Andor Károly
Andor Károly

2021. október 25. Hétfő

Andor Károly

pedagógus, író

Névváltozatok

1898-ig Kapp

Születési adatok

1877. december 18.

Makó, Csanád vármegye

Halálozási adatok

1948. február 28.

Vác


Iskola

Belépett a piarista rendbe (1894), ahol tanári okl. szerzett és pappá szentelték (1901).

Életút

A kecskeméti piarista gimnáziumban a magyar nyelv és irodalom, a latin és az ún. görögpótló irodalom helyettes tanára (1901– 1902), a váci főgimnázium helyettes tanára (1902–1903), a sátoraljaújhelyi főgimnáziumban a magyar nyelv és irodalom, a latin nyelv és a vallástan helyettes tanára, főgimnáziumi hitszónok és a zeneiskola vezetője (1903–1904). Kilépett a rendből (1904), Bp.-re költözött. A bp.-i VII. ker.-i polgári leányiskolában a magyar nyelv és irodalom és történelem rendes tanára (1904–1917), a VII. ker.-i Egressy úti polgári fiúiskola rendes tanára és igh.-e (1917–1919). A Tanácsköztársaság alatt az iskola ig.-ja, egyúttal a IX. ker.-i Knézits u.-i Szent Margit Intézet vezetője és a Közoktatási Népbiztosság ügyosztályvezetője (1919. márc.–júl.). A bukás után állásvesztésre ítélték, hat évre eltiltották a tanítástól (1919), ill. elbocsátották a székesfőváros szolgálatából (1921). Vácra költözött, ahol a helyi Victoria cukrászda vezetője (1921–1927), a váci vízmű tisztviselője (1927–1928), ig.-ja (1929- 1943), nyugalomba vonult (1943); kérelmére a Tanácsköztársaság alatti tevékenysége miatt hátrányoktól mentesítve rehabilitálták és magasabb nyugdíjat kapott (1945). Aktívan részt vett Vác társadalmi és kulturális életében (1920–1947), a váci Polgári Dalkör alapító elnöke és karnagya (1922-től), a Váci Kaszinó főtitkára (1928–1945). A kormánypártok váci szervezetének főtitkára, majd elnöke (1924–1938). Verseket, elbeszéléseket, dalokat, zeneműveket írt. Lenn a falu végén nem füstöl a kémény c. dala (1899) máig népszerű. Több dalát külföldön dzsessz-zenekarra dolgozták át.

Főbb művei

F. m.: Deák Ferenc emlékezete. (Sátoraljaújhely, 1903)
Magyar nyelvtan mondattani alapon. 1–2. Szabó Ignáccal. (Bp., 1903–1905
3. kiad. 1912)
Magyar olvasókönyv. 1–2. Szabó Ignáccal. (Bp., 1904–1905
2. kiad. 1908–1909)
Csikósnóta. Szövegét és zenéjét írta. (Bp., 1904)
A Budapest V. ker. Munkásotthon népkönyvtárának címjegyzéke. Összeáll. Perényi Lajossal. (Bp., 1905)
Képviselőválasztás Vácon. (Vác, 1931)
Vác város vízműve. (Vác, 1931)
Vác. Prospektus. (Vác, 1934)
Epigrammák. (Vác, 1938)
A vízművek igazgatása. (Bp., 1940).

Irodalom

Irod.: Tragor Ignác: Vác az előadó művészetekben. (Vác, 1934)
Tragor Ignác: Váci pályák, váci babérok. (Vác, 1940).

Megjegyzések

MÉL I. téves halálozási adat: 1949. okt. 25.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013