Angehrn Tivadar [Theodor]
Angehrn Tivadar [Theodor]

2024. április 17. Szerda

Angehrn Tivadar [Theodor]

csillagász, jezsuita szerzetes

Születési adatok

1872. november 25.

Häggenschwil, Svájc

Halálozási adatok

1952. február 29.

Feldkirch, Ausztria


Iskola

Belépett a jezsuita rendbe (1893), az innsbrucki egyetemen teológiát (1892–1895 és 1902–1905), Pozsonyban skolasztikus filozófiát tanult, közben matematikával és fizikával is fogl. (1895–1898), a bp.-i tudományegyetemen csillagászatot hallgatott (1906–1909) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1909). Innsbruckban pappá szentelték (1905), Angliában és Belgiumban további tanulmányokat folytatott.

Életút

Mariascheinben matematikát tanított (1898–1899), a kalocsai jezsuita gimnáziumban a mennyiségtan és francia nyelv r. tanára (1899–1902). Tanulmányai befejezése után visszatért Kalocsára, ahol a jezsuita rend intézeti gondnoka (1910–1913), a Haynald- obszervatórium vezetője (1913–1944). A II. vh. után az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) letartóztatta (1950. jún.), mint svájci állampolgárt a svájci nagykövetség követelésére szabadon bocsátották, majd kiutasították Mo.-ról (1950. okt.). Életének végén Ausztriában élt (1950–1952). Napfoltészlelésekkel, majd az ún. napállandó mérésével fogl. Fényi Gyula asszisztenseként részt vett az 1905. aug. 30.-i teljes napfogyatkozás tanulmányozásában. 1920 után elsősorban meteorológiai észleléseket végzett, amelyeket részletesen feldolgozott. Kiadta Fényi Gyula protuberencia-észleléseit.

Elismertség

A Szent István Akadémia tagja (r.: 1933). A Magyar Meteorológiai Társaság t. tagja.

Főbb művei

F. m.: Az 1905. VIII. 30. napfogyatkozás megfigyelése Cassion de los Cordesban. (Matematikai és Fizikai Lapok, 1907)
A solaris konstans megállapítása a kalocsai sugárméretekből. (Bp., 1909)
A Haynald-obszervatórium. (Kalocsa, 1928)
A kalocsai csapadékviszonyok. (Bp., 1932)
Légáramlások Kalocsán. (Kisújszállás, 1936)
Kalocsa hőmérséklete 1881-1930. (Bp., 1940)
Imádkoztassuk betegeinket! (Bp., 1941).

Irodalom

Irod.: Mojzes Imre: A kalocsai Haynald-obszervatórium története. (Bp., 1986)
Pálos Antal: „Viharon, vészen át”. Jezsuiták a szétszóratásban. (Bp., 1992).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője