Andrássy Dénes
Andrássy Dénes

2024. április 19. Péntek

Andrássy Dénes, csíkszentkirályi és krasznahorkai gr.

nagybirtokos, műgyűjtő, mecénás

Születési adatok

1835. november 18.

Krasznahorkaváralja, Gömör és Kishont vármegye

Halálozási adatok

1913. február 27.

Palermo, Olaszország


Család

Sz: Andrássy György, gr. (1797–1872) nagybirtokos, politikus, gazdasági író, az MTA alapító tagja. F: Franziska Hablawetz.

Iskola

Tanulmányait magánúton végezte, az MTA tagja (ig.: 1906: jan. 21.).

Életút

A kancellárián volt fogalmazó, de miután megnősült (1866) visszavonult a közéletből, elsősorban Grazban és Döblingben élt. A Főrendiház örökös jogú tagja. Monarchia-szerte ismertté vált nagylelkűségéről, nemzetiségi és vallási hovatartozásra való tekintet nélkül támogatta a legkülönbözőbb építményeket, iskolákat, templomokat stb. Nagy összegű művészeti és jótékony célú alapítványokat is tett, az MTA-nak 20 000 koronát adott (1907), majd monoki birtokát az Országos Gyermekvédő Ligának adományozta (1908), ill. végrendeletében hatalmas vagyont hagyott az Országos Képzőművészeti Társulatra. Felesége, Franziska Hablawetz halála után Krasznahorkaváralján megalapította a Franciska Ereklyemúzeumot (1902), s itt helyezte el hazahozott képeit is.

Emlékezet

Felesége, Franziska Hablawetz halála után Krasznahorkaváralján megalapította a Franciska Ereklyemúzeumot (1902), s itt helyezte el hazahozott képeit is.

Elismertség

A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság tb. elnöke, a Petőfi Társaság tb. tagja.

Irodalom

Irod.: A. D. (Vasárnapi Ujság, 1913. 11.).

Megjegyzések

Gulyás: I. köt. téves halálozási adat: febr. 23.! MÉL I. köt. téves halálozási adat: febr. 26.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője