Anderlik Piroska
Anderlik Piroska

2024. április 19. Péntek

Anderlik Piroska

orvos, immunológus, mikrobiológus

Névváltozatok

Antmann Istvánné 

Születési adatok

1935. augusztus 16.

Budapest

Halálozási adatok

2018. szeptember 20.

Budapest

Temetési adatok

2018. október 9.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Anderlik László (1901. Rákoscsaba–1956. febr. 13. Bp.), gépészmérnök, az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal mérnöke, a Térképtár vezetője, Nagy Piroska, az MTI munkatársa. F: 1959-től Antmann István (1935. ápr. 12. Nagyvázsony †) orvos, tüdőgyógyász szakorvos, a Dabasi Tüdőgondozó Intézet vezető főorvosa. Özvegy. Leánya: Antmann Katalin (1961–) és Antmann István (1964–).

Iskola

A budapesti Veres Pálné Leánygimnáziumban éretts. (1953), a BOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1959), laboratóriumi szakorvosi (1962), mikrobiológiai és virológiai-immunológiai szakorvosi vizsgát tett (1980), az orvostudományok kandidátusa (1976), habilitált (1995). Az MLEE általános tagozatán végzett (1972).

Életút

A BOTE, ill. a SOTE Mikrobiológiai Intézete gyakornoka (1959–1962), egy. tanársegéde (1962–1975) és az Intézet állatházának orvosi felügyelője (1965-től), egy. adjunktusa (1975. júl. 1.–1980. jún. 30.), egy. docense (1980. júl. 1.–1996. jún. 30.), egy. tanára (1996. júl. 1.–2005. jún. 30.), mb. igazgatója 1995–1996), igazgatóhelyettese (1996–2005). Emerita pofesszor (2005. júl. 1-jétől).

A Semmelweis Egyetem Állatkísérleti Bizottságának elnökeként (1998–2012) elsőként kezdeményezte az állatkísérletekben résztvevő PhD-hallgatók és egyetemi oktatók képzését (Kísérleti állatok, állatkísérletek c. PhD-kurzus keretében, 2001-től).

Tudományos pályafutásának kezdetén egy immunológiai kutatócsoport tagjaként részt vett a járványos gyermekbénulás (= poliomielitisz) elleni kötelező védőoltások bevezetését megelőző járványügyi kutatásokban (1959–1960), majd érdeklődése a tímusz (= a mellkasban, a szegycsont és a légcső között elhelyezkedő, az immunrendszer kialakulásában döntő szerepet játszó csecsemőmirigy) és a tímusztól független limfoid rendszer immunbiológiai funkciójának vizsgálata felé fordult. A magasabb rendű szervezet és mikrobák közötti kölcsönhatás vizsgálata során Magyarországon először szervezett csíramentes laboratóriumot (1978–1993). Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a tímuszdependens limfoid rendszert érintő különféle örökletes vagy később kialakult immunológiai zavarok tanulmányozása, ill. ezek specifikus immunválasszal történő összefüggéseinek feltárása terén. Immunológiai munkacsoportja a neonatális timektómia egy addig még nem ismert vonatkozásait írta le. Gnotobiológiai (= a laboratóriumi állatok által közvetített betegségekkel és egyéb fertőzésekkel foglalkozó tudomány) tevékenysége is értékes. Az állakísérletekkel és azok veszélyeivel kapcsolatban gyakran fejtette ki nézeteit szakmai médiumokban.

Emlékezet

Anderlik Piroska élete utolsó éveiben orvostörténettel foglalkozott, különösen értékes tevékenységet fejtett ki a hazai emlékezetkultúra terén. Feltárta rumai Preisz Hugó (1860–1940) intézetigazgató egyetemi tanár, rektor, az MTA tagja sírjának kalandos történetét, rendezte védett sírját, majd összegyűjtötte a Semmelweis Egyetem (és jogelődjei) rektorainak nyughelyeit. Anderlik Piroska Budapesten élt és tevékenykedett (utolsó címe: XII. kerület Alkotás utca 7/b), a fővárosban hunyt el, a Farkasréti Temetőben nyugszik.

Elismertség

A Laborállat-tudományi Társaság alapító elnökségi tagja. A Magyar Mikrobiológiai Társaság (1959-től), a Magyar Immunológiai Társaság (1971-től), a Magyar Allergológiai Társaság, a Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság, ill. a Nemzetközi Gnotobiológiai Társaság tagja.

Elismerés

Akadémiai Díj (1984), Kállai László-díj (2009).

Főbb művei

F. m.: Studies on the Simultaneous Administration of Live Poliovirus Vaccine and BCG. Többekkel. (The Control of Poliomyelitis by Live Poliovirus Vaccine. Bp., Akadémiai Kiadó, 1961)
Vaccination of Newborn Children with Live Poliovirus Vaccine. Többekkel. (Acta Microbiologica, 1962/63)
Újszülöttkorban thymusirtott egerek LCM-vírusfertőzése. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1964. 45.)
LCM Infection of Mice Thymectomized in Newborn Age. Többekkel. (Acta Microbiologica, 1964/65)
Pathogenesis of the Wasting Syndrome Following Neonatal Thymectomy. Többekkel. (Acta Microbiologica, 1966)
Adatok az újszülöttkori thymectomiát követő „wasting syndroma” pathogenesisében. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1967. 22.)
Osseal Changes in Mice Following Neonatal Thymectomy. Többekkel. (Experientia, 19968)
Significance of Lymphopenia in the Pathogenesis of Wasting Syndrome on Neonatally Thymectomized Mice. Bános Zsuzsannával és Szeri Ilonával. (Acta Microbiologica, 1968)
Újszülöttkorban thymusirtott egerek csontelváltozásai. Többekkel. (Kísérletes Orvostudomány, 1968)
A csecsemőkori atrophia csontelváltozásainak immunológiai vonatkozásai. Többekkel. – A thymus szerepe a csecsemőkori atrophiák pathogenesisében. Többekkel. (Gyermekgyógyászat, 1969. 4.)
Über die immunologischen Beziehungen der Knochenveränderungen bei der Sauglingsatrophie. Többekkel. (Acta Pediatrica, 1970)
Antilymphocyta savókezelés következményeinek vizsgálata egerekben. (Transzplantációs immunológia. Bp., Akadémiai Kiadó, 1971)
Bordetella persussis vakcinakezelés és lymphocytas choriomeningitis vírusfertőzés kölcsönhatása egerekben. – Csíramentes egerek stress-reakciójának vizsgálata. Többekkel. (Kísérletes Orvostudomány, 1973)
Effect of Phytohaemagglutinin on the Course of Lymphocytic Choriomeningitis Virus Infection in Mice. Többekkel. (Experientia, 1973)
Csontrendszeri vizsgálatok károsított lymphoid rendszerű egereken. Többekkel. – Lymphocytas choriomeningitis vírusfertőzésre adott celluláris immunrakció életkorral összefüggő változása egerekben. Többekkel. (Kísérletes Orvostudomány, 1974)
Lymphoid rendszert befolyásoló hatások következményei egérkísérletekben. Kand. értek. (Bp., 1975)
Effects of Glutamine Pretreatment on the Outcome of the Herpes Simplex Virus Type 2 Infections in Suckling Mice. (Annales Immunologicae Hungarica, 1986)
Bacterial Translocation in Dianhydrodulcitol-Treated Mice. (Acta Microbiologica, 1988)
Chlopromazin hatása a lymphocytás choriomeningitis vírusfertőzés lefolyására fejletlen és kifejlett immunrendszerű egerekben. (Kísérletes Orvostudomány, 1989)
Immunszuppresszív gyógyszerek kölcsönhatásainak kísérletes vizsgálata különös tekintettel a bakteriális transzlokációra. Antmann Katalinnal és Bános Zsuzsannával. (Acta Pharmaceutica, 2000)
Mikroorganizmusok és anyagaik, valamint immunszuppresszív gyógyszerek biológiai hatásai egérmodellben. (Orvosi Hetilap, 2001. 43.)
Az MTA Osztályközi Állatkísérleti Tudományos Bizottságának ajánlása az állatkísérletekben résztvevők oktatására az érdekelt egyetemeken/intézményeken. Bertók Loránddal. (Magyar Tudomány, 2007. 2.)
Kísérleti állatok, állatkísérletek. DVD. Szerk. Torday Ferenccel. (Bp., Semmelweis Kiadó, 2009)
A Nagyváradi Elméleti Tömb 45 éve. Szerk. Kövesdi Valériával és Rajna Imrével. (Bp., Semmelweis Kiadó, 2016).

Irodalom

Irod.: Elhunyt Anderlik László mérnök, az ÁFTH Térképtárának vezetője. (Geodézia és Kartográfia, 1956. 2.)
Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László és Szluka Emil. (Bp., 1986)
A Budapesti Orvostudományi Egyetemen végzett orvostanhallgatók jegyzéke. 1951–1969. Szerk. Molnár László. (Bp., 1997)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 2000–2009. (Bp., 1999–2008).

 

neten:

https://semmelweis.hu/hirek/2018/09/24/elhunyt-dr-anderlik-piroska/ (Antmann Istvánné Anderlik Piroska gyászjelentése)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2020

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője