Andorka Rezső
Andorka Rezső

2022. szeptember 26. Hétfő

Andorka Rezső , vitéz

honvéd tábornok, diplomata, emlékiratíró

Névváltozatok

Andorka Rudolf; 1927-ig Fleischhacker Rudolf 

Születési adatok

1891. november 8.

Sopron

Halálozási adatok

1961. március 30.

Budapest

Temetési adatok

1961. április 6.

Budapest

Farkasrét


Család

Evangélikus családból származott.

Andorka Rezső nagyszülei: Fleischhacker Károly Frigyes (1820. júl. 22. Sopron–1893. júl. 16. Ágfalva, Sopron vm. Temetés: 1893. júl. 18. Ágfalva): evangélikus lelkész, a soproni evangélikus egyházmegye esperese, Roth Amália; Keill Rudolf (= Keill Rezső), Andorka Mária. Andorka Mária testvérei: Andorka Gyula csurgói kir. járásbíró (†1897. márc. 29. Csurgó. Temetés: 1897. márc. 31. Csurgó) és Andorka Elek (1850. okt. 31. Vése, Somogy vm.–1920. okt. 7. Kaposvár. Temetés: 1920. okt. 9. Kaposvár) jogász, Somogy vármegye tiszti főügyésze.

Andorka Rezső szülei: Fleischhacker Mór Fridolin (1856. febr. 27. Ágfalva–1900. jún. 6. Sopron): a soproni állami főreáliskola tanára, Keill Ilona (†1911. márc. 25. Sopron. Temetés: 1911. márc. 27. Sopron, evangélikus temető).

Felesége: 1929–1961: verebélyi Verebélÿ Judit (1908–), Verebélÿ Tibor (1875. jan. 28. Bp.–1941. márc. 28. Bp. Temetés: 1941. ápr. 1. Kerepesi út) orvos, sebészprofesszor, az MTA tagja és Bókay Nadine (†1957. okt. 8. Bp. Temetés: 1957. okt. 14. Farkasrét) leánya. Bókay Nadine Bókai (Bock) János (1822. máj. 18. Igló–1884. okt. 20. Bp. Temetés: 1884. okt. 22. Kerepesi út): orvos, gyermekgyógyász, unokája.

Gyermekei, fia: Andorka Rudolf (1931. ápr. 30. Bp.–1997. jún. 30. Bp. Temetés: 1997. júl. 10. Farkasrét) szociológus, az MTA tagja; leánya: Bezzegh Tiborné Andorka Nadine.

Andorka Rudolf anyai nagyanyja családnevét vette fel!

Iskola

Soproni hadapródiskolát, majd Ludovika Akadémiát végzett, hadnaggyá avatták a budapesti 1. honvéd gyalogezredhez (1911), laibachi vezérkari tanfolyamot (1917), budapesti Hadiakadémiát végzett (1921); a budapesti tudományegyetemen államtudományi doktori okl. szerzett (1921). 

Életút

Csapatszolgálatot teljesített, majd alakulatával és a 306. honvéd gyalogezreddel az I. világháború különböző harcterein küzdött (1911–1917), vezérkari tisztként több beosztásban szolgált (1917–1918). A Tanácsköztársaság alatt a Vörös Hadseregben Stromfeld Aurél segédtisztjeként részt vett a felvidéki hadjáratban (1919. máj.–jún.), a proletárdiktatúra bukása után belépett a Nemzeti Hadseregbe; a Fővezérség Nyilvántartó Osztályának munkatársa (1919. aug.).

Revalban (= Tallinn) a szovjet–magyar hadifogolycsere intézőbizottság tagja (1921. dec.–1922. aug.), a prágai magyar követségen ún. rejtett katonai attasé (1923–1925). Rövid budapesti szolgálat (1925–1927) után Varsóban katonai attasé (1927–1931), majd Rőder Vilmosnak, a Honvéd Vezérkar Főnökének szárnysegédje és a budapesti Hadiakadémián a nemzetközi jog r. tanára (1931. máj. 1.–1934. máj. 1.). A Honvédelmi Minisztérium (HM) VI-2 Osztályának helyettes vezetője (1934–1936), a HM Elnökség B. Csoportjának vezetője (1936–1937), a HM VI-2 Osztályának vezetője (1937. aug. 1.–1939. máj. 1.), szolgálaton kívül helyezték és tábornokká nevezték ki (1939. máj. 8.). I. osztályú tanácsosként Magyarország madridi követe (1939. jún. 12.–1941. ápr. 3.); gr. Teleki Pál öngyilkossága (1941. ápr. 3.) után lemondott tisztségéről, és nyugdíjaztatását kérte.

A II. világháború után a Vasútforgalmi Vállalat tisztviselője (1945–1949).

A két világháború közötti Magyarország egyik jelentős diplomatája, a magyar ellenállási mozgalom meghatározó, befolyásos személyisége, az angolszász orientáció híve. Nyugdíjaztatási kérelme után 1941-ben az angol követ felajánlotta neki, hogy Londonban kapcsolódjon be egy ellenkormány megalakításába. Ő ezt visszautasította, ugyanakkor magánkihallgatáson óva intette Horthy Miklós kormányzót egy Szovjetunió elleni hadba lépéstől. Meggyőződéses demokrataként élesen szembehelyezkedett a náci Németországgal, a fasizmussal szemben minden demokratikus erő összefogását hirdette (eljutott a szociáldemokratákkal és kommunistákkal való együttműködésig is: Schönherz Zoltán mellett tanúskodott tárgyalásán, 1942-ben.). Németellenes nézetei miatt az ország megszállása után a Gestapo az elsők között tartóztatta le (1944. márc. 22.), Mauthausenbe hurcolták, ahonnan súlyos betegen tért haza (1945. jún.).

A II. világháború után semmilyen közszereplést sem vállalt, az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) azonban egy házkutatás során letartóztatta (1949), hosszú hónapokig az Andrássy út 60-ban raboskodott, ahol a kihallgatások során többször kegyetlenül bántalmazták, majd tárgyalás és ítélet nélkül a kistarcsai internáló táborba vitték, lakását elkobozták, családját kitelepítették Besenyszögre (Szolnok megye, 1951). Háborús és népellenes cselekedetekért utóbb börtönre ítélték (a váci börtönben raboskodott: 1953. szept.; betegsége miatt szabadon engedték: 1954; a Legfelsőbb Bíróság perújrafelvétel után rehabilitálta: 1956. dec. 17.).

 

Andorka Rezső röviddel Spanyolországba kerülése előtt kezdett el naplót írni (1938-tól 1944-ig, német fogságáig vezette feljegyzéseit). Füzeteit letartóztatása után az ÁVH elkobozta, nyomozati anyagához csatolta, és azt később sem kapta vissza. Lőrincz Zsuzsa levéltáros találta meg naplója egy részét, s adta ki (A madridi követségtől Mauthausenig címmel, 1978-ban).

Andorka Rezső Budapesten élt és tevékenykedett (utolsó lakcíme: VIII. kerület József körút 65), a Farkasréten – fiával közös sírban – nyugszik. A sírt a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2002-ben).

Emlékezet

A nemzeti ellenzék összefogását sürgető írásai rendszeresen megjelentek a Magyar Nemzetben (1941–1944), a Magyarországban (1941–1944) és a Magyar Újságban (1942–1944).

Főbb művei

F. m.: A madridi követségtől Mauthausenig. A. R. naplója. Összeáll., a bevezető tanulmányt írta, a szöveget gondozta Lőrincz Zsuzsa. (Bp., 1978). 

Irodalom

Irod.: Elhunyt Fleischhacker Károly evangélikus lelkész. (Budapesti Hírlap, 1893. júl. 19.–Fővárosi Lapok, 1893. júl. 21.)
Elhunyt Andorka Gyula csurgói járásbíró. (Pesti Hírlap, 1897. ápr. 1.)
Elhunyt Andorka Elek, Somogy vármegye tiszti főügyésze. (Új Somogy, 1920. okt. 8.)
A. R., az új spanyolországi követ átnyújtotta megbízólevelét. (Friss Újság, 1939. jún. 13.)
Halálhír. (Magyar Nemzet, 1961. ápr. 6.)
Ember Mária: A madridi követségtől Mauthausenig. A. R. naplója. (Magyar Nemzet, 1978. máj. 19.)
Dobai Péter: Történelem ereklyék nélkül. A. R. naplójáról és Kádár Gyula emlékiratáról. (Valóság, 1979. 2.)
Kovács Judit: Túlélő polgárok. Az Andorka család. (Magyar Nemzet, 1991. máj. 29.)
Szita Szabolcs: Vitéz soproniak. Tábornokok centenáriuma. (Kisalföld, 1991. nov. 6.)
Ha minden ember megteszi. Andorka Rudolffal beszélget Vathy Zsuzsa. (Európai Utas, 1996. 2.)
Harsányi Iván: La diplomacia húngara sobre los grupos de poder del primer franquismo. 1938–1939. (Acta Hispanica, 2000).

Irod.: Árokay Lajos: A rejtett katonai attasé szolgálat első állomáshelyeinek a felállítása. 1920–1923. (Hadtörténelmi Közlemények, 1983. 3.)
Iratok a magyar külügyi szolgálat történetéhez. Összeáll., szerk. Pritz Pál. (Bp., Akadémiai Kiadó, 1994)
Borbándi Gyula: Magyar politikai pályaképek. 1938–1948. (Bp., 1997)
Magyarország a második világháborúban. Lexikon. A–Zs. Főszerk. Sipos Péter, szerk. Ravasz István. (Bp., 1997)
Szakály Sándor: A magyar katonai felső vezetés. 1938–1945. Lexikon és adattár. (Bp., 2001).

 

neten:

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/351947 (Id. Bókai János gyászjelentése)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/503964 (Fleischhacker Károly gyászjelentése)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TNK-978H?i=514&
wc=92QQ-ZNL%3A40680801%2C52486101%2C41722001&
cc=1452460
(Fleischhacker Mór Fridolin halotti anyakönyve)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/503970 (Fleischhacker Mór Fridolin gyászjelentése)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/503969 (Fleischhacker Mórné Keill Ilona gyászjelentése)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTVQ-9KM3?i=142&
wc=92Q7-SPX%3A40680801%2C52486101%2C44572201&
cc=1452460
(Fleischhacker Mórné Keill Ilona halotti anyakönyve)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/307448 (Andorka Rezső gyászjelentése)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-XHRW-XB1?i=25&
wc=927Q-JWP%3A40678301%2C57613001%2C1077283502&
cc=1452460
(Andorka Rezső halotti anyakönyve)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/599822 (Verebélÿ Tibor gyászjelentése)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/599828 (Verebélÿ Tiborné Bókay Nadine gyászjelentése)

 

Filep Tamás Gusztáv: Tábornok civilben:

http://www.ufi.hu/index.php?site=cikkr&
c0id=1076

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2020

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője