Angyal Dezső
Angyal Dezső

2024. április 19. Péntek

Angyal Dezső, sikabonyi

kertész, pomológus

Születési adatok

1852. augusztus 30.

Pest

Halálozási adatok

1936. január 7.

Budapest


Iskola

A Vincellér-, Kertész- és Pincemestereket Képző Gyakorlati Tanintézetben végzett (1869).

Életút

Pejachevich Péter gr. uradalmi kertészetének munkatársa (1869–1871), az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) Budai Vincelléreket és Pincemestereket Képző Tanintézetének segédtanára (1871–1882), a tarcali (1882–1883), majd a budai vincellérképző iskola r. tanára (1883–1887), a bp.-i Polgáriiskolai Tanítóképzőben a kertészet r. tanára (1888–1891), a budai vincellérképző iskola r. tanára (1891–1894). A Budai Vincellérképző Tanintézet átszervezésének kezdeményezője, a megalakult Kertészeti Tanintézet igh.-e (1894–1897), ig.-ja (1897–1919). Kir. tanácsos (1905), országos kertészeti főfelügyelő (1913), gazdasági főtanácsos (1922). Vezető szerepet játszott a magyarországi főiskolai szintű kertészeti oktatás megszervezésében, munkásságának köszönhetően a kezdeményezésére megalakult Budapesti Magyar Királyi Kertészeti Tanintézet nemzetközileg is elismert felsőfokú oktatási intézménnyé vált. Megszervezte továbbá a tanintézet budaörs-kamaraerdei Erzsébet Királyné Törzsgyümölcsösét is (1898). Tudományos munkássága a kertészet szinte minden ágára kiterjedt: gyümölcstermesztéssel, gyümölcsfajta-ismerettel, pomológiával fogl. Elkészítette a tömeges termesztésre alkalmas gyümölcsfajták jegyzékét és a magyar fajták pomológiai-botanikai leírását, nevéhez fűződik az új magyarországi gyümölcsvidékek kijelölése. Jelentős szerepe volt abban, hogy a főváros környékén az 1900-as években elkezdődött a zöldséghajtatás. Vizsgálta Bp. székesfőváros utcáinak fásítását.

Elismertség

Az Országos Pomológiai Bizottság alapító elnöke (1928–1936).

Főbb művei

F. m.: A. D. kertészeti munkái. I–IV. Szerk. Mahács Mátyás. (Bp., 1925–1926)
Székesfővárosunk – Budapest – utcáinak és tereinek fásításáról. (Bp., 1932).

Irodalom

Irod.: Gergely István: A. D. (A. D. kertészeti munkái. I. Bp., 1925)
Karmacsi Bertalan: Sikabonyi A. D. (Magyar Gyümölcs, 1936)
Geday Gusztáv: Nagy elődök. A. D. (Kertgazdaság, 1970), Gyúró Ferenc: A. D. élete és munkássága. (Agrártudományi Közlemények, 1978).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője