakönyve, 1902)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QGTJ-3D37 (Derera Ármin kereskedő és Láng Terézia házassági anyakönyve, 1904)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QGTJ-8JLF (Dr. Derera Henrik és Ágoston Olga házassági anyakönyve, 1904)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VBX-GXCQ (Kenézy Endre és Reichl Elza házassági anyakönyve, 1911)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VB9-RQKW (Kenézy Tibor születési anyakönyve, 1913)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QLLC-9NY1 (Derera Izraelné Bochory Perla halotti anyakönyve, 1929)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QLLC-7LB7 (Derera Henrik halotti anyakönyve, 1945)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/539298 (Dr. Semsei István gyászjelentése, 1957)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:87H3-Y6T2 (Dr. Semsei István halotti anyakönyve, 1957)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QP2S-8N4G (Abelsberg Zsófia halotti anyakönyve, 1966)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-894V-QFS7?i=169&wc=92QZ-GPD%3A40678301%2C43353801%2C40745401&cc=1452460 (Andai Pál József halotti anyakönyve, 1967)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/301737 (Abelsberg Zsófia gyászjelentése, 1966)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/307218 (Andai Pál József gyászjelentése, 1967)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője