Andorka Rezső
Andorka Rezső

2024. április 17. Szerda

Andorka Rezső, vitéz

honvéd tábornok, diplomata, emlékiratíró

Névváltozatok

Andorka Rudolf; 1927-ig Fleischhacker Rudolf 

Születési adatok

1891. november 8.

Sopron, Sopron vármegye

Halálozási adatok

1961. március 30.

Budapest

Temetési adatok

1961. április 6.

Budapest

Farkasrét


Család

Evangélikus családból származott.

Dédszülei, apai: Fleischhacker Pál szűcsmester, Brunner Zsuzsanna; ?, ?.

Dédszülei, anyai: ?, ?; Andorka János (1812. ápr. Pusztamiske, Veszprém vm.–1894. dec. 19. Iharosberény. Temetés: 1894. dec. 22. Iharosberény) evangélikus esperes, iharosberényi lelkész, Fejér Erzsébet (†1881. jún. 7. Iharosberény, Somogy vm. Temetés: 1881. jún. 10. Iharosberény).

 

Nagyszülei: Fleischhacker Károly Frigyes (1820. júl. 22. Sopron–1893. júl. 16. Ágfalva, Sopron vm. Temetés: 1893. júl. 18. Ágfalva) evangélikus lelkész, a soproni evangélikus egyházmegye esperese, Roth Amália (1829. jún. 20. Kőszeg, Vas vm.–1913. szept. Sopron); Keill/Keil Rudolf (= Keil Endre Rezső), Andorka Mária.

Andorka Mária testvérei: Andorka Gyula (†1897. márc. 29. Csurgó. Temetés: 1897. márc. 31. Csurgó) csurgói kir. járásbíró és Andorka Elek (1850. okt. 31. Vése, Somogy vm.–1920. okt. 7. Kaposvár. Temetés: 1920. okt. 9. Kaposvár) jogász, Somogy vármegye tiszti főügyésze.

Szülei: Fleischhacker Mór Fridolin (1856. febr. 27. Ágfalva, Sopron vm.–1900. jún. 6. Sopron): a soproni állami főreáliskola tanára, Keill Ilona (†1911. márc. 25. Sopron. Temetés: 1911. márc. 27. Sopron, evangélikus temető).

Fleischhacker Mór Fridolin testvérei: Fleischhacker Lajos Imre (1850. júl. 9. Ágfalva), Fleischhacker Emma Róza (1852. febr. 23. Ágfalva), Fleischhacker Gusztáv Adolf (1854. okt. 14. Ágfalva–1938. dec. 3. Bp. Temetés: 1938. dec. 4. Kaposvár, Keleti Temető) honvéd ezredes, Fleischhacker Mária (1856. febr. 21. Ágfalva), Herczeg Árpádné Fleischhacker Amália (1858. okt. 12. Ágfalva–1943. máj. 30. Bp.), Fleischhacker Matild (1860. márc. 15. Ágfalva) Fleischhacker Ernő Róbert (1867. febr. 28. Ágfalva–1898. dec. 16. Csorna, Sopron vm.), Fleischhacker Imre (1878. febr. 3. Ágfalva).

 

Testvérei: Cziegler Gusztávné Fleischhacker Ilona (1887. aug. 28. Sopron), Andorka Gyula (= 1930-ig Fleischhacker Gyula István, 1889. aug. 9. Sopron–1959. máj. 28. Keszthely) mérnök, városi tanácsos, Fleischhacker Mária (1895. júl. 24. Sopron), Fleischhacker Erzsébet (1897. nov. 15. Sopron).

Fleischhacker Ilona férje: Cziegler Gusztáv (1885. dec. 26. Bp.–1966. jún. 6. Solothurn, Svájc) honvéd tábornok, altábornagy.

Felesége: 1929. dec. 14.–1961. márc. 30.: verebélyi Verebélÿ Judit (1908. nov. 13. Bp.), Verebélÿ Tibor (1875. jan. 28. Bp.–1941. márc. 28. Bp. Temetés: 1941. ápr. 1. Kerepesi út) orvos, sebészprofesszor, az MTA tagja és Bókay Nadine (1887. dec. 28. Bp.–1957. okt. 8. Bp. Temetés: 1957. okt. 14. Farkasrét) leánya. Bókay Nadine, Bókai János (= Bock János, 1822. máj. 18. Igló–1884. okt. 20. Bp. Temetés: 1884. okt. 22. Kerepesi út): orvos, gyermekgyógyász, unokája.

Gyermekei, fia: Andorka Rudolf (1931. ápr. 30. Bp.–1997. jún. 30. Bp. Temetés: 1997. júl. 10. Farkasrét) szociológus, az MTA tagja; leánya: Bezzegh Tiborné Andorka Nadine (1935. okt. 14. Bp.) a Sport és Játékkereskedelmi Vállalat könyvelője.

Magyarosításakor anyai nagyanyja családnevét vette fel!

Iskola

Soproni hadapródiskolát, majd Ludovika Akadémiát végzett, hadnaggyá avatták a budapesti 1. honvéd gyalogezredhez (1911), laibachi vezérkari tanfolyamot (1917), budapesti Hadiakadémiát végzett (1921); a budapesti tudományegyetemen államtudományi doktori okl. szerzett (1921). 

Életút

Csapatszolgálatot teljesített, majd alakulatával és a 306. honvéd gyalogezreddel az I. világháború különböző harcterein küzdött (1911–1917), vezérkari tisztként több beosztásban szolgált (1917–1918). A Tanácsköztársaság alatt a Vörös Hadseregben Stromfeld Aurél segédtisztjeként részt vett a felvidéki hadjáratban (1919. máj.–jún.), a proletárdiktatúra bukása után belépett a Nemzeti Hadseregbe; a Fővezérség Nyilvántartó Osztályának munkatársa (1919. aug.).

Revalban (= Tallinn) a szovjet–magyar hadifogolycsere intézőbizottság tagja (1921. dec.–1922. aug.), a prágai magyar követségen ún. rejtett katonai attasé (1923–1925). Rövid budapesti szolgálat (1925–1927) után Varsóban katonai attasé (1927–1931), majd Rőder Vilmosnak, a Honvéd Vezérkar Főnökének szárnysegédje és a budapesti Hadiakadémián a nemzetközi jog r. tanára (1931. máj. 1.–1934. máj. 1.). A Honvédelmi Minisztérium (HM) VI-2 Osztályának helyettes vezetője (1934–1936), a HM Elnökség B. Csoportjának vezetője (1936–1937), a HM VI-2 Osztályának vezetője (1937. aug. 1.–1939. máj. 1.), szolgálaton kívül helyezték és tábornokká nevezték ki (1939. máj. 8.). I. osztályú tanácsosként Magyarország madridi követe (1939. jún. 12.–1941. ápr. 3.); gr. Teleki Pál öngyilkossága (1941. ápr. 3.) után lemondott tisztségéről, és nyugdíjaztatását kérte.

A II. világháború után a Vasútforgalmi Vállalat tisztviselője (1945–1949).

A két világháború közötti Magyarország egyik jelentős diplomatája, a magyar ellenállási mozgalom meghatározó, befolyásos személyisége, az angolszász orientáció híve. Nyugdíjaztatási kérelme után 1941-ben az angol követ felajánlotta neki, hogy Londonban kapcsolódjon be egy ellenkormány megalakításába. Ő ezt visszautasította, ugyanakkor magánkihallgatáson óva intette Horthy Miklós kormányzót egy Szovjetunió elleni hadba lépéstől. Meggyőződéses demokrataként élesen szembehelyezkedett a náci Németországgal, a fasizmussal szemben minden demokratikus erő összefogását hirdette (eljutott a szociáldemokratákkal és kommunistákkal való együttműködésig is: Schönherz Zoltán mellett tanúskodott tárgyalásán, 1942-ben.). Németellenes nézetei miatt az ország megszállása után a Gestapo az elsők között tartóztatta le (1944. márc. 22.), Mauthausenbe hurcolták, ahonnan súlyos betegen tért haza (1945. jún.).

A II. világháború után semmilyen közszereplést sem vállalt, az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) azonban egy házkutatás során letartóztatta (1949), hosszú hónapokig az Andrássy út 60-ban raboskodott, ahol a kihallgatások során többször kegyetlenül bántalmazták, majd tárgyalás és ítélet nélkül a kistarcsai internáló táborba vitték, lakását elkobozták, családját kitelepítették Besenyszögre (Szolnok megye, 1951). Háborús és népellenes cselekedetekért utóbb börtönre ítélték (a váci börtönben raboskodott: 1953. szept.; betegsége miatt szabadon engedték: 1954; a Legfelsőbb Bíróság perújrafelvétel után rehabilitálta: 1956. dec. 17.).

 

Andorka Rezső röviddel Spanyolországba kerülése előtt kezdett el naplót írni (1938-tól 1944-ig, német fogságáig vezette feljegyzéseit). Füzeteit letartóztatása után az ÁVH elkobozta, nyomozati anyagához csatolta, és azt később sem kapta vissza. Lőrincz Zsuzsa levéltáros találta meg naplója egy részét, s adta ki (A madridi követségtől Mauthausenig címmel, 1978-ban).

Andorka Rezső Budapesten élt és tevékenykedett (utolsó lakcíme: VIII. kerület József körút 65), a Farkasréten – fiával közös sírban – nyugszik. A sírt a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2002-ben).

Szerkesztés

A nemzeti ellenzék összefogását sürgető írásai rendszeresen megjelentek a Magyar Nemzetben (1941–1944), a Magyarországban (1941–1944) és a Magyar Újságban (1942–1944).

Főbb művei

F. m.: A madridi követségtől Mauthausenig. A. R. naplója. Összeáll., a bevezető tanulmányt írta, a szöveget gondozta Lőrincz Zsuzsa. (Bp., 1978). 

Irodalom

Irod.: családi források: Andorka Jánosné Fejér Erzsébet e hó 7-én Iharos-Berényben elhunyt. (Ellenőr, 1881. jún. 13.)
Elhunyt Fleischhacker Károly evangélikus lelkész. (Budapesti Hírlap, 1893. júl. 19.–Fővárosi Lapok, 1893. júl. 21.)
Elhunyt özv. Fleischhacker Károlyné Roth Amália, F. K. ev. lelkész özvegye. (Soproni Napló, 1913. okt. 1.)
Elhunyt Andorka Gyula csurgói járásbíró. (Pesti Hírlap, 1897. ápr. 1.)
A vármegye gyásza. Elhunyt Andorka Elek, Somogy vármegye tiszti főügyésze. (Új Somogy, 1920. okt. 8.)
Fleischhacker Gusztáv. (Új-Somogy [napilap], 1938. dec. 4.)
Elhunyt Andorka Rudolf madridi követ. (Magyar Nemzet, 1961. ápr. 6.)
Elhunyt Andorka Rudolf akadémikus. (Magyar Nemzet, 1997. júl. 2.).

Irod.: egyéb források: Andorka Rudolf, az új spanyolországi követ átnyújtotta megbízólevelét. (Friss Újság, 1939. jún. 13.)
Ember Mária: A madridi követségtől Mauthausenig. Andorka Rudolf naplója. (Magyar Nemzet, 1978. máj. 19.)
Dobai Péter: Történelem ereklyék nélkül. Andorka Rudolf naplójáról és Kádár Gyula emlékiratáról. (Valóság, 1979. 2.)
Kovács Judit: Túlélő polgárok. Az Andorka család. (Magyar Nemzet, 1991. máj. 29.)
Szita Szabolcs: Vitéz soproniak. Tábornokok centenáriuma. (Kisalföld, 1991. nov. 6.)
Ha minden ember megteszi. Andorka Rudolffal beszélget Vathy Zsuzsa. (Európai Utas, 1996. 2.)
Harsányi Iván: La diplomacia húngara sobre los grupos de poder del primer franquismo. 1938–1939. (Acta Hispanica, 2000).

Irod.: tanulmányok, feldolgozások: Árokay Lajos: A rejtett katonai attasé szolgálat első állomáshelyeinek a felállítása. 1920–1923. (Hadtörténelmi Közlemények, 1983. 3.)
Iratok a magyar külügyi szolgálat történetéhez. Összeáll., szerk. Pritz Pál. (Bp., Akadémiai Kiadó, 1994)
Borbándi Gyula: Magyar politikai pályaképek. 1938–1948. (Bp., 1997)
Magyarország a második világháborúban. Lexikon. A–Zs. Főszerk. Sipos Péter, szerk. Ravasz István. (Bp., 1997)
Szakály Sándor: A magyar katonai felső vezetés. 1938–1945. Lexikon és adattár. (Bp., 2001).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6NSK-FHRG (Fleischhacker Lajos Imre születési anyakönyve, 1850)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6NSK-GPJZ (Fleischhacker Emma Róza születési anyakönyve, 1852)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6NSK-PW2Z (Fleischhacker Gusztáv Adolf születési anyakönyve, 1854)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6NSK-WZG9 (Fleischhacker Amália születési anyakönyve, 1858)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6NSV-GTBT (Fleischhacker Matild születési anyakönyve, 1860)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6NSK-GSBD (Fleischhacker Ernő Róbert születési anyakönyve, 1867)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/307440 (Andorka Jánosné Fejér Erzsébet gyászjelentése, 1881)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/351947 (Id. Bókai János gyászjelentése, 1884)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6NSL-KRYJ (Bókai [!] Nadine születési anyakönyve, 1887)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6NSL-CGMM (Fleischhacker Ilonaszületési anyakönyve, 1887)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6NS2-TSST (Fleischhacker Gyula István születési anyakönyve, 1889)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6NSL-KX5K (Fleischhacker Rezső Sándor születési anyakönyve, 1891)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/503964 (Fleischhacker Károly gyászjelentése, 1893)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/307438 (Andorka János gyászjelentése, 1894)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6NSL-Z36W (Fleischhacker Mária Margit születési anyakönyve, 1895)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/307460 (Andorka Gyula gyászjelentése, 1897)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6NSL-CGMM (Fleischhacker Erzsébet születési anyakönyve, 1897)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VBC-9L3Y (Fleischhacker Gusztáv Adolf és özvegy Matolcsy Sándorné Keil Mária Irma házassági anyakönyve, 1897)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6V9N-9MQ6 (Fleischhacker Ernő halotti anyakönyve, 1898)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TNK-978H?i=514&wc=92QQ-ZNL%3A40680801%2C52486101%2C41722001&cc=1452460 (Fleischhacker Mór Fridolin halotti anyakönyve, 1900)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/503970 (Fleischhacker Mór Fridolin gyászjelentése, 1900)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:WSF5-BMZM (Verebélÿ Judit születési anyakönyve, 1908)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/503969 (Fleischhacker Mórné Keill Ilona gyászjelentése, 1911)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTVQ-9KM3?i=142&wc=92Q7-SPX%3A40680801%2C52486101%2C44572201&cc=1452460 (Fleischhacker Mórné Keill Ilona halotti anyakönyve, 1911)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6NS2-TSST (Fleischhacker Gyula István és Hudec Etel házassági anyakönyve, 1921)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VBC-X2MT (Fleischhacker Ilona és Cziegler Gusztáv házassági anyakönyve, 1923)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/503956 (Fleischhacker Gusztáv gyászjelentése, 1938)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/599822 (Verebélÿ Tibor gyászjelentése, 1941)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6CYV-P5RL (Verebélÿ Tibor halotti anyakönyve, 1941)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:661V-VY9T (Herczeg Árpádné Fleischhacker Amália halotti anyakönyve, 1943)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/599828 (Verebélÿ Tiborné Bókay Nadine gyászjelentése, 1957)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:83FK-5Y6Z (Verebélÿ Tiborné Bókay Nadina halotti anyakönyve, 1957)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6V9J-HF78 (Andorka Gyula halotti anyakönyve, 1959)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/307448 (Andorka Rezső gyászjelentése, 1961)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6D2L-W9D4 (Andorka Rezső Sándor halotti anyakönyve, 1961)

 

http://www.ufi.hu/index.php?site=cikkr&c0id=1076 (Filep Tamás Gusztáv: Tábornok civilben, 2006)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője