Andersen György
Andersen György

2021. október 25. Hétfő

Andersen György

újságíró, költő, műfordító

Születési adatok

1896. október 11.

Budapest

Halálozási adatok

1975. szeptember 25.

Dreux, Franciaország


Iskola

A pozsonyi ev. líceumban (1906–1911), a bp.-i VI. ker.-i főgimnáziumban tanult (1911–1914), Bp.-en érettségizett (1914), a bp.-i tudományegyetem orvosi karának hallgatója, tanulmányait megszakította. A párizsi École des Hautes Études Sociales-on végzett (1925 után).

Életút

Olaszországban (1922–1925), Franciaországban élt (1925-től); a Világ és a Magyar Hírlap c. lapok párizsi tudósítója (1925–1940), a Combat c. napilap külpolitikai rovatvezetője (1945–1974). Pályáját költőként kezdte, első verseskötete Babits Mihály előszavával jelent meg (1920). Jelentős műfordítói tevékenysége: Ady Endre, Juhász Gyula, Petőfi Sándor és Vörösmarty Mihály számos költeményét tolmácsolta francia nyelvre. A Grand Dictionnaire Larousse lexikonban a magyar irodalomról szóló címszavak és a magyar írók életrajzainak szerzője.

Szerkesztés

A Revue c. lap helyettes szerkesztője (1920). Versei a Felsőmagyarországban (1917-től), irodalomtörténeti írásai elsősorban a Magyar Szemle, a Spectacles du Monde és a Revue Politique et Parlamentaire c. lapokban jelentek meg.

Főbb művei

F. m.: Tovább. Versek. Babits Mihály előszavával. (Bp., 1920)
Ölelés. Versek az életről és a szerelemről. 1920–1922. (Bp., 1922)
Csókok. Verseinek 3. könyve. (Bp., 1924)
Beszélgetés az Úristennel. Újabb versek. (Bp., 1926)
L’’histoire de la deuxième guerre mondiale. (Paris, 1945).

Irodalom

Irod.: Bajomi Lázár Endre: Emlékezés A. Gy.-re. (Magyar Nemzet, 1978. szept. 25.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013