Angehrn Tivadar [Theodor]
Angehrn Tivadar [Theodor]

2021. szeptember 16. Csütörtök

Angehrn Tivadar [Theodor]

csillagász, jezsuita szerzetes

Születési adatok

1872. november 25.

Häggenschwil, Svájc

Halálozási adatok

1952. február 29.

Feldkirch, Ausztria


Iskola

Belépett a jezsuita rendbe (1893), az innsbrucki egyetemen teológiát (1892–1895 és 1902–1905), Pozsonyban skolasztikus filozófiát tanult, közben matematikával és fizikával is fogl. (1895–1898), a bp.-i tudományegyetemen csillagászatot hallgatott (1906–1909) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1909). Innsbruckban pappá szentelték (1905), Angliában és Belgiumban további tanulmányokat folytatott.

Életút

Mariascheinben matematikát tanított (1898–1899), a kalocsai jezsuita gimnáziumban a mennyiségtan és francia nyelv r. tanára (1899–1902). Tanulmányai befejezése után visszatért Kalocsára, ahol a jezsuita rend intézeti gondnoka (1910–1913), a Haynald- obszervatórium vezetője (1913–1944). A II. vh. után az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) letartóztatta (1950. jún.), mint svájci állampolgárt a svájci nagykövetség követelésére szabadon bocsátották, majd kiutasították Mo.-ról (1950. okt.). Életének végén Ausztriában élt (1950–1952). Napfoltészlelésekkel, majd az ún. napállandó mérésével fogl. Fényi Gyula asszisztenseként részt vett az 1905. aug. 30.-i teljes napfogyatkozás tanulmányozásában. 1920 után elsősorban meteorológiai észleléseket végzett, amelyeket részletesen feldolgozott. Kiadta Fényi Gyula protuberencia-észleléseit.

Elismertség

A Szent István Akadémia tagja (r.: 1933). A Magyar Meteorológiai Társaság t. tagja.

Főbb művei

F. m.: Az 1905. VIII. 30. napfogyatkozás megfigyelése Cassion de los Cordesban. (Matematikai és Fizikai Lapok, 1907)
A solaris konstans megállapítása a kalocsai sugárméretekből. (Bp., 1909)
A Haynald-obszervatórium. (Kalocsa, 1928)
A kalocsai csapadékviszonyok. (Bp., 1932)
Légáramlások Kalocsán. (Kisújszállás, 1936)
Kalocsa hőmérséklete 1881-1930. (Bp., 1940)
Imádkoztassuk betegeinket! (Bp., 1941).

Irodalom

Irod.: Mojzes Imre: A kalocsai Haynald-obszervatórium története. (Bp., 1986)
Pálos Antal: „Viharon, vészen át”. Jezsuiták a szétszóratásban. (Bp., 1992).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013