Andrasovszky József
Andrasovszky József

2021. február 28. Vasárnap

Andrasovszky József

botanikus, ampelográfus

Születési adatok

1889. augusztus 15.

Jekelfalva, Szepes vármegye

Halálozási adatok

1943. március 7.

Budapest


Iskola

Iskoláit Gölnicbányán és Iglón végezte, a bécsi egyetemen tanult, a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1914).

Életút

Botanikusként részt vett a Milleker Rezső vezette kis-ázsiai expedícióban (1911. márc.–szept.), az anatóliai sztyeppterületekről értékes herbáriumot állított össze. Az Istvánffi Gyula által alapított Központi Szőlészeti Kísérleti Állomás és Ampelológiai Intézet Patológiai Osztályának szakdíjnoka (1912–1915), asszisztense (1915–1920), a Szőlő Élet- és Kórtani Osztályának asszisztense (1920–1922), kísérleti adjunktusa (1922-től). Szőlőnemesítéssel, -termesztési és -kórtani vizsgálatokkal fogl. Jelentős eredményeket ért el a szőlőfajták kutatásában és magvaik vizsgálatában, összeállította az 1903-tól 1913-ig sikeresen nemesített szőlőhibridek jegyzékét. Morfológiai megfigyelései diagnosztikai értékűnek bizonyultak. A magyarországi, a mediterrán és a közel-keleti fajokról határozókulcsot állított össze, amelyet Jávorka Sándor alapvető flóraműve közölt (Magyar flóra, 1925). Szőlőfajta-rendszerét, később némileg módosítva évtizedeken át használták. Az 1920-as évektől hazai gyártmányú rézgálicpótló szereket próbált ki a peronoszpóra elleni kísérleti védekezésben.

Szerkesztés

Tudományos dolgozatai elsősorban a Botanikai Közleményekben (1911–1914), a Borászati Lapokban (1914–1924) és a Botanikai Lapokban jelentek meg (1917-től).

Főbb művei

F. m.: Előzetes jelentés Kis-Ázsia sztyeppterületén 1911-ben tett utazásomról. (Botanikai Közlemények, 1912)
Adatok a Galatia és Lycaonia flórájához. Egy. doktori értek. (Bp., 1914)
A m. kir. Ampelológiai Intézet által Istvánffi Gyula … irányítása mellett 1903-tól előállított szőlőhybridek jegyzéke. (Ampelológiai Intézet Évkönyve, 1917)
A szőlőmagvak diagnosztikai értéke. (Ampelológiai Intézet Évkönyve, 1917)
Peronospora és oidium – lisztharmat – elleni kísérletek. Sántha Lászlóval, Reinl Sándorral. (Bp., 1923).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013