Andrássy Aladár
Andrássy Aladár

2023. január 29. Vasárnap

Andrássy Aladár, csíkszentkirályi és krasznahorkai gr.

politikus, nagybirtokos

Születési adatok

1827. február 16.

Pest

Halálozási adatok

1903. április 2.

Budapest


Család

Sz: Andrássy Károly (1792–1845) nagybirtokos, gr. Szapáry Etelka (1798–1876). Testvére: Andrássy Gyula id., gr. (1823–1890) politikus, az MTA tagja és Andrássy Manó (1821–1891) politikus, vadász, utazó. F: br. Wenckheim Leontine (1841–1921). Fia: Andrássy Sándor (1863–1946) politikus, sportvezető.

Iskola

Jogot végzett, majd két évig a bécsi hadmérnöki akadémián tanult.

Életút

A forradalom és szabadságharc idején az erdélyi hadseregben, majd az 1. honvéd zászlóaljban szolgált (1848. jún.-tól; őrnagyi rangban 1849. febr.-tól). Bem József segédtisztje (1848. dec.–1849), törzstisztje, majd a feldunai hadsereg törzstisztje (1849. márc.–aug.). A világosi fegyverletétel után külföldre menekült (1849. aug.-tól), az 1861. évi általános amnesztia alkalmával tért haza. – Gömör (1861–1865), Zemplén vm. főispánja (1865–1872), majd Budapesten telepedett le (1872). 1860–1861-ben 2000 koronát adott az MTA-nak. Hazatérése után elsősorban gazdasági kérdésekkel, elsősorban a lótenyésztés fejlesztésével foglalkozott. Budapesten vezető szerepet játszott a gazdasági és pénzügyi életben, politikai kérdésekben a Szabadelvű Pártot támogatta.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője