Angyal Endre
Angyal Endre

2021. október 27. Szerda

Angyal Endre

irodalomtörténész

Születési adatok

1915. szeptember 25.

Pozsony

Halálozási adatok

1976. március 28.

Pécs


Iskola

A bp.-i cisztercita gimnáziumban éretts. (1933), a Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1938), majd a müncheni és a firenzei egyetemen tanult.

Életút

Bp.-en óraadó tanár (1942), Bp.-en és Pécsett középiskolai tanár (1942–1953), a debrceni KLTE BTK Szlavisztikai Tanszék tanársegéde (1953–1966), a Dunántúli Tudományos Intézet tud. munkatársa (1966–1975). Közép- és Kelet-európa barokk irodalom-, művészet- és művelődéstörténetével, magyar–szláv kulturális kapcsolatokkal fogl.

Szerkesztés

Írásai elsősorban a Sorsunkban (1946–1947), a Déli Csillagban (1948), a Dunántúlban (1949–1953), az Irodalomtörténeti Közleményekben (1952–1976), a Soproni Szemlében (1956–1964), a Vasi Szemlében (1958–1973), a Filológiai Közlönyben (1959– 1964), a pécsi Jelenkorban (1960–1973), az Acta Litterariában (1962-től), a Studia Slavicában (1962–1967), a Baranyai Művelődésben jelentek meg (1969–1973).

Főbb művei

F. m.: Theatrum mundi. (Bp., 1938)
Udvari kultúra, udvari költészet. (Kolozsvár, 1944)
Barock in Ungarn. (Bp.–Leipzig–Milan, 1948)
Kelet-Európa művészete a 18–19. században. (Bp., 1961)
August Pavel. (Debrecen, 1961)
Die slawische Barockwelt. (Leipzig, 1961
Warszawa, 1972)
Paul Jozef Safarik. (Debrecen, 1962)
Dobrovic az ember, művész és politikus. (Pécs, 1968)
Magyar–horvát kapcsolatok a historiográfiában. (Bp., 1970).

Irodalom

Irod.: Gyenis Vilmos: A. E. (Irodalomtörténet, 1976)
Sziklay László: A. E. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1976)
Sziklay László: Andreas Angyal. (Studia Slavica, 1976).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013